Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
Balkanlardaki Yazma Eser Mirası, Balkan Kütüphaneler Birlği 3. Yıllık Toplantısı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2013
Günümüzde Yurt İçi Mevlevihanelerinin Durum ve Konumları Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2013
Aşkın Sultanları Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Ulusal Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2010
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 18
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Le programme “Profession culture” dans la Bibliothèque Nationale de France, Bibliothèque Nationale de France, Le Ministère Français de la Culture, Paris-Fransa, Haziran 2013
Araştırma bursu, Yüksek Öğretim Kurumu, Haziran 2013
Le Stage Technique International d'Archives, La Direction des Archives de France, 1994, Paris-Fransa, Mart 1994
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi