Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Eroğlu U., Sönmez R., "Firmalar Arası Rekabetçi Etkileşim: Rekabetçi HamlelerinÖzellikleri ve Misilleme Arasındaki İlişki", Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2018
Topçu U.C., Eroğlu U., "A Review on Intercultural Communication Competence for Business Research", Elixir International Business Management, vol.113, pp.49323-49327, 2017
Aliu D., Akatay A., Aliu A., Eroğlu U., "Public Policy Influences on Academia in the European Union A Snapshot of the Convergences Among HRM–Industrial Relations and CSR–Stakeholder Approach", Sage Open, vol.7, pp.1-15, 2017
Topçu U.C., Eroğlu U., "A Review on Intercultural Communication Competence for Business Research", Elixir International Business Management, vol.113, pp.49323-49327, 2017
Aliu D., Akatay A., Aliu A., Eroğlu U., "Public Policy Influences on Academia in the European Union: A Snapshot of the Convergences Among HRM–Industrial Relations and CSR–Stakeholder Approach", , vol.7, pp.1-15, 2017 (Link)
Dorian A., Aliu A., Eroğlu U., Akatay A., "Public Policy Influences on Academia inthe European Union: A Snapshot of theConvergences Among HRM–IndustrialRelations and CSR–Stakeholder Approach", , 2017
Eroğlu U., Kaymaz K., Demircan H., "The Reasons and Effects of Perceived Conflict on the Performance of Professional Managers in Turkish Family Business", İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2016
Eroğlu U., Özdemir S., Akatay A., "Competencıes Of Hr Professıonals: A Study On The Hr Competencıes Of Unıversıty Students", Journal of Life Economics, 2015
Kaymaz K. , Eroğlu U., Sayılar Y. , "Effect of Loneliness at Work on the Employees’ Intention to Leave", e-İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.16, pp.40-53, 2014 (Link)
Eroğlu U., Kaymaz K., Sayilar Y., "Effect of Loneliness at Work on the Employees’ Intention to Leave", İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2014
Eroğlu U., Kiray A., "Şirket Akademilerinin Kuruluş Sürecinin Başarısı Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", 12th International Conference On Knowledge, Economy Management, 2014
Özdemir E. , Eroğlu U., "Gizli Müşteri Araştırması ve Mobilya Sektöründe Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F, cilt.14, ss.357-381, 2013
Kaymaz K. , Gürsakal N. , Eroğlu U., "Analyzing The Relationship Between Signature And Personal Traits: A Research On Managers", e-İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.12, pp.50-75, 2010
Eroğlu U., Özdemir E., "Gizli Müşteri Araştırması ve Mobilya Sektöründe Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, 2009
Eroğlu U., "İnsan Kaynakları Yönetim Yazınının Gündemi: İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Değişen Rolleri", Yönetim Bilimleri Dergisi, 2009
Eroğlu U., Kaymaz K., Gürsakal N., "Analyzing The Relationship Between Signature And Personal Traits: A Research On Managers", İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2009
Eroğlu U., "İnsan Kaynakları Yönetim Yazınının Gündemi: İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Değişen Rolleri", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.50-75, 2009
Tak B. , Eroğlu U., "Müşteri Tatmin Araştırmalarının Stratejik Önemi ve Kritik Başarı Faktörleri: Sağlık Sektöründe Bir Örnek Uygulama", Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, cilt.1, ss.50-75, 2009
Eroğlu U., Meydan B., "Müşteri Tatmin Araştırmalarının Stratejik Önemi ve Kritik Başarı Faktörleri: Sağlık Sektöründe Bir Örnek Uygulama", Verimlilik Dergisi, 2009
Eroğlu U., "İşletmelerde Eğitim Etkinliğinin Ölçümü ve Bir Model Önerisi", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.50-75, 2006
Eroğlu U., "”İşletmelerde Eğitim Faaliyetlerinin Etkinliğinin Ölçümüne İlişkin Bir Model Önerisi”.", Yönetim Bilimleri Dergisi, 2006
Eroğlu U., "Stratejik Tabanlı Düşünce ve İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Yönelimler", İşgüç Dergisi, vol.1, pp.50-75, 2001
Mutlu A. , Eroğlu U., "Boğazdaki Turuva Atları", Standart Dergisi, cilt.1, ss.50-75, 1999
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Topçu U.C., Eroğlu U., "Determining in-service training needs: A case study analysis on hospital staff", II. Business & Organisation Research Conference, İZMİR, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 2019, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Şaylan O., Eroğlu U., "İŞVEREN MARKA ALGISININ TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI", International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 19), BALIKESİR, TÜRKIYE, , pp.1059-1071
Eroğlu U., Kaymaz K., "The Effects of Training Design Process on Employee’sTraining Satisfaction", VII. UMTEB International Congress On Vocational Technical Sciences, Batum, GURCISTAN,
Eroğlu U., Kaymaz K., "An Effective Tool for Increasing Training Satisfaction: Corporate Universities", Seventh International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS VII), Budapeşte, MACARISTAN,
Şaylan O., Eroğlu U., "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşveren Marka Algısı Boyutlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", 8. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS-2019), SİNOP, TÜRKIYE, , vol.1, pp.247-257
Eroğlu U., Kiray İ., "MOTİVASYON FAKTÖRLERİNİN SATIŞ PERSONELİNİN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI", 3. Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, ,
Eroğlu U., Kaymaz K., "THE EFFECTS OF TRAINING DESIGN PROCESS ON EMPLOYEE’S TRAINING SATISFACTION", BATUMİ 7.UMTEB Kongresi, ,
Şaylan O., Eroğlu U., "Identifying the Dimensions of Employer Brand within theFramework of Employee Value Proposition", Seventh International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS VII), BUDAPEŞTE, MACARISTAN, , vol.3, pp.139-148
Eroğlu U., Eroğlu F., Dirhemsizler C., "A RESEARCH TOWARDS DETERMINATION OF COMPETENCYAREAS OF SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS EMPLOYEES", BATUMİ 7.UMTEB Kongresi, ,
Eroğlu U., Kaymaz K., Aygül Y.E., "İşveren Markası Algısının Örgütsel Bağlılık ve Çalışan Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma", SADAB III. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Saraybosna, BOSNA HERSEK,
Ezilmez B., Eroğlu U., "A Research on Emotional Labor Displays", THIRD MEDITERRANEAN INTERNATIONAL SOCIAL CONGRESS (MECAS III), Budapeşte, MACARISTAN,
Aliu A., Akatay A., Aliu D., Eroğlu U., Kaymaz K., "The Effects of Foreign Scientists in Support of EU Structural Funds Framework and Triple Helix Model in South Eastern European Countries", 13th Organizational Studies Worksho, Samos, YUNANISTAN, , vol.1, pp.1-15
Eroğlu U., Akatay A., Kaymaz K., Aliu D., Armando A., "The Effects of ForeignScientists in Support of EU Structural Funds Framework and Triple Helix Model in SouthEastern European Countries", 13th Organizational Studies Workshop, ,
Kaymaz K., Eroğlu U., Kirişci Ö., "The Effects of Perceived Role, Career, Goal and Performance Ambiguity on Employee’s Performance", WEI International Academic Conference on BusinessEconomics, Viyana, AVUSTURYA,
Özdemir S., Akatay A., Eroğlu U., "Competencies Of HR Professionals: A Study On The Competencies Of University Students", 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Budapeşte, MACARISTAN, 25-30 Ağustos 2015, pp.1101-1111
Eroğlu U., Hacioğlu G., "Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri", 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2015, ss.335-336
Sönmez R., Eroğlu U., "Rekabetçi Çevrede Rekabetçi Hamlelerin Özellikleri ve Misillemenin Belirlenebilirliği Üzerine Bir Araştırma", 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 14 Mayıs 2014 - 16 Mayıs 2015, ss.100-121
Aliu D., Akatay A., Eroğlu U., Aliu A., "İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ETİK VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER: AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİNDE BİR DEĞERLENDİRME", 23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, MUĞLA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2015, ss.457-466
Eroğlu U., Tak B., "Çokuluslu, Ulusal Ve Yerel Süpermarketler Arasındaki Rekabette Kör Noktalar Var Mı?: Bursa’da Faaliyet Gösteren Süpermarket Zincirlerinin Rekabet Algıları Üzerine Bir Araştırma", 21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2013, cilt.1, ss.500-520
Eroğlu U., Ezilmez B. , "Bankacılık Sektöründeki Yöneticilerin Duygusal Emek Kullanımları üzerine Bir Araştırma", 12. İşletmecilik Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-2 Ocak 2013, ss.10-30
Sabuncuoğlu Z. , Tak B. , Eroğlu U., "Eğitim Etkinliğinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma: Eğitim Alana Göre “Etkin” Olan Örgüt İçin De ‘’Etkin’’ Mi?", 17. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2009, cilt.1, ss.218-221
Tak B., Sabuncuoğlu Z. , Eroğlu U., Kaymaz K. , "Developing an Employment Practices Assessment Tool: A Longitudinal Study", International Academy of Management and Business, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-2 Ocak 2009, vol.1, pp.100-121
Tak B. , Acar D. , Eroğlu U., "The Strategic Responce of The Turkish Bus Passenger Transportation Companies to Threats of Domestic Airlines: A Field Study", International Knowledge, Economy & Management Congress, YALOVA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2009, vol.1, pp.50-75
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aliu A., Öztürk İ., Aliu D., Çilginoğlu H., Eroğlu U., "Arabic-speaking Migrants’ Living Satisfaction in Istanbul and Bursa:A Comparative Analysis of Issues, Living Conditions, and Necessities", in: Conceiving Migration and Communication in a Global Perspective, Armando Aliu, Ilyas Öztürk, Dorian Aliu and Hakki Cilginoglu, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.4-12, 2020
Aliu D., Akatay A., Aliu A., Eroğlu U., Kaymaz K., "Chapter 12: The Career Development and Skills of Doctorate Holders in Southeastern European Countries: The Role of Foreign Scientists in a Triple Helix Model", in: Conceiving Migration and Communication in a Global Perspective, Armando Aliu, Ilyas Öztürk, Dorian Aliu and Hakki Cilginoglu, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.142-159, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi