Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. SELAHATTİN YILMAZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Kimya
Ana Bilm Dalı : Analitik Kimya
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1857
E Posta Adresi : seletyilmazhotmail.com | seletyilmazcomu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/171/
Ofis : Kimya bölümü-241
Posta Adresi : Çanakklae Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen edebiyat fakültesi, Kimya bölümü
Eğitim Bilgileri
Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Analitik kimya, 1990-1995
Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/ Analitik kimya, 1987-1990
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, Kimya/Analitik Kimya, 1982-1986
Araştırma Alanları
Elektroanalitik Yöntemler
Çevre Kimyası
Kromatografi
Spektroskopik Yöntemler
Biyokimya
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Kimya
Analitik Kimya
Web Of Science Araştırma Alanları
Chemistry, Analytical
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2009 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2003 - 2009
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2001 - 2003
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 1988 - 2001
Verdiği Dersler
Analitik Kimya II, Lisans, 2013-2014
Analitik Kimya I, Lisans, 2013-2014
Analitik voltametri, Lisans, 2013-2014
Analitik Kimya Lab I, Lisans, 2013-2014
Elektroanalitik yöntemler, Lisans, 2012-2013
Elektroanalitik kimya I ve II, Yüksek Lisans, 2012-2013
Atamik spektroskopi ve analitik uygulamalrı I ve II, Yüksek Lisans, 2012-2013
Analitik kimya, Lisans, 2011-2012
Analitik kimya lab, Lisans, 2011-2012
İlaç analizleri, Lisans, 2011-2012
Elektroaanlitik yöntemler, Lisans, 2011-2012
Çevre kirliliği ve analiz teknikleri I ve II, Yüksek Lisans, 2011-2012
İlaç analizleri, Lisans, 2011-2012
polarografik teknikler ve analitik uygulamalrı I ve II, Doktora, 2009-2010
Voltametrik teknikler ve analitik uygulamaları I ve II, Doktora, 2009-2010
Yönetilen Tezler
Doktora, A.Sungur, "Ardışık Ekstraksiyon Yöntemiyle Toprakta Metal Analizi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Doktora, G.Sağlıkoglu, " NİTROİMİDAZOL TÜREVİ ANTİBAKTERİYEL ETKİLİ İLAÇ AKTİF MADDELERİNİN DOZAJ FORMLARINDAN MODİFİYE VE MODİFİYE EDİLMEMİŞ ELEKTROTLARDA VOLTAMETRİK TEKNİKLER İLE KANTİTATİF ANALİZİ ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Doktora, S.Yağmur, "S. YAĞMUR ” Fenazopridin Hidroklorür ve Bazı Schiff Bazlarının Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi”2010 bitti", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, Ç.Demirtaş, "Fenazopridin hidroklorür’ün poli(p-aminobenzen sülfonik asit)-modifiye camsı karbon elektrotta ilaç dozaj formlarından miktarının belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Yüksek Lisans, E.Demirbilek, "Asiklovirin poli(p-aminobenzen sülfonik asit)-modifiye camsı karbon elektrotta ilaç dozaj formlarından miktarının belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Yüksek Lisans, E.Apaydin, "Okskarbazepin’in poli(p-aminobenzen sülfonik asit)-modifiye camsı karbon elektrotta ilaç formlarından miktarının belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Yüksek Lisans, Z.Baş, "Parasetemol’un (p-aminobenzen sülfonik asit)-modifiye camsı karbon elektrotta ilaç formlarından miktarının belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Yüksek Lisans, T.Uysal, "Çanakkale (Türkiye) ve İlçelerindeki Açık ve Kapalı Yüzme Havuzlarında Bazı Su Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, S.Yanik, "Naproksen’inVoltametri ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Teknikleri İle İlaç Dozaj Formlarından Miktarının Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, H.Kaçar, "Çanakkale (Türkiye) Şehir Merkezi Şebeke Sularındaki Bazı Ağır Metal ve Anyon derişimlerinin Fizikokimyasal Parametrelerle Birlikte Mevsimsel Olarak Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, G.Demir, "Çan (Çanakkale,Türkiye) İçme Suyundaki Bazı Ağır Metal Konsantrasyonlarının Fizikokimyasal Parametrelerle Birlikte Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, Ç.Engin, "Parasetamol’un Elektrokimyasal Yükseltgenme Özelliğinden Yararlanılarak İlaç Dozaj Formlarından Miktarının Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, M.Türe, "” Fenilefrin Hidroklorür’ün Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi ve Ticari Formlarından Miktarının Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, S.Binel, "Okskarbazepin!in Voltametrik Tekniklerle Farmasötik Preparatlarından Miktarının Belirlenmes", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, E.Baltaoğlu, "Metronidazol!un Elektrokimyasal Özelliklerinden Yararlanalırak İlaç Dozaj Formlarından Miktarının Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, G.Aşkın, "İlaç ve Bazı meyvelerdeki askorbik asit miktarının voltametrik tekniklerle belirlenmes", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, M.Çitak, "Penazopridin Hidroklorür’ ün (PAP) Elektrokimyasal İndirgenme Özelliğinden Yararlanılarak İlaç Formunda Ve İnsan İdrarında kantitatif Tayini", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, F.Baycan, "Zopiklon’un voltametrik metotlar ile elektrokimyasal davranışının incelenmesi ve ilaçlarda tayini", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, G.Haskılıç, "Asiklovirin elektrokimyasal davranışı ve ilaçlarda voltametrik metotlar ile tayini", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, S.Yağmur, "Bazı ilaç aktif maddelerin farmasötik preparatlarda ve biyolojik sıvılarda voltametrik ve polarografik metotlarla tayini", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, E.Süren, "Çanakkale Boğazındaki Toksik Etki Gösteren Bazı Ağır Metallerin Elektroanalitik ve ICP-AES Yöntemleriyle Tayini” ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, N.Akgün, "Bazı Düz Zincirli Schiff Bazı Polieter Ligandlarının Potansiyometrik Titrasyon Metodu İle Susuz Ortamda Bazlık Sabitlerinin Tayini ve Bazlıklarına Sübstitüent Etkisinin İncelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Jüri Üyelikleri
Doçentlik, Doçentlik Jüri üyesi, Ankara Üniversitesi-Fen Fakültesi, Mart, 2014
Doçentlik, Doçentlik Jüri üyesi, Ege Üniversitesi-Fen Fakültesi, Ekim, 2013
Doçentlik, Doçentlik Jüri üyesi, Ankara Üniversitesi-Fen Fakültesi, Mart, 2013
Tez Savunma, jüri üyesi, Ege Üniversitesi-Eczacılık Fak, Temmuz, 2012
Doçentlik, Doçentlik Jüri üyesi, ODTÜ-FEN FAKÜLTESİ, Aralık, 2012
Tez Savunma, Jüri üyesi, COMÜ, Haziran, 2012
Tez Savunma, Jüri üyesi, COMÜ, Haziran, 2011
Doçentlik, Doçentlik jüri üyesi, Ankara Üniversitesi-Fen Fakültesi, Ocak, 2010
Tez Savunma, jüri üyesi, ÇOMÜ, Haziran, 2010
Tez Savunma, Jüri üyesi, COMÜ, Haziran, 2009
Tez Savunma, Jüri üyesi, COMÜ, Haziran, 2008
Tez Savunma, Jüri üyesi, COMÜ, Haziran, 2007
Tez Savunma, Jüri üyesi, COMÜ, Haziran, 2006
Tez Savunma, Jüri üyesi, COMÜ, Haziran, 2005
Tez Savunma, Jüri üyesi, COMÜ, Haziran, 2004
Tez Savunma, Jüri üyesi, COMÜ, Haziran, 2003
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yağmur S., Türe M., Sağlikoğlu G., Sadikoglu M., Yilmaz S., "The Quantitative Detection of Phenylephrinein Pharmaceutical Preparations and Spiked Human Urineby Voltammetry1", Russian Journal Of Electrochemistry, 2018
Yilmaz S., Türkoğlu M., "Investigation of some disinfection chemicals and water qualityparameters in swimming pools in the city center and districtsof Canakkale, Turkey", ENVİRONMENTAL MONİTORİNG AND ASSESSMENT, vol.189, pp.1-13, 2017 (Link)
Yayintaş Ö., Alpaslan D., Yüceer Y., Yilmaz S., Şahiner N., "Chemical composition, antimicrobial, antioxidantand anthocyanin activities of mosses (Cinclidotusfontinaloides (Hedw.) P.Beauv. and Palustriellacommutata (Hedw.) Ochyra) gathered from Turkey", NATURAL PRODUCT RESEARCH, vol.18, pp.2169-2173, 2017
Yilmaz S., Uysal T., Türkoğlu M., Sadikoğlu M., "Investigation of some disinfection chemicals and water quality parameters in swimming pools in the city center and districts of Canakkale, Turkey ", ENVİRONMENTAL MONİTORİNG AND ASSESSMENT, vol.189, pp.338-346, 2017
Yayintaş Ö., Yüceer Y., Yilmaz S., Şahiner N., "Chemical composition antimicrobial antioxidant and anthocyanin activities of mosses Cinclidotus fontinaloides Hedw P Beauv and Palustriella commutata Hedw Ochyra gathered from Turkey", NATURAL PRODUCT RESEARCH, pp.1-5, 2017 (Link)
Sadikoğlu M., Yilmaz S., Kurt İ., Selvi B., Sarı H., Erdugan N., et al., "Electrocatalytic Oxidation of Hydrazine on Poly 4 Aminobenzene Sulfonic Acid Modified Glassy Carbon Electrode", RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY, vol.52, pp.539-545, 2016
Sungur A., Soylak M. , Yilmaz S., Özcan H., "Heavy metal mobility and potential availability in animal manure using a sequential extraction procedure", JOURNAL OF MATERIAL CYCLES AND WASTE MANAGEMENT, vol.18, pp.563-572, 2016
Şahiner N., Demirci Ş., Şahiner M., Yilmaz S., "Application of superporous magnetic cationic cryogels for persistent chromate toxic chromate and dichromate uptake from aqueous environments", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, vol.133, pp.1-10, 2016
Demir G., Yilmaz S., Türkoğlu M., Erduğan H., "Results of heavy metals and other water quality levels in tap water from Çan sourced from Ağıdağı Mt Ağı Çanakkale Turkey.", JOURNAL OF WATER AND HEALTH, vol.14, pp.549-558, 2016
Yilmaz S., Akgül Kalkan E., Alpaslan D., Ülker Çakir D., "Quantitative Clinical Diagnostic Analysis of Acetone in Human Blood by HPLC A Metabolomic Search for Acetone as Indicator", JOURNAL OF ANALYTICAL METHODS IN CHEMISTRY, vol.19, pp.1-7, 2016
Yilmaz S., Baş Z., Sadikoğlu M., Yağmur S., Sağlıkoglu G., "Sensitive Voltammetric Determination of Paracetamol on Poly 4 Aminobenzene Sulfonic Acid Modified Glassy Carbon Electrode", INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, vol.11, pp.6244-6255, 2016
Demirtas C., Yilmaz S., Sağlikoğlu G., Sadikoglu M., "Electrochemical Determination of Phenazopyridine Hydrocloride using Poly(p-Aminobenzene Sulfonic Acid) Film Modified Glassy Carbon Electrode", INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, vol.10, pp.1883-1892, 2015
Sungur A., Soylak M., Yilmaz E., Yilmaz S., Özcan H., "Characterization of Heavy Metal Fractions in Agricultural Soils by Sequential Extraction Procedure: The Relationship Between Soil Properties and Heavy Metal Fractions", SOIL & SEDIMENT CONTAMINATION, vol.24, pp.1-15, 2015
Nosal-Wiercinska A., Grochowski M., Wisniewska M., Tyszczuk-Rotko K., Yilmaz S., Yağmur S., et al.,"Adsorption of Selected Amino Acids at the Mercury/Aqueous Solution Interface from the Chlorate (VII) and Its Dependence on the Supporting Electrolyte Concentration", ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY, vol.33, pp.553-558, 2015
Apaydin E.R., Sağlikoğlu G., Yilmaz S., Yildiz M., "Sensitive Electrochemical Determination of Oxcarbazepine using Polymer Film Modified Glassy Carbon Electrode", INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, vol.10, pp.1904-1915, 2015
, Can S. , Yilmaz S., Sağlıkoglu G., Sadikoglu M., Menek N., "Electrocatalytic Oxidation of Acyclovir on Poly(p-Aminobenzene Sulfonic Acid) Film Modified Glassy Carbon Electrode", ELECTROANALYSIS, vol.27, pp.2431-2438, 2015
Sağlikoğlu G., Yilmaz S., "Voltammetric sensitive determination of metronidazole at poly(p-aminobenzene sulfonic acid)-modified glassy carbon electrode", RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY, vol.51, pp.862-866, 2015
Yilmaz S., Sungur A., Özcan H., Soylak M., "Heavy Metal Mobility And Potential Availability In Animal Manure: Using A Sequential Extraction Procedure", J Mater Cycles Waste Manag, vol.1, pp.1-10, 2015
Demirbilek E., Sağlikoğlu G., Yilmaz S., "Electrochemical Investigation of Isoniazid on Poly (p-Aminobenzene Sulfonic Acid) Film Modified Glassy Carbon Electrode", INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, vol.10, pp.4428-4438, 2015
Kılınç G., Yilmaz S., Türkoğlu M., Erduğan H., "Results of heavy metals and other water quality levels in tap water from Çan sourced from Ağıdağı (Mt. Ağı) (Çanakkale, Turkey) ", JOURNAL OF WATER AND HEALTH, vol.13, pp.1-10, 2015 (Link)
Sahiner N. , Demirci S. , Sahiner M., Yilmaz S., Al-Lohedan H., "The use of superporous p(3-acrylamidopropyl)trimethyl ammoniumchloride cryogels for removal of toxic arsenate anions", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.152, pp.66-74, 2015
Engin C., Yilmaz S., Saglikoglu G., Yagmur S., Sadikoglu M., "Electroanalytical Investigation of Paracetamol on Glassy Carbon Electrode by Voltammetry", INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, vol.10, pp.1916-1926, 2015
Yilmaz S., Saglikoglu G. , "Sensitive Detection Of Ornidazole By Poly(P-Aminobenzene Sulfonic Acid)-Modified Glassy Carbon Electrode", CURRENT ANALYTICAL CHEMISTRY, pp.457-464, 2014
Nosal-Wiercinska A., Yilmaz S., Binel S., Yağmur S., Sağlikoğlu G., Sadikoglu M., et al., "Electroanalytical and HPLC Methods for the Determination of Oxcarbazepine in Spiked Human Urine and Tablet Dosage Form", CROATICA CHEMICA ACTA, vol.87, pp.213-219, 2014
Yağmur S., Yilmaz S., Sağlikoğlu G., Uslu B., Sadikoglu M., Özkan S.A., "Sensitive voltammetric determination of famotidine in human urine and tablet dosage forms using an ultra trace graphite electrode", JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, vol.79, pp.53-62, 2014
Sungur A., Soylak M., Yilmaz S., Özcan H., "Determination of heavy metals in sediments of the Ergene River by BCR sequential extraction method", ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.72, pp.3293-3305, 2014
Yagmur S., Yilmaz S., Sadikoglu M., Saglikoglu G., Yildiz M., Yengin C., et al., "Electrooxidation of Phenazopyridine Hydrochloride and its Voltammetric and HPLC Determination in Human Urine and Tablet Dosage Form", INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, vol.8, pp.6818-6828, 2013
Yilmaz S., Baltaoğlu E. , Saglikoglu G. , Polat K. , Sadikoglu M. , Yağmur S. , Sağlıkoglu G., "Electroanalytical Determination Of Metronidazole In Tablet Dosage Form", Journal of Serbian Chemical Society, vol.77, pp.295-302, 2012
Ekici S., Ilgin P., Yilmaz S., Aktaş N., Şahiner N., "Temperature and magnetic field responsive hyaluronic acid particles with tunable physical and chemical properties", APPLIED SURFACE SCIENCE, vol.257, pp.2669-2676, 2011
Üstünada M., Erduğan H., Yilmaz S., Akgül R., Aysel V., "Seasonal concentrations of some heavy metals (Cd, Pb, Zn, and Cu) in Ulva rigida J. Agardh (Chlorophyta) from Dardanelles (Canakkale, Turkey)", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.177, pp.337-342, 2011
Yilmaz S., Sadikoglu M., "Study Of Heavy Metal Pollution In Seawater Of Kepez Harbor Of Canakkale (Turkey)", Environ Monit Assess, vol.173, pp.899-904, 2011
Karakoyun N. , Kubilay Ş., Aktaş N., Turhan Ö., Kasımoglu M., Yilmaz S., et al., "hyrdojel-Biochar composites for effective organic contaminant removal from aqueous media", DESALINATION, vol.280, pp.319-325, 2011
Sadikoglu M., Sağlikoğlu G., Yağmur S., Orta E., Yilmaz S., "Voltammetric Determination of Acyclovir in Human Urine Using Ultra Trace Graphite and Glassy Carbon Electrodes", CURRENT ANALYTICAL CHEMISTRY, vol.7, pp.130-135, 2011
Yilmaz S., Türe M. , Sadıkoglu M. , Duran A., "Determination Of Total Cr In Wastewaters Of Cr Electroplating Factories In The I.Organize Industry Region (Kayseri, Turkey) By Icp-Aes", Environmental Monitoring and Assessment, vol.167, pp.235-242, 2010
Yilmaz S., Yağmur S., Sağlıkoglu G. , Sadikoglu M., "Direct Determination Of Zn Heavy Metal In Tap Water Of Canakkale (Turkey) By Anodic Stripping Voltammetry Technique", J. Electrochem. Sci, vol.4, pp.288-294, 2009
Yilmaz S., "Adsorptive stripping voltammetric determination of zopiclone in tablet dosage forms and human urine", COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, vol.71, pp.79-83, 2009
Yilmaz S., Yağmur S., Sağlikoğlu G., Sadikoglu M., "Direct Determination of Zn Heavy Metal in Tap Water of Canakkale (TURKEY) by Anodic Stripping Voltammetry Technique", INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, vol.4, pp.288-294, 2009
Yilmaz S., Baba B., Baba A., Yağmur S., Çitak M., "Direct Quantitative Determination of Total Arsenic in Natural Hotwaters by Anodic Stripping Voltammetry at the Rotating Lateral Gold Electrode", CURRENT ANALYTICAL CHEMISTRY, vol.5, pp.29-34, 2009
Oktor K., Yilmaz S., Tuerker G., Erkus E., "Speciative determination of Cr(III) and Cr(VI) in dyeing waste water of Dil Creek discharge to Izmit Gulf (Izmit-Kocaeli, Turkey) by ICP-AES", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.141, pp.97-103, 2008
Yilmaz S., Sadikoglu M., Sağlikoğlu G., Yağmur S., Askin G., "Determination Of Ascorbic Acid In Tablet Dosage Forms And Some Fruit Juices By Dpv", INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, vol.3, pp.1534-1542, 2008
Yilmaz S., Skrzypek S., Dilgin Y., Yağmur S., Coşkun M., "Electrochemical oxidation of prednisolone at glassy carbon electrode and its quantitative determination in human serum and tablets by Osteryoung square wave voltammetry", CURRENT ANALYTICAL CHEMISTRY, vol.3, pp.41-46, 2007
Süren E., Yilmaz S., Türkoğlu M., Kaya S., "Concentrations of cadmium and lead heavy metals in Dardanelles seawater", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.125, pp.91-98, 2007 (Link)
Dilgin Y., Koparir M., Cetin A., Cansiz A., Yilmaz S., Giray D., "Electrochemical behaviour of 5-benzyl-4-(4'-methylphenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol by voltammetry", JOURNAL OF THE INDIAN CHEMICAL SOCIETY, vol.84, pp.1024-1025, 2007
Çitak M., Yilmaz S., Dilgin Y., Türker G., Yağmur S., Erduğan H., et al.,"Osteryoung square wave voltammetric determination of phenazopyridine hydrochloride in human urine and tablet dosage forms based on electrochemical reduction at carbon paste electrode", Current Pharmaceutical Analysis, vol.3, pp.141-145, 2007 (Özet)
Yayintaş Ö., Yilmaz S., Türkoğlu M., Dilgin Y., "Determination of heavy metal pollution with environmental physicochemical parameters in waste water of Kocabas Stream (Biga, Canakkale, TURKEY) by ICP-AES,", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, pp.389-397, 2007
Yayintaş Ö., Yilmaz S., Türkoğlu M., Çolakoğlu F., Çakir F., "Seasonal variation of some heavy metal pollution with environmental and microbiological parameters in sub-basin of Kocabas Stream (Biga, Canakkale, Turkey) by ICP-AES” ", Environmental Monitoring and Assessment, vol.134, pp.321-331, 2007 (Link) (Abstract)
Dilgin Y., Cansiz A., Cetin A., Kutulay P., Oral A., Yilmaz S., "Electrochemical behaviour of 5-(Furan-2-yl)-4-(p-tolyl)-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione by using glassy carbon electrode", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.19, pp.3221-3227, 2007
Skrzypek S., Ciesielski W., Yilmaz S., "Voltammetric Study of Aciclovir Using Controled Grow Mercury Drop Electrode", CHEMIA ANALITYCZNA, vol.52, pp.1071-1079, 2007
Yilmaz S., Yıldız M., Akgün N., "Potentiometric Investigations And Effects Of Substituents On Basicity Of Some Acyclic(Polyether)S With Schiff Base Type In Acetonitrile And Acetic Acid", J. Indian Chem. Soc, vol.83, pp.299-301, 2006
Skrzypek S., Ciesielski W., Sokolowski A., Yilmaz S., Kazmierczak D., "Square wave adsorptive stripping voltammetric determination of famotidine in urine", TALANTA, vol.66, pp.1146-1151, 2005
Aki C., Yilmaz S., Dilgin Y., Yağmur S., Süren E., "Electrochemical Study of Natamycin (Pimaricin) Analytical Application to Pharmaceutical Dosage Forms by Differential Pulse Polarography.", Die Pharmazie, vol.60, pp.747-750, 2005
Özcan H., Yilmaz S., "Determination of boron in the waters of Troia by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES)", JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, vol.70, pp.1219-1227, 2005
Sevimay S., Kalaycı A., Yilmaz S., "In vitro diffusion of hydroxyl ions through root dentin from various calcium hydroxide medicaments", JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, vol.30, pp.1047-1051, 2003
Demircigil B., Özkan S.A., Çoruh Ö., Yilmaz S., "Electrochemical Behaviour of Formoterol Fumarate and Its Determination and Human Serum using Differential Pulse and Square Wave Voltammetry", ELECTROANALYSIS, vol.14, pp.122-127, 2002
Yilmaz S., Uslu B., Özkan S.A., "Anodic Oxidation Of Etodolac And Its Square Wave And Differential Pulse Voltammetric Determination In Pharmaceuticals And Human Serum", Talanta, vol.54, pp.351-360, 2001
Uslu B., Yilmaz S., Özkan S.A., "Determination of Olsalazine sodium in Pharmaceuticals by Differential Pulse Voltammetry", PHARMAZIE, vol.56, pp.629-632, 2001
Solak A.O., Yilmaz S., Kılıç Z., "Electrochemical Behaviour of a Macrocyclic Diimine Crown Ether:2,3,11,12,-dibenzo-5,9-diaza-4,9(10)-cis-diimino-1,13-dioxacyclopentadecane", JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, vol.408, pp.119-124, 1996
Gündüz T., Yilmaz S., "Potentiometric Determination of Urea With Perchloric Acid Anhydride", TALANTA, vol.41, pp.1471-1474, 1994
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yanik S., Ariksoysal D., Yilmaz S., "VOLTAMMETRIC ANALYSIS OF TAMOXIFEN RECOVERY AND ITS INTERACTION WITH DNA ", Journal of Scientific Perspectives, no.1, pp.13-24, 2020 (Abstract)
Yanik S., Ariksoysal D., Yilmaz S., "ELECTROCHEMICAL BIOSENSOR FOR BRCA1 GENE AND TAMOXIFEN INTERACTION ", Journal of Scientific Perspectives, no.1, pp.35-48, 2020 (Abstract)
Demirci S., Silan C., Yilmaz S., "THE SYNTHESIS OF SPHERICAL SHAPE AMINO FUNCTIONALIZED PEI-TGIC COVALENT ORGANIC FRAMEWORKS: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND METHYL ORANGE ABSORPTION", Journal of Scientific Perspectives, no.3, pp.165-176, 2019
Uysal T. , Yilmaz S., Türkoğlu M., Sadikoğlu M., "Variations in Nitrogen (NH4+, NO2-, NO3-) and Heavy Metal (Al and Cu)Levels of Water from Swimming Pools in the City Center and Districts of Canakkale, Turkey", JOURNAL OFENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, vol.4, pp.1-5, 2017 (Link)
Şahiner N., Sağbaş S., Yilmaz S., "Microgels Derived from Different Forms of Carrageenans, Kappa, Iota, and Lambda for Biomedical Applications", MRS ADVANCES, vol.2, pp.2521-2527, 2017 (Link)
Yayintaş Ö., Yilmaz S., Tepeli B., "ANTIOXIDANT ACTIVITIES AND CHEMICAL COMPOSITON OF DIFFERENT EXTRACTS OF MOSSES GATHERED FROM TURKEY", Agrolife Scientific Journal, vol.6, pp.205-211, 2017
Yilmaz S., Yağmur S., Yayintaş Ö., "VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF CLOZAPINE FROMITSDRUG FORM", Journal of Scientific Perspectives, 2017
Aslanbaba B., Yilmaz S., Yayintaş Ö., Özyurt D., Demirata Öztürk B., "TOTAL PHENOL CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OFMOSSES FROM YENICE FOREST (IDA MOUNTAIN)", Journal of Scientific Perspectives, vol.1, pp.1-12, 2017
Soylu Ü.İ., Yilmaz S., Önal A., Eser F., "Sensitive Determination of Quercetin in Onion Peel by Voltammetry Using a Poly(4-Aminobenzene Sulfonic Acid) Modified Glassy Carbon Electrode", Analytical Bioanalytical Electrochemistry, vol.9, pp.574-585, 2017 (Link)
Şahiner N., Sagbas S., Yilmaz S., "Microgels Derived from Different Forms of Carrageenans, Kappa, Iota, and Lambda for Biomedical Applications", MRS Advances, vol.-, no.-, pp.---, 2017
Uysal T. , Yilmaz S., Sadikoğlu M., Türkoğlu M., "THE DETERMINATION OF NH4+ CATION AND Al METAL CONCENTRATIONS IN WATER OF SWIMMING POOLS IN CENTER OF CANAKKALE, TURKEY", JOURNAL OF SCIENTIFIC PERSPECTIVES, vol.1, pp.13-22, 2017 (Link)
Şahiner N., Sagbas S., Yilmaz S., "Microgels Derived from Different Forms of Carrageenans, Kappa, Iota, and Lambda for Biomedical Applications", MRS Advances, vol.-, pp.---, 2017
Yilmaz S., Şahiner N., Alpaslan D., Aktas N. , Güven O., "The Preparation Of P(Acrylonitrile-Co-Acrylamide) Hydrogels For Uranyl Ion Recovery From Aqueous Environments", Hacettepe J. Biol. & Chem, cilt.42, ss.89-97, 2014
Yilmaz S., Yağmur S., "Electrochemical Reduction Of In Dimetyl Sulfoxide", Gazi University Journal of Science, vol.25, 2012
Sadıkoğlu M., Yilmaz S., Yildiz M., " Potentiometric investigations and effects of substituents on basicity of some benzaldehyde, thiazoles and their derivatives with Schiff base type in acetonitrile and nitrobenzene", Int. J. Pure and App. Chem, vol.2, pp.223-227, 2007
Yilmaz S., Yıldız M., Sadikoglu M., "Potentiometric Investigations And Effects Of Substituents On Basicity Of Some Benzaldehyde, Thiazoles And Their Derivatives With Schiff Base Type In Acetonitrile And Nitrobenzene", International Journal of Pure and Applied Chemistry, vol.2, 2007
Yilmaz S., "Adsorptif Sıyırma Voltametrisinin Farmakolojik Preparatlara Ve Çevre Analizlerine Uygulanması” (Derleme), G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, 2001
Yilmaz S., Kılıc E., Solak A.O., Seçken N., "Electrochemical Behaviour Of 1-Nitrobenzo?C?Cinnoline On Platinum Electrode", Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi Universit, cilt.14, 2001
Yilmaz S., Solak A.O., Kılıç Z., Erdogan B., "“Electrochemical Behaviour Of The Ni(Ii) And Zn(Ii) Complexes With A Macrocyclic Diimine Crown Ether:2,3,11,12-Dibenzol-5,9-Diaza-4,9(10)-Cisdiimino-1,13-Dioxa-Cyclopentadecane", Portugaliae Electrochimica Acta, vol.18, 2000
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yilmaz S., Yayintaş Ö., "KAZDAĞLARINDAKİ (KALKIM-YENİCE, ÇANAKKALE, TÜRKİYE) BAZI KARAYOSUNLARINDAN ELDE EDİLEN EKSTRAKTLARIN KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ", 29.Ulusal kimya Kongresi, 2017, ODTÜ,Ankara, TÜRKIYE,
İrkin L.C., Yayintaş Ö., Yilmaz S., "Decrease of the chlorophyll content associated with heavy metal accumulation in Fontinalis antipyretica Hedw.", International Conference on Awareness Awareness in Education, Science, Arts and Philosophy, Krakow, POLONYA, 16-18 Kasım 2017, vol.1, no.2, pp.12-20
Soylu Ü., Yilmaz S., "Quantitative Determination of Moxifloxacin Hydrochloride in Drug Dosage Forms by Voltammetric Techniques Using Glassy Carbon and Modified Glassy Carbon Electrodes", 10th Aegean Analytical Chemistry Days, ,
Tonguç Yayintaş Ö., Karagül Yüceer Y., Yilmaz S., "Chemical Composition and Antioxidant Activities of Extracts Obtain from Mosses of Ida Mountain Canakkale Turkey", 10th Aegean Analytical Chemistry Days,, ,
Çabuk A., Yilmaz S., "YilmazQuantitative Determination of Tenoxicam in Drug Dosage Forms by Voltammetric Techniques Using Glassy Carbon and Modified Glassy Carbon Electrodes", 10th Aegean Analytical Chemistry Days, ,
Söğüt Ö., Konyalioğlu S., Yilmaz S., "Free Radical Scavenging Activity of Extracts Obtain from Some Moss species in Turkey", 10th Aegean Analytical Chemistry Days, ,
Ariksoysal D., Ülker Çakir D., Koral L., Yilmaz S., "Electrochemical DNA Nanobiosensor for the Detection of Anticancer Drugs and DNA Interactions", 10th Aegean Analytical Chemistry Days, ,
Yilmaz S., Yağmur S., Sağlikoğlu G., "The Effect of Ethionine Protonation on the Kinetics and the Mechanism of Bi III Ion Electroreduction", 10th Aegean Analytical Chemistry Days,, ,
Ugurlu E., Yilmaz S., Saglıkoglu G., "Klomipramin Hidroklorür’ün Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi ve İlaç Formlarından Miktarının Belirlenmesi", 27. Ulusal Kimya Kongresi,23-28 Agustos 2015, Çanakkale, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-28 Ağustos 2015, ss.0-0
Yanik S., Yilmaz S., Yağmur S., Sağlikoğlu G., "Naproksen’in Ultra Eser Grafit Elektrotta Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Ve İlaç Dozaj Formlarından Miktarının Belirlenmesi.", 27. Ulusal Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-28 Ağustos 2015, ss.0-0
Eker R., Yilmaz S., Sağlikoğlu G., Yağmur S., "Klozapin’in Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesı Ve İlaç Formlarından Miktarının Belirlenmesi.", 27. Ulusal Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-28 Ağustos 2015, ss.0-0
Nosal-Wiercinska A., Yilmaz S., Yağmur S., Sağlikoğlu G., Yanik S., Grochowski M., et al.,"Electrochemical and Thermodynamic Study of the Electroreduction of Bi(III) Ions ın the Presence of Cystine in Chlorate(VII) Solutions of Decreased Water Activity.", The 38th International Symposium on Enviromental Analytical Chemistry, Lausanne, ISVIÇRE, 17-20 Haziran 2014, pp.0-0
Yanik S., Yilmaz S., Sağlikoğlu G., "Naproksenin Voltametri ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Teknikleri ile İlaç Dozaj Formlarından Miktarının Belirlenmesi.", 14. Ulusal Kromatografi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 12-15 Mayıs 2014, ss.0-0
Yilmaz S., Wierciñska A.N., Sağlıkoglu G., Yagmur S., Yanık S., Growchoski M. , Wisniewska M., "Thermodynamic Study Of The Electroreduction Of Bi(Iii) Ions In The Presence Of Cystine In Chlorate (Vii) Solutions Of Decreased Water Activity, ", 38 th international symposium on environmental analytical chemistry, Lausanne, ISVIÇRE, 17-20 Haziran 2014, pp.PE42-PE42
Yilmaz S., Nosal-Wiercinska A., Binel S., Yağmur S., Sağlikoğlu G., Sadikoglu M., "Elektrochemıczne Badanıa I Woltamperometryczne Oznaczanıe Oksakarbazepıny W Moczu I Preparacıe Farmaceutycznym.", Vııı Polska Konferencja Chemıı Analıtycznej,"Analityka Dla Spoleczenstwa XXI Wieku, Krakov, POLONYA, 4-9 Temmuz 2010, pp.0-0
Yağmur S., Yilmaz S., Sağlikoğlu G., Sadikoglu M., Yildiz M., Polat K., "Synthesis, Antimicrobıal Activity and Electrochemical Behaviour of Phenazapypridiıne Hydrochloride And It’s Some Schiff Bases in Dimetyl Sulfoxide by Cyclic Voltammetry.", Immpc-Ispc Joint Meeting., ANKARA, TÜRKIYE, 30 Eylül - 2 Ekim 2010, ss.0-0
Yağmur S., Yilmaz S., Sağlikoğlu G., Uslu B., Sadikoglu M., Ozkan S.A., "Electroanalytical Investigation and Determination of Famotidine in Human Urine and Tablet Dosage Forms on Ultra Trace Graphite and Glassy Carbon Electrodes", 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences ISOPS-9, ANKARA, TÜRKIYE, 23-26 Haziran 2009, pp.0-0
Yilmaz S., Baltaoglu E., Sağlikoğlu G., Yağmur S., Polat K., Sadikoglu M., "Electroanalytical Investigation and Voltammetric Determination of Metronidazole in Tablet Dosage Form.", 8th International Electrochemistry Meeting, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Ekim 2009, pp.0-0
Yağmur S., Yilmaz S., Sağlikoğlu G., "Fenazopiridin Hidroklorür’ün Voltametrik Teknikler İle Ticari Tabletlerden Ve İnsan İdrarından Miktarının Analizi.", IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2008, ss.0-0
Yilmaz S., Yağmur S., Sağlikoğlu G., Yengin C., Kilinc E., "Penazopiridin Hidroklorür’ün Voltametri ve HPLC Teknikleri İle Table Dozaj Formlarından Ve İnsan İdrarından Analizi.", Kromatografi 2008 Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 9-11 Haziran 2008, ss.0-0
Sadikoglu M., Yilmaz S., Sağlikoğlu G., Yağmur S., Türker G., Askin G., "Çanakkale Belediyesi Şehir Musluk Suyundaki Çinko Miktarının Anodik Sıyırma Voltametri Tekniği ile Doğrudan Belirlenmesi.", XXI. Ulusal Kimya Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 23-27 Ağustos 2007, ss.0-0
Çitak M., Yilmaz S., Türker G., Dilgin Y., Yağmur S., Erduğan H., "Voltammetric Determination Of Phenazopyridine, Hydrochloride In Human Urine And Tablet Dosage Forms", 8th International Symposıum on pharmaceutical sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 13-16 Haziran 2006, pp.1-1
Yayintaş Ö., Yilmaz S., Türkoğlu M., Çakir F., Çolakoğlu F., "Kocabaş Çayı (Biga-Çanakkale) Alt Havzasındaki Atık Sularda Fizikokimyasal-Mikrobiyolojik Paremetrelerle Birlikte Ağır Metal Kirliliğinin ICP-AES Tekniği İle Belirlenmesi", III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Özet Kitabı (Poster Bildirileri), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-7 Temmuz 2006, cilt.3, ss.46-46
Yayintaş Ö., Yilmaz S., Türkoğlu M., Koyuncu S., Dilgin Y., "Kocabaş Çayı (Biga, Çanakkale) atık sularındaki ağır metal kirliliğnin fizikokimyasal parametreler ile birlikte ICP-AES metodu ile belirlenmesi ", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Özet Kitabı (AKP), AYDIN, TÜRKIYE, 30 Eylül - 4 Ekim 2005, cilt.19, ss.77-77
Yilmaz S., Türkoğlu M., Çolakoğlu F., Yayintaş Ö., Koyuncu S., Baycan Koyuncu F., et al.,"Atık sulardaki ağır metal kirliliğinin biyolojik ve fizikokimyasal açıdan çevresel etkisinin incelenmesi", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Özet Kitabı (AKP), AYDIN, TÜRKIYE, 30 Eylül - 4 Ekim 2005, cilt.19, ss.78-78
Kitap ve Kitap Bölümleri
Yilmaz S., "Uygulama Örnekleriyle Elektroanalitik Kimya ", Gazi Kitapevi Yayınları, ANKARA, 2016
Yilmaz S., "Analitik Voltametri", ÇOMÜ-Matbası, ÇANAKKALE, 2008
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Hidrojel Nanokompozit Partikülleri ile Hızlı ve Seçici Uranil İyonlarının Bazı Radyonüklidleri Kazınımı", SAN TEZ, 00533.STZ.2010-1, Araştırmacı, 2012
"“Bazı İlaç Aktif Maddelerin Farmasötik Preparatlarda ve İnsan Serumu Gibi Biyolojik Sıvılarda Elektroanalitik Metotlar (Voltametrik ve Polarografik Teknikler) İle Tayini”, ", TÜBITAK Projesi, 102T062 , Yönetici, 2005
"Tuzla (ÇANAKKALE) Jeotermalin Bölgedeki Akifere,Toprağa ve Suya Etkilerinin Araştırılması ", TÜBITAK Projesi, 103Y010, Araştırmacı, 2003
"HİDROJELLER İLE FENOLİK BİLEŞİKLERİN SULU ORTAMDAN UZAKLAŞTIRILMASI ", BAP Arastırma Projesi, 2011/1, Yönetici, 2012
"Fenilefrin hidroklorür’ün voltametrik teknikler ile dozaj formlarından miktarının belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 2010/256 , Yönetici, 2011
"Metronidazol’un Dozaj formlarından Voltammetrik Tekniklerle Kantitatif Analizi ", BAP Arastırma Projesi, 2010-96, Yönetici, 2011
"Hidrojeller ile Sulu Ortamlardan Arsenik Uzaklaştırılmasının Voltametri Tekniği İle İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 284, Yönetici, 2015
"ÇEVRESEL UYGULAMALAR İÇİN İZOSİYANAT ESASLI ADSORBANLAR", BAP Diğer, FBA-2016-727, Yönetici, 2017
"Biyomedikal uygulamalar için karragenan esaslı partiküller", BAP Diğer, FBA-2016-1058, Yönetici, 2017
"OKSKARBAZEPİN’ İN VOLTAMETRİK TEKNİKLER İLE DOZAJ FORMLARINDAN KANTİTATİF ANALİZİ", BAP Diğer, 2010/257, Yönetici, 2012
"Ornidazolun poli(p-aminobenzen sülfonik asit)-modifiye camsı karbon elektrotta hassas tayini", BAP Diğer, FBA-2013-87, Yönetici, 2014
"Parasetamolun poli(p-aminobenzen sülfonik asit)-modifiye camsı karbon elektrotta ilaç formlarından miktarının belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2013-50, Yönetici, 2014
"İnsan Plazma ve İdrarında Asetonun HPLC Tekniği İle Kantitatif Klinik Diagnostik Analizi ", BAP Diğer, TSA-2015-497, Araştırmacı, 2016
"Fenazopridin Hidroklorür Ün (FAP) Voltametri Ve Yüksek-Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Teknikleri İle Tablet Dozaj Formlarından Analizi ", BAP Diğer, 2009/70, Yönetici, 2010
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Journal of Scientific Perspectives, Editör, 01.01.2017 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
kimya derneği, , Üye, 01.11.1988 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Selehattin YILMAZ, Agnieszka NOSAL-WIERCINSKA, Sevcan BINEL,Sultan YAGMUR, Gulsen SAGLIKOGLU, Murat SADIKOGLUI WOLTAMPEROMETRYCZNE OZNACZANIE OKSAKARBAZEPINY W MOCZUI PREPARACIE FARMACEUTYCZNYM,, , Temmuz 2010
Sultan Yagmur, Selehattin Yilmaz ,Gulsen Saglikoglu, Murat Sadikoglu, Mustafa Yıldız, Kamran PolatSYNTHESIS, ANTIMICROBIAL ACTIVITY AND ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF PHENAZAPYPRIDINE HYDROCHLORIDE AND IT’S SOME SCHIFF BASES IN DIMETYL SULFOXIDE BY CYCLIC VOLTAMMETRY, , Ekim 2010
Murat Sadıkoğlu, Gülşen Sağlıkoğlu, S. Yagmur, Erdem Orta, Selehattin Yılmaz, “Voltammetric Determination of Acyclovir in Human Urine Using Ultra Trace Graphite and Carbon Electrodes, , Mayıs 2009
Sultan Yagmur, Selehattin Yilmaz, Gulsen Saglikoglu , Bengi Uslu, Murat Sadikoglu, Sibel A. Özkan, “Electroanalytical Investigation and Determination of Famotidine in Human Urine and Tablet Dosage Forms on Ultra Trace Graphite and Glassy Carbon Electrodes, , Haziran 2009
Başaran Dülger, Nurcihan Hacıoğlu, Selahattin Yılmaz, Sultan Yağmur “Antifungal Activity of Phenazopyridine Hydrochloride and Its Schıff Base Derivatives Againts Clinically Relevant Yeast Cultures , , Haziran 2009
Selehattin YILMAZ, Esra BALTAOĞLU, Gülşen SAĞLIKOĞLU, Sultan YAĞMUR, Kamran POLAT, Murat SADIKOĞLU,Electroanalytical investigation and voltammetric determination of metronidazole in tablet dosage form, , Ekim 2009
Melike TÜRE, Selehattin YILMAZ; Ali DURAN, Murat SADIKOĞLU, Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesindeki Kaplama Banyosu Atık sularında Toplam Krom Miktarının ICP-AES Tekniği İle Belirlenmesi, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, (Poster Bildiri), Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ; Kimya Bölümü,Elazığ, 25-27 Haziran 2008, , Haziran 2008
Selehattin YILMAZ, Sultan YAĞMUR, Gülşen SAĞLIKOĞLU, Çiğdem YENGİN, Emrah KILINÇ,Penazopridin Hidroklorür'ün Voltametri ve HPLC Teknikleri İle Tablet Dozaj Formlarından Ve İnsan İdrarından Analizi, Kromatografi Kongresi, 2008,(Sözel Bildiri) Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü,Isparta, , Haziran 2008
Sultan Yağmur, Selehattin Yılmaz, Gülşen Sağlıkoğlu, Fenazopridin hidroklorür’ün voltametrik teknikler ile ticari tabletlerden ve insan idrarından miktarının tayini, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, (Poster Bildiri), Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ; Kimya Bölümü, Elazığ, 25-27 Haziran 2008 , , Haziran 2008
Halide OKUMUŞ, Canan ALDIRMAZ AĞIRTAN, Selehattin YILMAZ, Sağlık açısından Çanakkale seramikleri, , Ağustos 2008
Selehattin YILMAZ, Gökçe AŞKIN, Sultan YAĞMUR, Gülen TÜRKER, Gülşen SAĞLIKOĞLU, Hüseyin ERDUGAN, Rapid an Sensitive Voltammetric Determination of ascorbic acid Tablet Dosage forms and some Fruit Juices, , Mayıs 2007
Murat Sadıkoğlu, Selehattin Yılmaz, Gülşen Sağlıkoglu,Sultan Yağmur,Gülen Türker ve Gökçe Aşkın. Çanakkale Belediyesi Şehir Musluk Suyundaki Çinko Miktarının Anodik Sıyırma Voltametri Tekniği İle Doğrudan Belirlenmesi, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, (Poster Bildiri), İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Malatya, 23-27 Ağustos 2007, , Ağustos 2007
Fadime Taner, Bülent Halisdemir, İlker Ardıç, Gülen Türker, Selahattin Yılmaz Aktif Çamura Uygulanan Santrifujleme İşlem Değişkenlerinin, Kuru Kütle ve Sulu Çözeltide COD ve BOD5 Derişimlerine Etkisi, III.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, P-73(Poster Bildiri) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Fakültesi ; Kimya Bölümü, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, , Temmuz 2006
M. Citak, S. Yilmaz, G. Türker, Y. Dilgin, S. Yağmur, H. Erdugan, Voltammetric determination of Phenazopyridine, hydrochloride in human urine and tablet dosage forms,8th International Symposıum on pharmaceutical sciences (poster bildiri ), Ankara University, Faculty of pharmacy, , Haziran 2006
Selahattin Yılmaz, Muhammet Türkoğlu, Fatma Arık Çolakoğlu, Özlem Tonguç Yayıntaş, Sermet Koyuncu, Fatma Baycan, Fikret Çakır, Atık Sulardaki Ağır Metal Kirliliğinin, Biyolojik ve Fiziko- Kimyasal Açıdan Çevresel etkisinin incelenmesi, (poster bildiri), Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim , Kuşadası, 2005, , Temmuz 2006
Sultan Yağmur, Selahattin Yılmaz, Meryem Çıtak, Diğdem Erdener, Mustafa Yıldız Sulfametaksazol ve Schiff Bazı’nın Elektrokimyasal Davranışlarının Voltametrik Teknikler İle İncelenmesi, III.Ulusal Analitik Kimya Kongresi,P-71 (Poster Bildiri) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Fakültesi ; Kimya Bölümü, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, , , Temmuz 2006
Kadriye Oktor, Gülen Türker, Meryem Çıtak, Sultan Yağmur, Selahattin Yılmaz İzmit Körfezindeki Boya Atık Sularında ICP-AES Tekniği İle Krom Türlendirmesi, III.Ulusal Analitik Kimya Kongresi,P-11(Poster Bildiri) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Fakültesi ; Kimya Bölümü, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, , , Temmuz 2006
Özlem Tonguç Yayıntaş, Selahattin Yılmaz, Muhammet Türkoğlu, Fikret Çakır, Fatma Arık Çolakoğlu,Kocabaş Çayı (Biga-Çanakkale) Althavzasındaki Atık Sularda Fizikokimyasal-Mikrobiyolojik Paremetrelerle Birlikte Ağır Metal Kirliliğinin ICP-AES Tekniği İle Belirlenmesi, III.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, P-10(Poster Bildiri) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Fakültesi ; Kimya Bölümü, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, , Temmuz 2006
Meryem Çıtak, Sultan Yağmur, Selahattin Yılmaz, Gülen TürkerSulfametaksazol’un Elektrokimyasal Yükseltgenme Özelliğinden Yararlanılarak İnsan İdrarı ve Ticari Tabletlerdeki Miktarının Voltammetrik Teknikler İle Belirlenmesi,III.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, P-9(Poster Bildiri) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Fakültesi ; Kimya Bölümü, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, , Temmuz 2006
Barış Baba, Selahattin Yılmaz, Alper Baba, Biga Yarımadası Sıcak Su Kaynaklarındaki Arsenik’in ICP-MS Teknigi İle Kantatif Tayini, III.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, P-72(Poster Bildiri) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Fakültesi ; Kimya Bölümü, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, , , Temmuz 2006
Selahattin YILMAZ, Voltametrik Teknikler İle İlaç Etken Maddelerin Kantitatif Analizleri, III.Ulusal Analitik Kimya Kongresi, S-10(Sözel bildiri) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Fakültesi ; Kimya Bölümü, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, , , Temmuz 2006
Gül Haskılıç, Selahattin Yılmaz, Yusuf Dilgin, Sibel Özkan, Bengi Uslu, Voltametrik Metotlar İle Asiklovir’in İlaçlarda Tayini (poster bildiri), Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim, Kuşadası, 2005, , Ekim 2005
A. Doğan, S. Yılmaz, A. Baba, O.Deniz, Ege Denizi ve tuzla Jeotermal Sularında analitik Metotlar ile Bor(B2O3) Tayini ve Çevresel Etkisi, I.Ulusal Bor Çalıştayı Bildiriler kitabı(poster bildiri tam metin) , 28-29 nisan, Ankara,2005. , , Nisan 2005
Sultan yağmur, Selahattin Yılmaz, Yusuf Dilgin, Sibel Özkan, Bengi Uslu, Famotidin’in Elektrokimyasal Davranışı ve İlaçlarda Voltametrik Yöntem ile Tayini, (poster bildiri), Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim, Kuşadası, 2005, , Ekim 2005
Slawomira Skrzypek, Witold Ciesielski, Adam Sokolowski, Selahattin Yilmaz, Dorota Kazmierczak, Electrochemical study of famotidine-analytical application to urine, 10 th International Conference on Electroanalysis, , Haziran 2004
S. Yılmaz, A. Yazıcı, M. Çıtak, C. Akı, S. Yağmur , Quantitative Determination Of Natamycin In Pharmaceuticals And Human Serum by UV Spectrophotometry, , Haziran 2003
. Yılmaz, M. Yıldız, M. Sadıkoğlu, E. Süren, S. Güler Bazı Schiff Bazı Ligandlarının Potansiyometrik Titrasyon Metodu İle Susuz Ortamda Bazlık Sabitlerinin Tayini Ve Sübstitüent Etkisinin İncelenmesi” XVII.Ulusal Kimya Kongresi,(poster bildiri) İstanbul Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 8-11 Eylül İstanbul. 2003, , Eylül 2003
.Yılmaz, Y. Dilgin, S. Yağmur, E.Süren, Natamisinin (Pimarisinin) Elektrokimyasal Davranışı ve İlaçlarda Voltametrik Tayini,(sözel bildiri,tam metin) IV.Elektrokimya Günleri, 11-13 Haziran,Adana,2003, , Haziran 2003
C. Akı, S. Yagmur, , S. Yılmaz, A. Yazıcı, M. Çıtak “Determination Of Loratadine In Pharmaceutical Dosage Forms And Human Serum By Uv-Spectrophotometry” , , Eylül 2003
S. Yagmur, C. Akı, S. Yılmaz, A. Yazıcı, M. Çıtak , “ UV-Spectro-photometric Determination Of Acyclovir In Pharmaceutical Preparations And Human Serum, , Eylül 2003
S. Yılmaz, M. Yıldız, N. Akgün, M. Börü, S. Turan, “ Bazı düz zincirli schiff bazı polieter ligandlarının potansiyometrik titrasyon metodu ile susuz ortamda bazlık sabitlerinin tayini” XVI.Ulusal Kimya Kongresi, Selçuk Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Konya, , , Ağustos 2002
T.Gündüz, S.Yılmaz, “Susuz Ortamlarda Ürenin Kantitatif Tayini” , VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Kimya 91, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagosa, KKTC , (Poster bildiri) 2.Cilt, 531, (1991). , , Haziran 2001
S.Yılmaz, E. Kılıç, A.O. Solak ve N. Seçken, “1-nitrobenzo?c?cinolinin platin elektrotta elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi”, XIV.Ulusal Kimya Kongresi, Dicle Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Diyarbakır, (sözel bildiri) AK-S31, 10-15 Eylül, (2000). , , Eylül 2000
. Yılmaz, B. Uslu, S.A. Özkan, “Anodic Oxidation of Etodaloc and Its Square Wave and Differential Pulse Voltammetric Determination in Pharmaceuticals and Human Serum, , Haziran 2000
S. Yılmaz, A.O. Solak, Z. Kılıç, “ Makrosiklik Ligandlar Kullanarak Adsorptif Sıyırma Tekniği İle Nikel ve Çinkonun Birarada Tayini”, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Samsun, (Poster bildiri) P0139, 76, (1999, , Haziran 1999
A.O. Solak, S. Yılmaz, Z. Kılıç, “Electrochemical Behaviours of the Ni(II) and Zn(II) Complexes with a Macrocyclic Diimine Crown Ether: 2,3,11,12,-dibenzo-5,9-diaza-4,9(10)-cis-diimino-1,13-ioxacyclopenta-decane, , Haziran 1996
A.O. Solak, S. Yılmaz, “(O-en-N-tn) Molekülünün Elektrot Reaksiyonu Mekanizmasının Aydınlatılması”, IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi , Trabzon, (Poster bildiri) 243, (1993)., , Ağustos 1993
Bilimsel Hakemlikler
Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2011
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Dergide Hakemlik, Temmuz 2008
Central European Journal of Chemistry, Dergide Hakemlik, Haziran 2008
J. Applied Electrochemistry, Dergide Hakemlik, Haziran 2007
Water Research, Dergide Hakemlik, Haziran 2006
Water Research, Dergide Hakemlik, Haziran 2006
Etkinlik Organizasyonu
Dünya Üniversiteler Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Eylül 2010
Çanakkale ili değerleri Sempozyumları, Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Ağustos 2008
Kromatografi Kongresi , Bilim Kurulu Üyesi, ISPARTA, TÜRKIYE, Haziran 2008
III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi , Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Temmuz 2006
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Kromatografi Kongresinde, Oturum Başkanı, ISPARTA, TÜRKIYE, 2008
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 300
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 10
Ödüller ve Burslar
Yilmaz S, "Çok sayıda makaleye teşvik, TÜBİTAK, Ocak 2011
Yilmaz S, " makeleye teşvik , COMÜ, Ocak 2010
Yilmaz S, "Yayın tesvik, COMÜ, Ocak 2009
Yilmaz S, "Çok sayıda makaleye tesvik, COMU, Ocak 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi