Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yazici G., "Ahmed Câhidî’nin Mensur Eserlerinde Dil Ve Üslûp Özellikleri", HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), pp.129-138, 2016 (Link)
Yazici G., "Fuzûlî'de Zıt Kavramların Kullanımı ve Tezatlı Anlatım", Türklük Bilgisi Araştırmaları (Journal of Turkish Studies), pp.287-317, 2009
Yazici G., "Galata Mevlevîhanesi Son Şeyhi Ahmed Celaleddin Dede’nin Mevlevîlik Tarihine Işık Tutan Şiirleri", İSTEM, cilt.7, ss.133-150, 2009 (Link)
Yazici G., "Gelibolu-Kahire-İstanbul Üçgeninde Bir Mevlevi Şeyhi ve Oğulları (Hüseyin Azmî Dede, Muhammed Bahaeddin Dede, Ahmed Celaleddin Dede)", Divan Edebiyatı Araştırmaları, cilt.2, ss.207-222, 2009 (Link)
Yazici G., "Fuzûlî’de Varlık Yokluk Çokluk: Bin Varmış Bir Yokmuş Çok Varmış Hiç Yokmuş", Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, vol.4, pp.456-463 , 2009 (Link)
Yazici G., "Çanakkale Kitabeleri Envanteri 2003 Yılı Çalışmaları", Tüba Kültür Envanteri Dergisi, cilt.2004, ss.285-298, 2005 (Link)
Yazici G., "Çanakkale Kentsel Kültür Varlıkları (Gelibolu Kitabeleri) Envanteri 2004", TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, cilt.2005, ss.203-218, 2005 (Link)
Yazici G., "Kâmî’nin Şiirlerinde Günlük Hayat”, Akademik Araştırmalar Dergisi", Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.6, pp.93-108, 2004
Yazici G., "Kâmî’nin Şiirlerinde Tasavvuf", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, ss.217-230, 2001 (Link)
Yazici G., "Bursalı Rahmî ve Gül-i Sadberg’i, Türkoloji Dergisi, C.X, S. 1, s.285-315, Ankara 1992", Türkoloji Dergisi, cilt.X, ss.285-315, 1992
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yazici G., "Mezar Taşı İncelemelerinde Sistematik ve Bektâşî Mezar Taşları", 2. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, pp.138-143 (Link) (Özet)
Yazici G., "Les Mecmû’atü’l-eş’âr au département des Manuscrits de la BnF", Melcom 36e Conférence annuelle, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2014, pp...-..
Yazici G., Terzi B. , "Gelibolu Mevlevihanesi'nden Yetişen Bir Değer: Gelibolulu el-Hac Şakir Efendi ve Divançesi", Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 9-10 Mayıs 2013, pp.376-381 (Link)
Yazici G., "Devrin Sosyal ve Siyasi Hadiseleri Karşısında Bir Mevlevî Şeyhi: Ahmed Celaleddin Dede", Aşkın Sultanları Son Dönem İstanbul Mevlevîleri Ulusal Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-15 Mayıs 2010, ss.138-154
Yazici G., "FUZULİ’DE VARLIK YOKLUK ÇOKLUK: BİN VARMIŞ BİR YOKMUŞ / ÇOK VARMIŞ HİÇ YOKMUŞ", III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına), KAYSERİ, TÜRKIYE, 13-13 Şubat 2009, ss...-..
Yazici G., "Çanakkale'de Manzum Kitabeler", Çanakkale Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-26 Ağustos 2008, ss.625-663
Yazici G., Yazici M., Demirbaş İ., "Gökçeada’da Osmanlı Medeniyetinin İzleri", Gökçeaada Değerleri Sempozyumu, 26-27 Ağustos 2008, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 26-27 Ağustos 2008, ss.77-84
Yazici G., Yazici M., Demirbaş İ., "Bozcaada’da Osmanlı Medeniyetinin Tanıkları : Kitabeler ", Bozcaada Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-26 Ağustos 2008, ss...-..
Yazici G., Yazici M., "Gelibolu’da Sufi Mezartaşları Ve Tasavvuf Kültürü", Gelibolu Değerleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-28 Ağustos 2008, ss.141-165
Yazici G., "Gelibolu-Kahire-İstanbul Üçgeninde Bir Mevlevi Şeyhi ve Oğulları (Hüseyin Azmî Dede, Muhammed Bahaeddin Dede, Ahmed Celaleddin Dede) / A Mawlavi Derwish and His Sons in the Gelibolu-Kahire-İstanbul Triangle", DÜNYADA MEVLÂNA İZLERİ SEMPOZYUMU/ ON THE TRACES OF MEVLÂNA JALAL AL-DIN RUMI IN THE WORLD SYMPOSIUM, KONYA, TÜRKIYE, 13-15 Aralık 2007, pp.299-319
Yazici G., "Peygamberimizin Kadınlarla Diyalogundaki Sevgi Tezahürleri", Kutlu Doğum Sempozyumu -İnsan Sevgisi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2007, ss.270-279
Yazici G., Yazici M., Demirbaş İ., "Kitabelere Göre Bayramiç'te Sosyal Hayat ", Bayramiç Sempozyumu'07, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3-5 Ağustos 2007, ss.39-55
Yazici G., "Galata Mevlevihanesi Son Şeyhi Ahmed Celaleddin Dede'nin Mevlevilik Tarihine Işık Tutan Şiirleri", Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlana Sempozyumu, MANİSA, TÜRKIYE, 29-30 Eylül 2007, pp...-..
Yazici G., "Fuzuli'de Bir Uslup Özelliği Olarak Zıt Kavramların Kullanımı ve Tezatlı Anlatım", I. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu-Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Nisan 2007, pp...-..
Yazici G., "Mesnevi’de Ehliyet ve Liyakat Kavramı", Mevlana, Mesnevi, Mevlevihaneler Sempozyumu, MANİSA, TÜRKIYE, 30 Eylül - 1 Ekim 2006, ss.57-62
Yazici G., "Gelibolu Mevlevihanesinden Yetişen Sanatkârlar 19-21 Aralık 2005, Manisa", Uluslar arası Mevlana, Mesnevi, Mevlevihaneler Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 19-21 Aralık 2005, pp.489-510
Yazici G., "Divan Şiirinin Aşk Anlayışı Çerçevesinde Esaret ve Zindan Kavramı", Türk Kültüründe Hapishaneler Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Aralık 2003, ss.434-449
Yazici G., "Hasan Basri Çantay’dan Yaşar Nuri Öztürk’e Cumhuriyet Dönemi Kur’an Meallerinde Türkçe’nin Serüveni", Kur’an Mealleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2003, ss.383-396
Yazici G., "Osmanlı’nın Avrupa’ya Uzanmasında Tekke ve Zaviyelerin Rolü", Avrupa’ya İlk Adım Uluslar arası Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 28 Ekim - 2 Kasım 1999, pp.135-143
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yazici G., "Gelibolu Mevlevîhanesi'nden Yetişmiş Bir Şair: Gelibolulu Şâkir Efendi ve Divançesi", Arkeoloji Sanat Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Yazici G., Karaarslan N.Ü., Yazici M., Arbaş H., "Çanakkale Kitabeleri-1, Gelibolu", Türk Türk Tarih Kurumu Yayınları, ANKARA, 2014
Yazici G., Sayilir B., Altier S., Acioğlu Y., "Kumkale Tarihi Türk Mezarlığı ", Egemen Matbaa, ÇANAKKALE, 2012
Yazici G., "Die Einheit und die Stiftung der Einheit bei Yunus Emre", in: Die islamischen Wissenschaften aus Sicht muslimischer Theologen, Ucar, Bülent / Yavuzcan, Ismail H. (Hrsg.), Eds., Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, pp.87-93, 2010 (Link)
Yazici G., "Edirneli Kâmî ve Dîvânı", Kültür Turizm Bakanlığı Yayınları, ANKARA, 2010 (Link)
Yazici G., "Gelibolu Mevlevîhanesi ve Gelibolu’da Mevlevîlik ", Çanakkale Kitaplığı, ÇANAKKALE, 2009
Yazici G., "Ahmed Celaleddin Dede, Şiir Defteri", Çeviri, Dizgi, KONYA, 2009
Yazici G., "Gelibolu Mevlevîhânesi", Çanakkale Tarihi , Demir, Mustafa, Ed., Değişim Yayınları, İstanbul, ss.749-778, 2008
Yazici G., "Divan Şiirinde Esaret ve Zindan", Hapishane Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun, Ed., Kitabevi , İstanbul, ss.434-449, 2005
Yazici G., Kurnaz C., "Çilehane Mektupları ", Çeviri, Akçağ, ANKARA, 1995
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Yazici G., "KÂMÎ, Edirneli Mehmed Kâmî Efendi", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Başkanlığı yayını,, pp..., 2014 (Link)
Yazici G., "ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâc", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Başkanlığı Yayını,, pp..., 2014 (Link)
Yazici G., "AZMÎ, Hüseyin Azmî Dede", Türk edebiyatı İsimler Sözlüğü,Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Başkanlığı Yayını,, pp..., 2014 (Link)
Yazici G., "Kâmî ", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.24, ss.279 - 280, 2001 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi