Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Ülkesel Canavarotu (Orobanche spp.) Projesi ", TÜBITAK Projesi, Alt Proje: 106G074, Araştırmacı, 2010
"Mercimekte Canavarotu Mücadelesinde İklim Verileri Kullanılarak Tahmin ve Uyarı Sisteminin Oluşturulması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, BS-02/02-05-117, Yönetici, 2005
"Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Buğday Tarlalarındaki Yabanî Yulafın Bazı Graminisitlere Oluşturduğu Dayanıklılık Üzerinde Araştırmalar ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, BS-00/01-05-143) (TOGTAG-2619, Araştırmacı, 2002
"Mısır Çeşitlerinin Trifluraline Tepkisi Üzerinde Araştırmalar ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TARP-2464, Yönetici, 2001
"Doğu Akdeniz Bölgesinde Görülen Canavarotu (Orobanche spp.) ve Küsküt (Cuscuta spp.) Türlerinin Tespiti, Biyolojik Mücadelesine Yönelik Etmenlerin Saptanması Ve Etkinlikleri Üzerinde ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, BS/97/02/05/204, Araştırmacı, 2000
"Diyarbakır Yöresinde Yetiştirilen Hububat-Mercimek Kültürlerindeki Önemli Yabancı Otların Dağılışı Ve Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0, Yönetici, 1993
"Akdeniz Bölgesi İkinci Ürün Mısır Alanlarında Görülen Yabancı Otların Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/BS/96/01/05/203, Araştırmacı, 1998
"Akdeniz Bölgesi Pamuk Ekim Alanlarındaki Yabancıotların Tesbiti, Önemli Olanların Çimlenme Biyolojileri Ve Topraktaki Tohum Populasyonu İle Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Tahmin Uyarıya Yönelik Olarak Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/BS/96/03/02/001, Araştırmacı, 1998
"Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Meyve Fidanlıklarında Görülen Yabancı Otların Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, KKGA–B–U11/04–H–037, Yönetici, 1991
"Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pamuk Ekim Alanlarındaki Yabancı Otların, Yayılış Alanlarının Ve Yoğunluklarının Belirlenmesi Üzerinde Çalışmalar ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, KKGA-B-U15/04-H-036, Yönetici, 1990
"Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Pamuk Alanlarında Kaynaş (Sorghum halepense (L.) Pers.) Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, BKA–U15/04–H–039, Yönetici, 1992
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi