Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Şehir ve Bölge Planlama
Kentsel Tasarım
Peyzaj Tasarımı
Kent Planlama
Yaşanabilir Kentler
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mimarlık Temel Alanı
Tasarım/Planlama /Proje/Uygulama
Kentsel Tasarım
Kentsel Peyzaj
Peyzaj Tasarımı
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Urban Studies
Architecture
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi