Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
10. Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Grubu Çalıştayı, İzmir, Kasım 2016
Değerler ve Duyuşsal Öğretim Çalıştayı, Çanakkale, Şubat 2016
III. Ulusal Üniversite Kadın Araştırmaları Merkezleri Kongresi, İstanbul, Nisan 2016
Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları İçin Ulusal Koordinatörler Projesi Çalıştayı, Ankara, Mayıs 2016
IX. Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İşbirliği ve İletişim Ağı Çalıştayı, , Nisan 2016
Çanakkale Aile İçi Şiddetle Mücadele Eylem Planı Çalıştayı, , Kasım 2016
Çanakkale Aile İçi Şiddetle Mücadele Eylem Planı Çalıştayı, Çanakkale, Mayıs 2016
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite Çalıştayı, Yüksek Öğretim Kurulu, Ankara, Mayıs 2015
I. Yerel Çanakkale Şiddetle Mücadele Çalıştayı, Çanakkale, Nisan 2015
Mezar Taşı İncelemelerinde Sistematik ve Bektâşî Mezar Taşları, II. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu, Nevşehir, Ekim 2015
Türk Kadınının Aydınlanma Mücadelesi:Kadın Şairlerimiz Konferansı, Çanakkale, Mayıs 2015
Les Mecmû’atü’l-eş’âr au département des Manuscrits de la BnF, Melcom 36e Conférence annuelle, İstanbul, Mayıs 2014
Günümüzde Yurt İçi Mevlevihanelerinin Durum ve Konumları Sempozyumu, Konya, Aralık 2013
Balkanlardaki Yazma Eser Mirası, Balkan Kütüphaneler Birlği 3. Yıllık Toplantısı, Kırklareli, Mart 2013
Edebiyatımızda Gelibolulu Şairler ve Şiirlerinde Gelibolu, Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, Çanakkale, Mayıs 2013
Mevlânâ’nın Hoşgörü Dünyası, 739. Vuslat Yıl Dönümünde Mevlana'yı Anma Programı, Çanakkale, Aralık 2012
Aşkın Sultanları Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2010
Mevlânâ’nın Hoşgörü Dünyası, 737. Vuslat Yıl Dönümünde Mevlana'yı Anma Programı, , Aralık 2010
Gelibolulu Mevlevi Şair Ahmed Celaleddin Dede, Konferans, Çanakkale Şairler ve Yazarlar Derneği , Çanakkale, Aralık 2010
IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, (Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu Hatırasına, Kayseri, Mayıs 2009
III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına), , Şubat 2009
Gelibolu Değerleri Sempozyumu, , Ağustos 2008
Bozcaada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Ağustos 2008
Çanakkale Değerleri Sempozyumu, , Ağustos 2008
Gökçeaada Değerleri Sempozyumu, , Ağustos 2008
DÜNYADA MEVLÂNA İZLERİ SEMPOZYUMU/ ON THE TRACES OF MEVLÂNA JALAL AL-DIN RUMI IN THE WORLD SYMPOSIUM,, Konya, Aralık 2007
Mevlana'nın Hoşgörü Dünyası, Mevlana Haftası dolayısıyla Konferans, Çanakkale Müftülüğü, , Aralık 2007
“Mevlânâ’nın Hoşgörü Dünyası, Konferans, , Mayıs 2007
Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlana Sempozyumu, Manisa, Eylül 2007
Bayramiç Sempozyumu'07, Çanakkale, Ağustos 2007
I. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu-Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına, İstanbul, Nisan 2007
Mevlana, Mesnevi, Mevlevihaneler Sempozyumu, Manisa, Eylül 2006
“Yunus Emre’de Birlik ve Birleştiricilik”, Osnabrück Üniversitesi Yaz Akademisi Konferansı, , Ağustos 2006
“Vakıf Medeniyeti”, Vakıf Haftası Dolayısıyla Konferans,, Çanakkale, Mayıs 2006
“İsmail Dede Efendi”, İsmail Dede Efendi’yi Anma Gecesi (konferans-konser), 10. Bahar Şenliği Kapsamında, , Mayıs 2005
“Gelibolulu Bir Mevlevi Şair Sâbir Pârsâ”, Seminer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, , Aralık 2005
Uluslar arası Mevlana, Mesnevi, Mevlevihaneler Sempozyumu, Manisa, Aralık 2005
“Mezar Taşlarına Yansıyan Ölüm Teması”, Seminer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, , Mayıs 2004
Kutlu Doğum Sempozyumu -İnsan Sevgisi, K.Maraş, Nisan 2003
Hasan Basri Çantay’dan Yaşar Nuri Öztürk’e Cumhuriyet Dönemi Kur’an Meallerinde Türkçe’nin Serüveni”, Kur’an Mealleri Sempozyumu, İzmir, Nisan 2003
Türk Kültüründe Hapishaneler Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2003
“Bir Edebiyat, Sanat, Kültür Merkezi Olarak Gelibolu Mevlevihanesi”, Seminer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fakülte Semineri, , , Mayıs 2003
"Kitâbelerin Edebî Değeri ve Manzum Kitâbeler", Kitâbeler Işığında Çanakkale Paneli , , Nisan 2002
"Divan Şiirinde Gönül Kavramı”, Seminer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,, Çanakkale, Mart 2001
Avrupa’ya İlk Adım Uluslar arası Sempozyumu, Çanakkale, Gelibolu, Ekim 1999
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2017
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
Çanakkale Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Sûfî Araştırmaları, Dergide Hakemlik, Mart 2011
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2013
“Düşünce ve Sanatta Mevlana Uluslar Arası Sempozyumu”, Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Mayıs 2006
“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Girişinin Din Boyutu Uluslar arası Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Eylül 2001
“Tarih ve Edebiyat Metinlerinde İslamiyet ve Hıristiyanlık Arasında Saygı ve Hoşgörü Uluslar arası Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Mayıs 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi