Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :Dinçay Köksal, 1984 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki ELT Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra 1987 yılında Gazi Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine başladı ve 1990 yılında tamamladı. 1994 yılında aynı üniversitede doktora çalışmasını tamamladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi ELT bölümünde yedi yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Kara Harp Okulu. On sekiz ay boyunca Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve yardımcı doçent olarak çalıştı. 1995 yılının Aralık ayında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. O zamandan beri, Doktora programında "Çeviri", "İngilizce Dil Eğitiminde Test Etme ve Değerlendirme", "Genç Öğrencilere İngilizce / Yabancı Dil Öğretimi" ve "A / İngilizce Eğitim Programları Felsefesi" gibi doktora programlarında dersler veriyor. 1996 yılında aynıüniversitede Yabancı Dil Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurdu. Birçok uluslararası konferans düzenledi - Uluslararası ELT Araştırma Konferansları. Ayrıca bazı dernekleri kurdu - genel olarak dil eğitimi ve genel eğitim araştırmasıyla ilgili STK'lar - 2008'de Türkiye'de UDEAD, ULEAD ve EAB (Eğitim Araştırmaları Birliği). Bir AB dil projesini yerel olarak “Avrupa Farkındalığı ve Anlama” olarak koordine etti. Ayrıca “Redinter” adlı başka bir projenin yerel koordinatörü. Uluslararası konferans ve kongrelerde sunulan dergilerde ve makalelerde yayınlanan birçok makalesi vardır. Çeviri öğretimi üzerine bir kitabın yazarı, Kültürlerarası İletişim üzerine bir kitabın yazarı ve iki kitabın editörüdür.
Biography (EN) :Dinçay Köksal graduated from ELT Department of Faculty of Education at Ondokuz Mayıs University in Samsun in 1984 and worked as teacher in secondary schools for 3 years. Then he started his M.A in Gazi University in 1987 and completed it in 1990. He finished his doctoral study in the same university in 1994. He also worked as lecturer in ELT department of Gazi faculty of Education for seven years and gave Advanced Translation courses in the Turkish Military Academy. He worked as an instructor and assistant professor in Abant İzzet Baysal University for eighteen months.  In December 1995 he started to work in Çanakkale Onsekiz Mart University. Since then, he has been teaching such courses as ‘Translation’, ‘Testing and Evaluation in English Language Education’, ‘Teaching English/Foreign Language to Young Learners’ in B.A and M.A programmes ‘Philosophy of Educational Research’ in PhD programme. He founded Foreign Language Education Research and Practice Center in that university in 1996. He organised many international conferences – International ELT Research Conferences. He also founded some associations - NGOs concerning language education and education research in general – UDEAD, ULEAD and EAB (Educational Research Association) in Turkey in 2008. He coordinated one EU lingua project locally as a partner called ‘European Awareness and Intercomprehension’. He was the local coordinator of another project called ‘Redinter’. He has many articles published in journals and papers presented at international conferences and congresses.  He is the author of a book on teaching translation, and co-author of a book on Intercultural Communication and the editor of two books.        
KATALOG BİLGİLERİ

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi