Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çardak Lagünü (Çanakkale Boğazı)'ndeki Makrozoobentik Topluluklar Üzerine Evsel Kirlilik Ve Fiziksel Koşulların Etkiler", TÜBITAK Projesi, 117Y510 (2515 Cost Aksiyonu), Yönetici, Devam Ediyor
"Çardak Lagünü Çanakkalende bulunan yeşil yengeç Carcinus aestuarii Nardo 1847nin populasyon yapısı ve bazı biyoekolojik özellikleri", BAP Doktora, FDK-2015-406, Yönetici, Devam Ediyor
"Marmara Denizi ve Boğazlarda Bentik Omurgasız Çeşitliliği ve Kommunite Yapıları", TÜBITAK Projesi, 111Y268, Danışman, 2015
"Çanakkale Boğazı’nda Yaşam Süren Yumuşak (Hexacorallia) ve Sert Mercan (Scleractinia) Türleri Üzerine Ekolojik Çalışmalar", BAP Arastırma Projesi, 2011/061, Yönetici, 2013
"Çanakkale Boğazı’ndaki Evsel Kirliliğin Littoral Bentik Krustase (Arthropoda) Kommunite Yapısı Üzerine Etkileri, ", TÜBITAK Projesi, 107Y332, Yönetici, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi