Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Fibromyaljili Kadın Hastalarda Obstruktif Uyku Apne Sıklığının Değerlendirilmesi", BAP Diğer, TSA-2017-1249, Yönetici, Devam Ediyor
"KOAHDA FENOTİPLERE GÖRE KANDA VE İDRARDA BİYOBELİRTEÇLERİN KARŞILAŞTIRILMASI", BAP Doktora, TTU-2017-1269, Yönetici, 2018
"MEA Ülkelerindeki Ağır KOAH Hastalarında, Hastanın Semptom Değişkenliğini Değerlendirmeye Yönelik Çapraz Kesitsel Çalışma (COPVAR)", Bilimsel Araştırma Projesi, 2481464, Araştırmacı, 2016
"TEK İNHALERLE İDAME VE KURTACI TEDAVİ", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 2481463, Araştırmacı, 2016
"ASKO:ASTIM VE KOAH DA UYGULAMA VE SONUÇLARIN GÖZLENMESİ", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 2481462, Araştırmacı, 2015
"GSTM1,GSTP1,GSTT1 gen polimorfizmlerinin türk toplumunda akciğer kanserli hastalarda ve normal bireylerdeki sıklığı", BAP Arastırma Projesi, 87193, Koordinatör, 2013
"küçük hücreli dışı akciğer kanserinde avrupa çapında klinik uygulama modellerinin araştırıldığı epidemiyolojik çalışma", Diğer Projeler, 16148, Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi