Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çolak Z., Can Z., "SOME DISTANCE PROPERTIES OF TWO SPACESINDUCED BY DUAL CONVEX POLYHEDRA", INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRY, vol.7, pp.12-24, (Link)
Çolak Z., Gelişgen Ö., "NEW METRICS FOR DELTOIDAL HEXACONTAHEDRON AND PENTAKIS DODECAHEDRON", Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.19, pp.353-360, 2015
Gelişgen Ö., Çolak Z., "A FAMILY OF METRICS FOR SOME POLYHEDRA", Automation Computers Applied Mathematics, vol.24, pp.3-15, 2015
Çolak Z., Can Z., Gelişgen Ö., "A Note On The Metrics Induced By Triakis Icosahedron And Disdyakis Triacontahedron", Eurasian Academy of Sciences, pp.1-11, 2015 (Link)
Can Z., Çolak Z., Gelişgen Ö., "A Note On The Metrics Induced By Triakis Icosahedron And Disdyakis Triacontahedron", Avrasya Fen Bilimleri Dergisi, vol.1, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çolak Z., Can Z., "on distance formulae in two convex dual space", 16.international geometry symposıum, manisa, TÜRKIYE,
Yalçin L., Can Z., Çolak Z., "Some Distance Formulae In 3-Dimensional Truncated Octahedron Space", 16 th International Geometry Symposium, ,
Çolak Z., Gelişgen Ö., "deltoidal hexacontahedrondan metrik üzerine", 14. matematik sempozyumu, niğde, TÜRKIYE,
Gelişgen Ö., Çolak Z., Can Z., "PLATO, ARŞİMET VE KATALAN CİSİMLER İLE METRİKLERİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE", 13. geometri sempozyumu, istanbul, TÜRKIYE,
Can Z., Çolak Z., "On the metrics of some archimedean and catalan solids", 4th INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ONMATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONSZeynep Bican, ,
Gelişgen Ö., Çolak Z., "çokyüzlülerden indirgenen metrik üzerine", 14 matematik sempozyumu, niğde, TÜRKIYE,
Çolak Z., Gelişgen Ö., "disdyakis dodecahedron uzayı ve izometri grubu üzerine", 13. geometri sempozyumu, istanbul, TÜRKIYE,
Çolak Z., Can Z., "Tetrakis Hexahedron space ısometry group", 4th INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ONMATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS, ,
Çolak Z., Gelişgen Ö., "Disdyakis Dodecahedron Uzayı Ve İzometri Grubu", 13. Geometri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-30 Temmuz 2015, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çolak Z., Can Z., " Yarı Düzgün Konveks Bir Çokyüzlü İlen Tanımlı Uzayın Uzaklık Formülleri", ACADEMIC STUDIES IN MATHEMATIC AND NATURAL SCIENCES, Karapınar R., Ed., gece Akademi Kitabevi Yayınları, istanbul, ss.13-27, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi