Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Bütünleşik Doktora, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 2005-2013
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 1999-2003
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Planning for Sustainable Communities in Suburban Residential Neighbourhoods: The Case of Ümitköy, Ankara (Kent Çeperindeki Konut Mahallelerinde Sürdürülebilir Toplulukların Planlanması: Ankara Ümitköy Örneği)"", ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü/ Şehir Planlama-Kentsel Tasarım Haziran, 2013.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Ziyaretçi Araştırmacı (Ekim 2009-Ekim 2010) , Texas A&M University, Department of Landscape Architecture&Urban Planning, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi