Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akçay Ö., Avşar E.Ö., İnalpulat M., Genç L., Cam A., "Assessment of Segmentation Parameters for Object Based Land Cover Classification Using Color-Infrared Imagery", ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, vol.7, pp.1-28, 2018
Bayram B., Avşar E.Ö., Şeker D.Z., Janpaule I., Kayı A., Erdoğan M., et al., "The Role of National and International Geospatial Data Sources in Coastal Zone Management", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, pp.383-391, 2017
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akçay Ö., Erenoğlu R.C., Avşar E.Ö., "THE EFFECT OF JPEG COMPRESSION IN CLOSE RANGE PHOTOGRAMMETRY", International Journal of Engineering and Geosciences, vol.2, pp.35-40, 2017 (Link)
Avşar E.Ö., Bozkurtoğlu E., Aydar U., Şeker D.Z., Kaya Ş., Gazioğlu C., "Determining Roughness Angle of Limestone Using Optical Laser Scanner", International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.3, pp.57-75, 2016 (Link)
Bayram B., Janpaule I., Avşar E.Ö., Oğurlu M., Bozkurt S., Çatal Reis H., et al., "Shoreline Extraction and Change Detection using 1:5000 Scale Orthophoto Maps: A Case Study of Latvia-Riga", International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.2, pp.1-6, 2015 (Link)
Avşar E.Ö., Altan M.O., Doğan Ü.A., Akça D., "Determining Pull-Out Deformations by Means of an Online Photogrammetry Monitoring System", International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.2, pp.54-61, 2014 (Link)
Aydar U., Avşar E.Ö., Kaya Ş., Bozkurtoğlu E., Şeker D.Z., "Yüzeylerin Pürüzlülük Açılarının Lazer Tarayıcılar Yardımıyla Belirlenmesi", hkm JEODEZİ, JEOİNFORMASYON VE ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ, cilt.2011, ss.33-38, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Büyükaslan S., Avşar E.Ö., "İmar Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", TMMOB 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2019, ss.1-2
Gül M.K., Avşar E.Ö., "Tarihi Sit Alanlarının Üç Boyutlu Sanal Gerçeklik Modeli Üretiminde Lazer Tarayıcı ve CBS Kullanımı", X. TUFUAB TEKNİK SEMPOZYUMU, AKSARAY, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2019, pp.553-556
Kaya F.Z., Aydar U., Avşar E.Ö., Akçay Ö., "OSTSA An Open Source Toolbox for Segmentation Accuracy Analysis", International Symposium on Applied Geoinformatics, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2019, pp.1-1
Altinoluk E., Akçay Ö., Avşar E.Ö., Aydar U., "Recent Approaches in Segmentation Analysis With Deep Learning Methods", X. TUFUAB TEKNİK SEMPOZYUMU, AKSARAY, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2019, pp.1-8
Turan D., Aydar U., Akçay Ö., Avşar E.Ö., "Çanakkale İli Avlak ve Av Hayvanları Yaşam Alanlarının CBS İle Belirlenmesi", X. TUFUAB TEKNİK SEMPOZYUMU, AKSARAY, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2019, pp.1-3
Kaya F.Z., Akçay Ö., Avşar E.Ö., Aydar U., "Su Altı Fotogrametrik Belgelemede Güncel Uygulamalar ", 17.TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2019, ss.1-9
Avşar E.Ö., Şener Avşar M.M., "Harita Mühendisliğinde Proje Hızlandırma Uygulaması", 17.TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2019, ss.1-8
Aydin G., Avşar E.Ö., Akçay Ö., "Uydu Görüntülerinden Zamansal Değişim Analizi İçin Matlab Tabanlı Bir Arayüz Tasarımı", VII. Uzaktan Algılama CBS Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2018, ss.1-8
Açiksari E., Akçay Ö., Avşar E.Ö., "Sentinel-1 Polsar ve Sentinel-2 Optik Uydu Görüntülerinin Füzyon İle Sınıflandırılması", VII. Uzaktan Algılama CBS Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2018, ss.1-8
Akçay Ö., Avşar E.Ö., İnalpulat M., Civelek T., Genç L., "Object-Based Analysis of Recreation Areas Using High Resolution Color Infrared Aerial Images, Case Study: Çanakkale, TUrkey", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.2-2
Akçay Ö., Avşar E.Ö., "The Effect Of Image Enhancement Methods Durıng Feature Detectıon And Matchıng Of Thermal Images", ISPRS Hannover Workshop: HRIGI 17 – CMRT 17 – ISA 17 – EuroCOW 17, Hannover, ALMANYA, 6-9 Temmuz 2017, vol.XLII-1/W1, pp.575-578
Avşar E.Ö., Celik M.F., Binbir E., Arslan A.E., Çokkeçeci D., Seker D.Z., et al., "Deformation monitoring of retrofitted short concrete columns with laser sensor", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives, Prag, CEK CUM., 12-19 Temmuz 2016, vol.41, pp.765-769
Avşar E.Ö., Akça D., Altan M.O., "Photogrammetric deformation monitoring of the second Bosphorus Bridge in Istanbul", ISPRS Technical Commission V Symposium 2014, Riva del Garda, ITALYA, 23-25 Haziran 2014, pp.71-76
Çelik M.F., Küçükosman G., Yüksel E., Duran Z., Aydar U., Avşar E.Ö., "Lazer Tarayıcı Yardımı ile Üç Boyutlu İç Mekan Modeli Oluşturulması ve Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarılması", TMMOB CBS Kongresi 2013, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2013, ss.1-6
Avşar E.Ö., Doğan Ü.A., Altan O., Akça D., "DETERMINING PULL – OUT DEFORMATIONS OF BONDED METAL ANCHORS EMBEDDED IN CONCRETE BY MEANS OF PHOTOGRAMMETRY", XXII ISPRS Congress, Melbourne, AVUSTRALYA, 25 Ağustos - 1 Eylül 2012, pp.5-8
Akay S.S., Uzun G., Duran Z., Avşar E.Ö., Aydar U., "LAZER TARAMA YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN ÜÇ BOYUTLU İÇ MEKÂN MODELLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE KULLANIM OLANAKLARI", IV. UZAL-CBS, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2012, ss.1-6
Uzun G., Akay S.S., Duran Z., Aydar U., Avşar E.Ö., "Üç Boyutlu İç Mekân Modelinin Yersel Lazer Tarama Yöntemi ile Elde Edilmesi Örneği", VI. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, ss.1-6
Avşar E.Ö., Altan M.O., "Fotogrametride Görüş Alanı Analizi İçin Bir Yaklaşım", TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Şubat 2011, ss.1-6
Kaya Ş., Bozkurtoğlu E., Avşar E.Ö., Aydar U., Şeker D.Z., "Determining the Roughness Angles of Surfaces Using Laser Scanners", FIG Working Week 2011, Marrakech, FAS, 18-22 Mayıs 2011, pp.1-10
Arpacı K.E., Özyaşar M., Duran Z., Avşar E.Ö., Aydar U., "Webbased Presentation of Indoor Modeling by Means of Photogrammetry", XXIIIrd International CIPA Symposium, Prag, CEK CUM., 12-16 Eylül 2011, pp.100-105
Avşar E.Ö., Aydar U., Şeker D.Z., "Education on Cultural Heritage Documentation and Terrestrial Photogrammetry at ITU Department of Geomatics Engineering", XXIIIrd International CIPA Symposium, Prag, CEK CUM., 12-16 Eylül 2011, pp.100-105
Avşar E.Ö., Aydar U., Şeker D.Z., "İTÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE KÜLTÜREL MİRASIN DOKÜMANTASYONUNA YÖNELİK OLARAK ÖĞRETİLEN YÖNTEMLER VE YERSEL FOTOGRAMETRİ EĞİTİMİ", HKMO 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2011, ss.1-8
Günay A., Avşar E.Ö., "An Approach for Photogrammetric Field of View Analysis", XXIIIrd International CIPA Symposium, Prag, CEK CUM., 12-16 Eylül 2011, pp.100-105
Avşar E.Ö., Duran Z., Akyol O., Toz G., "Apollon Smintheus Tapınağının Yersel Fotogrametri Yöntemiyle Modellenmesi", TUFUAB V. Teknik Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 4-6 Şubat 2009, ss.1-6
Avşar E.Ö., Duran Z., Akyol O., Toz G., "Modeling of The Temple of Apollo Smintheus Using Photogrammetry and Virtual Realty", XXI ISPRS Congress, Beijing, ÇIN HALK CUM., 3-11 Temmuz 2008, pp.357-360
Altan M.O., Külür S., Toz G., Şeker D.Z., Demirel H., Duran Z., et al., "Tarihi Kent Dokusunun Korunmasında Fotogrametrinin Kullanım Olanakları", Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları’08 Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-6 Kasım 2008, ss.553-560
Avşar E.Ö., Aydar U., Şeker D.Z., "Tarihi Köprülerin Digital Fotogrametri Tekniği Yardımıyla Modellenmesi", HKMO 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 2-6 Nisan 2007, ss.1-6
Aydar U., Avşar E.Ö., Altan O., "Obtaining Façade Plan of a Historical Building with Orthorectification of Single Images Gathered by Mobile Phone and Digital Camera", XXI International CIPA Symposium, Athens, YUNANISTAN, 1-6 Ekim 2007, pp.1-4
Vatansever C., Yardımcı N., Avşar E.Ö., Aydar U., Şeker D.Z., "İnce Levhalı Çelik Perdede Levhanın Düzlemdışı Hareketlerinin Fotogrametri ile Belirlenmesi", TUFUAB IV. Teknik Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Haziran 2007, ss.1-6
Avşar E.Ö., Aydar U., Şeker D.Z., "Virtual Reconstruction of a Semi Destroyed Historical Bridge", Fifth Turkish – German Joint Geodetic Days, Berlin, ALMANYA, 28-31 Mart 2006, pp.357-360
Şeker D.Z., Avşar E.Ö., Aydar U., "Modeling of Historical Bridges Using Photogrammetry and Virtual Realty", XXIII FIG Congress, Munich, ALMANYA, 8-13 Ekim 2006, pp.1-12
Girişken U., Akkoca G., Ayhan E., Öztürk G., Şatıroğlu A., Avşar E.Ö., et al., "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğrencilerinin Dünyadaki ve Türkiye’deki Örgütlenmesi", HKMO 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 8 Mart - 1 Nisan 2005, ss.1-7
Avşar E.Ö., Duran Z., Şeker D.Z., Hışır M., Shrestha M., "GIS Based Natural Disaster Mapping: A Case Study", XXth ISPRS Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-23 Temmuz 2004, pp.1-4
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi