Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Açmaz Özden M., "Urban Transformation In 1950’S: The Case Of Hacettepe District, Ankara", Research on Humanities and Social Sciences, vol.3, no.19, pp.86-98, 2013
Açmaz Özden M., "Yenilenen Demokrasi Modelleri Ve Planlama Yaklaşımları", Toplum ve Demokrasi, cilt.3, no.5, ss.161-168, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özden A.T., Açmaz Özden M., "Dirençli Yapılı Çevre Üretiminde Sosyo-Mekansal ve Sosyo-Kültürel Özelliklerin Önemi:Ayvacık-Çanakkale Örneği - Importance of Socio-spatial and Socio-cultural Characteristics in Production of Resilient BuiltEnvironment: Ayvacık-Çanakkale Example", Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-28 Haziran 2019, pp.1-8
Açmaz Özden M., Özden A.T., "Dystopian Responses to Urban Climate Change Phenomenon: The Impact of Film Industry in Awakening Future Professionals", Production of Climate Responsive Urban Built Environments, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2019, pp.1-17
Açmaz Özden M., "Dirençli ve Yaşanabilir Fiziksel Çevrenin Üretiminde Biyofilik Tasarım Yaklaşımı Bir Çözüm Olabilir Mi? Could the Biophilic Design Approach be a Solution in Production of Resilient and Liveable Physical Environment? ", Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi - IDRC 2019, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-28 Haziran 2019, pp.1-6
Açmaz Özden M., Özden A.T., "Kentsel Krizin Çözümünde Kırsalın Yeniden Düşünülmesi: Kent-Kır İlişkisine Bütüncül Bir Bakış Önerisi", Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi , GAZİANTEP, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, ss.1-15
Açmaz Özden M., Özden A.T., "Evaluation of Quality in Public Open Space: The Case of Çanakkale City", PSUC 2018- AESOP Thematic Group for Public Spaces and Urban Cultures (AESOP TG PSUC), Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 16-18 Mayıs 2018, pp.20-20
Açmaz Özden M., Özden A.T., "Assessment of Waterfront Area in terms of Socio-Spatial Sustainability: The Case of Çanakkale, Turkey", 53rd International Making Cities Livable, ROMA, ITALYA, 13-17 Haziran 2016, pp.1-1
Özden A.T., Açmaz Özden M., Cengiz A.E., "The Symbol of a City: Two Statues From Two Cities in Turkey", III. History of Art Conference (HISTART'15), İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-10 Ekim 2015, pp.83-83
Açmaz Özden M., Akkar Ercan M. , "Sustainable Community Assessment In Suburban Residential Neighbourhood", 1st International Urban Planning, Architecture and Design Congress (1.Uluslararasi Kentsel Planlama, Mimarlık ve Tasarım Kongresi), KOCAELİ, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2014, pp.193-206
Açmaz Özden M., "The Reflection Of Modernism On The City: The Transformation Of Ankara Hacettepe District", 14th International Planning History Society Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-15 Temmuz 2010, pp.397-397
Açmaz Özden M., "The View From Modernism To Post-Modernism And Strategic Spatial Planning As A New Planning Approach", International Conference of New Concepts and Approaches for Urban and Regional Policy and Planning, Leuven, BELÇIKA, 2-3 Nisan 2007, pp.1-8
Açmaz Özden M., "Wetlands As A Natural Water Resource: The Case Of Sultansazlığı In Turkey", Landscape and Landscape Architecture, Symposium and annual meeting in the Nordic Association of Architectural Research and the Aarhus School of Architecture, Aarhus, DANIMARKA, 19-21 Nisan 2007, pp.42-42
Kulözü N., Açmaz Özden M., "Transformation Of House-Typology In The Ancient Priene City", International CIB Endorsed METU Postgraduate Conference, ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Mart 2006, pp.643-654
Açmaz Özden M., "The Role Of The Landscape Architecture In Urban Design For Sustainable Environments", International 15th Urban Design and Implementations Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2004, pp.128-138
Açmaz Özden M., "Urban Design And Landscape Architecture: Case Of Coastal Band Of Güllük", International 14th Urban Design and Implementations Symposium, Urban Regeneration and Urban Design, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2003, pp.357-368
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Açmaz Özden M., "Yaşanabilir Kentler İçin Yeni Bir Yaklaşım Olarak ‘Biyofilik Tasarım’: Teoriden Uygulamaya Bir Değerlendirme", Şehir ve Şehir Yönetimi, Rasim Akpınar, Kamil Taşcı, Volkan İdris Sarı, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.597-620, 2019 (Link)
Açmaz Özden M., Özden A.T., "Evaluation of Design and Liveability from a Critical Viewpoint in Çanakkale Waterfront Area", in: Environmental Sustainability and Landscape Management, R. Efe, İ. Cürebal, A. Gad ve B. Toth, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.366-381, 2016
Açmaz Özden M., Cengiz A.E., "The Value of Urban Green Infrastructure for Sustainability of Urban Ecosystems", in: Tourism, Environment and Sustainability, Dinu, Mihaela; Hacıoğlu, Necdet ; Avcıkurt, Cevdet; Efe, Recep ; Soykan, Abdullah , Eds., St. Kliment Ohridski University Press, SOFIA, pp.507-535, 2015
Jakica N., Açmaz Özden M., Pazane T., "Stressfree District", in: Local Identity and Globalisation - Final Report of the Ytk/iFHP Urban Planning and Design Summer School , Tuomas Ilmavirta, Eds., Helsinki University of Technology, Centre for Urban and Regional Studies, Helsinki, pp.100-103, 2007 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi