Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2011
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 1998 - 2008
Okutman, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Rektörlük, 1997 - 1998
Uzman, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi , 1992 - 1997
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı, , 10.07.2018 - Devam Ediyor
UYGAR Merkezi Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 12.10.2015 - 31.10.2018
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 01.09.2011 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, 01.06.1998 - 01.01.2007
VERDİĞİ DERSLER
Eski Türk Edebiyatı VIII, Lisans, 2015-2016
Osmanlı Epigrafisi II, Yüksek Lisans, 2014-2015
Eski Türk Edebiyatı VI, Lisans, 2014-2015
Osmanlı Epigrafisi I, Yüksek Lisans, 2014-2015
Eski Türk Edebiyatı V, Lisans, 2014-2015
XVII.-XIX. Yüzyıl Divan Şiiri Dili, Yüksek Lisans, 2014-2015
Klasik Türk Şiiri Poetikası, Yüksek Lisans, 2011-2012
Klasik Türk Edebiyatı Nesir Dili, Yüksek Lisans, 2011-2012
Türk Tasavvuf Edebiyatı I, Doktora, 2011-2012
Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi I, Yüksek Lisans, 2011-2012
Manzum Metin İncelemeleri I, Doktora, 2010-2011
XIII.-XVI. YY. Divan Şiiri Dili, Yüksek Lisans, 2008-2009
ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII, Lisans, 2007-2008
Eski Türk Edebiyatı III, Lisans, 2007-2008
Eski Türk Edebiyatı IV, Lisans, 2007-2008
Türk İslam Edebiyatı, Lisans, 2007-2008
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, H.Bulan, "Lâmi', Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı (İnceleme-Metin) ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Doktora, T.Gök, "Şem'î Şem'ullâh ve Şerh-i Subhatü'l-Ebrâr'ı (İnceleme-Tenkitli metin)", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Doktora, S.Alkan, "LİVÂ’Î’NİN MESÂ’İB-NÂME-İ EBRÂR’I (İNCELEME-METİN-DİZİN)", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, D.Evecen, "17. Yüzyıldan Üç Mecmua-i Eş'ar", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Yüksek Lisans, D.İrem, "Mecmu'a-i Eş'ar-ı Mevleviyan", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Yüksek Lisans, Ç.Leylek, "İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi Şevket Rado Yazmaları ŞR_000060 numaralı Mecmua-i Eş'ar (inceleme- metin) Eylül 2017", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Uçak, "“Tâhirü’l-Mevlevî ve Tannâne Kasidesi Şerhi (İnceleme-Metin)” Kasım 2016", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi