Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İİBF, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İİBF, 2007 - 2018
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İİBF, 2005 - 2008
Arş.Gör., BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999 - 2005
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İİBF, 1998 - 1999
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, U.Topçu, "Gösterişçi tüketimin öncülleri: Benlik, sosyal statü, materyalist değerler ve bireycilik-toplulukçuluk bağlamları ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Doktora, B.Ezilmez, "Duygusal emek gösterimlerinin bireysel ve örgütsel öncülleri ile sonuçları üzerine bir arastırma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Doktora, G.Hacıoğlu, "Departmanlar arası iliskilerin öncülleri ve sonuçları: Pazarlamanın merkeziliginin ve yeterliliklerinin düzenleyici etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Doktora, R.Sönmez, "Isbirligi ve rekabet ikilemi: Rekabetçi isbirliginin firmaların rekabetçi davranıslarına etkisi üzerine Türkiye havayolu sektöründe bir arastırma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, S.Doğan, "Şirket akademilerinin organizasyon yapısı ve işleyişi üzerine bir araştırma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, İ.Kıray, "Motivasyon faktörlerinin satış personelinin motivasyonu ve performansı üzerindeki etkisini incelemeye yönelik bir araştırma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, N.Sayıldı, "İşletmelerde eğitim tasarım süreçleri: İnsan kaynakları profesyonelleri üzerine bir araştırma", BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı, Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, F.Er, "Aile şirketlerinde sürdürülebilirlik ve Bursa ilinde bir çalışma", BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, Y.Aygül, "Isveren markası algısının örgütsel baglılık ve çalısan performansına etkisi üzerine bir arastırma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, H.Akar, "Isletmelerde yetenek yönetimi uygulamalarının örgütsel baglılık ve çalısan performansına etkisi", BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, M.Vatansever, "Taseron ve kadrolu olarak çalısmanın motive edici faktörler, çalısan memnuniyeti ve isten ayrılma niyeti ile arasındaki iliskilerin incelenmesine yönelik bir arastırma", BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, İ.Kesim, "Isletmelerde performans degerlendirme uygulamalarının ve çalısan memnuniyet algılarının demografik özellikler baglamında incelenmesi", BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, S.Sarıbal, "Organizasyonlarda degisim algısının demografik özellikler baglamında incelenmesi ; Bir sirket uygulaması", BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, B.Ersoy, "Isletmelerde egitim süreçleri ve davranıssal gelisim egitim programı üzerine bir vaka çalısması", BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, E.Akar, "Isletmelerde is ergonomisi: Gebe çalısan uyumunun saglanmasına yönelik bir uygulama örnegi", BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, S.Demirkan, "Isveren markası uygulamalarının çalısanların agızdan agıza tavsiyeleri üzerine etkisi", BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, K.Eker, "Çalısanlarda dikkat eksikligi bozuklugunun is kazası, ise devamsızlık ve is performansı oranı üzerine etkisi", BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, İ.Uz, "Egitim programlarının beklenen ve algılanan kalite boyutlarının belirlenmesine yönelik bir arastırma", BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, İ.Karadağ, "Tükenmislik is tatmini ve örgütsel baglılık arasındaki iliskilerin incelenmesi bir kamu kurulusunda arastırma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi