Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Hünerel O., Mutlu P., Mirici A., Ülker Çakir D., Türkön H., Gül A.H., "COMPARISON OF BIOMARKERS IN BLOOD AND URINE ACCORDING TO PHENOTYPES IN COPD", CHEST, vol.155, pp.362-362, 2019 (Özet) (Abstract)
Gemicioglu B., Bayram H., Cimrin A., Abadoglu O., Çilli A., Uzaslan A.E., et al., "Asthma control and adherence in newly diagnosed young and elderly adult patients with asthma in Turkey", Journal Of Asthma, pp.1-9, 2018 (Link)
Mutlu P., Akşit E., Mirici N.A., "Echocardiographic evaluation of right and left heart findings according to the severity of the disease in stable chronic obstructive pulmonary disease", BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, vol.29, pp.2385-2390, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Mutlu P., Sevinç C., Kilinç O., Uçan E.S., "Anti-Tnf-Alfa Tedavisi Verilen Olgularda Latent Tüberküloz İnfeksiyonu Açısından İzlem Sonuçlarımız", NOBEL MEDICUS, vol.10, pp.47-52, 2016 (Link)
Tertemiz K.C., Ataman E., Kaytankas E., Maralini M., Ece F., Çilli A., et al., "FREQUENCY OF GST POLYMORPHISM IN LUNG CANCER AND HEALTHY INDIVIDUALS FROM TURKEY", JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY, vol.10, pp.728-728, 2016 (Link)
Mutlu P., Sevinç C., Kilinç O., Uçan E.S., "Anti Tnf Alfa Tedavisi Verilen Olgularda Latent Tüberküloz İnfeksiyonu Açısından İzlem Sonuçlarımız", NOBEL MEDICUS, vol.10, pp.47-52, 2014 (Link)
Mutlu P., Akkoçlu A., Şanli A., Önen A., Kargi A., Yilmaz E., "PULMONER CYSTIC MESENCHYMAL HAMARTOMA: BECAUSE OF INTERESTING RADIOLOGY", JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY, vol.6, pp.1450-1451, 2011 (Link)
Mutlu P., Çayvarli H., Akkoçlu A., Polack B., "AT PERIPHERAL AND CENTRAL LUNG TUMORS, THE IMPORTANCE OF SUV MAX VALUE OF PET-CT AND TUMOR NECROSIS IN SELECTION OF DIAGNOSTIC METHODS", JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY, vol.6, pp.1139-1140, 2011 (Link)
Mutlu P., Akkoçlu A., Kargi A., Yörükoğlu K., Erdağ T.K., Balci P., et al., "MALIGNANT PLEURAL MESOTHELIOMA (MPM), THE BRONCHUS, TRACHEA, LYMPH NODE, TONGUE AND SUBMENTAL METASTASES (A CASE REPORT)", JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY, vol.6, pp.1451-1452, 2011 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Mutlu P., Mirici N.A., "Systemic Comorbidities in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome", Sleep and Vigilance, 2018 (Link)
Mutlu P., Mirici N.A., "Clinical Approach to Asthma COPD Overlap Syndrome", International Journal Of Medical Science And Clinical Invention, vol.5, pp.3596-3600, 2018 (Link)
Mutlu P., Mirici N.A., Alkan S.A., "Akciğerde Kitleyi Taklit eden Tüberküloz Olgusu: Unutulmaması Gereken Eski Bir Düşman", Olgularla Respiroloji, cilt.1, ss.13-16, 2018
Mutlu P., Mirici A., Guven M.I., "Primary Pulmonary Actinomycosis Mimicking Malignancy", HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, vol.56, pp.74-77, 2018
Mutlu P., İlçin Güven M., "Congenital Lobar Emphysema", Respiratory Case Reports, vol.7, pp.50-53, 2018 (Link)
Mutlu P., Akkoçlu A., Kargi A., Yörükoğlu K., Yilmaz E., "Bronchus, Trachea, Lymphatic gland and Submental Metastasis in Malignant Pleural Mesothelioma", Respiratory Case Reports, vol.6, pp.52-55, 2017 (Link)
Mutlu P., Akkoçlu A., Kargi A., Yilmaz E., Yörükoğlu K., "Malign Plevral Mezotelyoma'da Bronş,Trakea, Lenf bezi, Dil ve Submental Metastaz - Bronchus,Trachea,Lymphatic gland and Submental Metastasis in Malignant Pleural Mesothelioma", Respiratory Case Reports, vol.6, pp.1-80, 2017
Mutlu P., Mirici N.A., Hünerel O., "Lung Involvement in Brucellosis", Journal of Lung, Pulmonary Respiratory Research, vol.4, pp.1-3, 2017 (Link)
Mutlu P., İtil B.O., Celiloğlu M., İkiz A.Ö., Öztura İ., "Evaluation of Obstructive Sleep Apnea in Menopausal Women", , vol.17, pp.99-103, 2016 (Link)
Mutlu P., Akkoçlu A., Şanli A., Kargi A., Yilmaz E., "Akciğer Mezenkimal Kistik Hamartom: İlginç Radyolojisi Nedeniyle", CAUSAPEDIA, cilt.5, ss.107-112, 2016 (Link)
Mutlu P., İtil B.O. , Celiloğlu M., İkiz A.Ö., Öztura İ., "Evaluation of Obstructive Sleep Apnea in Menopausal Women", ISTANBUL MEDICAL JOURNAL, vol.17, pp.100-104, 2016 (Link)
Mutlu P., "Kronik Obstüriktif Akciğer Hastalığı Alevlenmesi ve Mortalitesi Üstüne Statinlerin Etkisi: Bir Sistematik Derleme ve Gözlemsel Araştırmanın Meta-Analizi", BULLETIN OF KOAH, cilt.2015, ss.26-27, 2015 (Link)
Mutlu P., Botan Yildirim B., Açikmeşe B., "İkinci Basamak Kamu Hastanesinde Hizmet Veren Sigara Bırakma Polikliniğinde Alınan Sonuçlar", ISTANBUL MEDICAL JOURNAL, vol.16, pp.145-148, 2015 (Link)
Mutlu P., Kalemci S. , Önen A., Kaygi A., Sevinç C., "BRONŞİOLİTİS OBLİTERANS ORGANİZE PNÖMONİNİN SKUAMOZ HÜCRELİ KANSER İLE BİRLİKTELİĞİ", İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, vol.27, pp.135-138, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
İlçin Güven M., Mutlu P., Mirici N.A., "KOAH’xxTA KOGNİTİF DURUMUN İLAÇ UYUMUNA ETKİSİ", 40. TUSAD KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE,
İlçin Güven M., Mutlu P., Mirici N.A., "KOAH’xxTA TARTIŞMALI BİYOMARKER: DESMOZİN", 40. TUSAD KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE,
Yilmaz M., Mutlu P., Mirici N.A., "ARİTMİLERİN GİZLİ YÜZÜ: OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMU", 40. TUSAD KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE,
Kapicibaşi H.O., İlçin Güven M., Mutlu P., Mirici N.A., "KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE NADİR TUTULUM:CİLT METASTAZI", 40. TUSAD KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE,
Alkan S.A., Mutlu P., Mirici N.A., "ORAL ANTİKOAGÜLASYONDA YENİ NESİL, YENİ DENEYİMLER", 40. TUSAD KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE,
Zöhra A., Mutlu P., Mirici N.A., "GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİMİZE BAŞVURAN PNÖMOKONYOZ OLGULARIMIZIN GENEL ÖZELLİKLERİ(1YILLIK DENEYİM)", 40. TUSAD KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE,
Cirit B., Diken Ö.E., Babaoğlu E., Canbakan S., Öztürk A., Yilmaz S., et al., "KOAH HASTALARININ SİGARA KULLANIMI İLE KOAH İLİŞKİSİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE SİGARA BIRAKMA İLE İLGİLİ TUTUMLARI", 40. TUSAD KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE,
Mutlu P., "HEKİMLERİN MESLEK HASTALIKLARI, İŞ KAZALARI", 40. TUSAD KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE,
Mutlu P., Hünerel O., Mirici N.A., "BRUSELLOZDA AKCİĞER TUTULUMU", 39. TUSAD SOLUNUM KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, , ss.541-541
Mutlu P., Mirici N.A., "OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMLU OLGULARDA EK SİSTEMİK HASTALIKLAR", 39. TÜSAD SOLUNUM KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, , ss.212-212
Mutlu P., "NEFESİM DARALDI NE YAPMALIYIM?", 39. TUSAD SOLUNUM KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE,
Ursavaş A., Öztürk Ö., Köktürk O., Kiliç H., Güzel A., Aydin Ö.G., et al., "TÜRK POPÜLASYONUNDA OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA ROL OYNAYANANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN BELİRLENMESİ", 39. TUSAD KONGRESİ, ÇEŞME, TÜRKIYE,
Köktürk O., Kiliç H., Ursavaş A., Öztürk Ö., Sevimli N., Dikmen N., et al., "TÜRK POPÜLASYONUNDA OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU KLİNİK TİPLERİNİNDAĞILIMI", 39. TUSAD KONGRESİ, ÇEŞME, TÜRKIYE,
Mutlu P., "KOAH VE MİKROBİYOTA", 39. TUSAD SOLUNUM KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE,
Mutlu P., İtil B.O. , Celiloğlu M., İkiz A.Ö., Öztura İ., "Menapozdaki Kadınlarda Obstruktif Uyku Apne Sıklığı", TÜSAD 38. ULUSAL KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, pp.1174-1174 (Link)
Mutlu P., İtil B.O., Celiloğlu M., İkiz A.Ö., Öztura İ., "Menapozdaki Kadınlarda Obstruktif Uyku Apne Sıklığı", TÜSAD 38. KONGRESİ, İZMİR, ,
Hünerel O., Saylan H., Mutlu P., Mirici A., "KOAH’da Hastalığın Ağırlığına göre Nötrofil/Lenfosit Oranının ilişkisi", TÜSAD 38. ULUSAL KONGRE, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.974-974 (Link)
Mutlu P., Botan Yildirim B., Açikmeşe B., "İkinci Basamak Kamu Hastanesinde Hizmet Veren Sigara Bırakma Polikliniğinde Alınan Sonuçlar", TÜSAD 38. ULUSAL KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2016, ss.1151-1153 (Link)
Tertemiz K.C., Ataman E., Kaytankas E., Maralini M., Ece F., Çilli A., et al., "Frequency of GST Polymorphisms in Lung Cancer and Healthy Individuals from Turkey", IASLC 2015 DENVER, DENVER, ABD, 6-9 Eylül 2015, vol.10, no.9, pp.728-728 (Link)
Mutlu P., Akkoçlu A., Kargi A., Yörükoğlu K., Erdağ T.K., Balci P., et al., "Malignant Pleural Mesothelioma (MPM), The Bronchus, Trachea, Lymph Node, Tongue And Submental Metastases", IASLC AMSTERDAM, AMSTERDAM, HOLLANDA, 3-7 Temmuz 2011, vol.6, no.6, pp.1451-1452 (Link)
Mutlu P., Çayvarli H., Akkoçlu A., Polack B., "AT PERIPHERAL AND CENTRAL LUNG TUMORS, THE IMPORTANCE OF SUV MAX VALUE OF PET-CT AND TUMOR NECROSIS IN SELECTION OF DIAGNOSTIC METHODS", IASLC AMSTERDAM, AMSTERDAM, HOLLANDA, 3-7 Temmuz 2011, vol.6, no.6, pp.1139-1140 (Link)
Mutlu P., Akkoçlu A., Kargi A., Yörükoğlu K., Erdağ T.K., Balci P., et al., "Malign Plevral Mezotelyoma (MPM)’da Bronş, Trakea, Lenf Bezi, Dil Ve Submental Metastaz", TTD 14. YILLIK KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Nisan 2011, pp.1-1 (Link)
Mutlu P., Akkoçlu A., Şanli A., Önen A., Kaygi A., Yilmaz E., "Akciğer Mezenkimal Kistik Hamartom: İlginc Radyolojisi Nedeniyle", TTD 14. YILLIK KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Nisan 2011, pp.1-1 (Link)
Mutlu P., Önen A., Akkoçlu A., Kargi A., Şanli A., Yilmaz E., et al., "BRONŞİOLİTİS OBLİTERANS ORGANİZE PNÖMONİ(İLGİNÇ İKİ OLGU NEDENİ İLE)", TTD 14. YILLIK KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Nisan 2011, vol.27, no.2, pp.135-138 (Link)
Mutlu P., Çimrin A.H., "PNÖMOKONYOZ OLGULARIMI:BULGULAR VE SONUÇLAR", TTD 14.YILLIK KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Nisan 2011, pp.1-1 (Link)
Mutlu P., Akkoçlu A., Şanli A., Önen A., Kargi A., Yilmaz E., "pulmoner cystic mesenchymal hamartoma: because of interesting radiology", IASLC AMSTERDAM, AMSTERDAM, HOLLANDA, 3-7 Temmuz 2011, vol.6, no.6, pp.1450-1451 (Link)
Mutlu P., İtil B.O. , "SLEEP EXTRACTS", TÜRK-JAPON UYKU FORMU İZMİR, İZMİR, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2010, pp.1-1
Mutlu P., İtil B.O. , Öztura İ., Balkan B., "Kadın Hastaların Klinik Ve Polisomnografik Özellikleri", TTD 13.YILLIK KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-9 Mayıs 2010, pp.1-1
Sevinç C., Mutlu P., Kilinç O., Gerçek C., Akkoç N., Uçan E.S., "Our Approach about Latent Tuberculosis Infection in Patients Who Are Given Anti Tnf AlphaTherapy", ERS 2009, VİYANA, AVUSTURYA, 12-16 Eylül 2009, vol.34, no.53, pp.454-454
Sevinç C., Mutlu P., Kilinç O., Gerçek C., Akkoç N., Uçan E.S., "Anti-TNF tedavi verilen olgularda latent tüberküloz infeksiyonu açısından yaklaşımımız", TTD 12. YILLIK KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Nisan 2009, pp.247-248 (Link)
Mutlu P., Kargi A., Budak R., Akkoçlu A., "Akciğer Kanserinde Aile Öyküsü", TTD 12.YILLIK KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Nisan 2009, pp.147-147 (Link)
Mutlu P., Çimrin A.H., Akkoçlu A., İtil B.O. , Sevinç C., Uçan E.S., et al., "Hava yolu yabancı cisim aspirasyonu yönetiminde fiberoptik bronkoskopi", TTD 12. YILLIK KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Nisan 2009, pp.233-233 (Link)
Mutlu P., Ölmez D., Babayiğit A., Yücesoy K., Uzuner N., Sevinç C., "'Nadir bir öksürük nedeni: İntrakranial araknoid kist", TTD 10. YILLIK KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-29 Nisan 2007, pp.1-1
Akkoçlu A., Şengün B., Kumanlioğlu K., Balci P., Karaman C., Mutlu P., "The Comparison of PET with the Conventional Radiological Imaging Methods in the Evaluation of Distant Organ Metastasıs of Non-Small Celi Lung Cancers", ATS 2007, SANFRANCISCO, ABD, 18-23 Mayıs 2007, pp.1-1
Şengün B., Akkoçlu A., Kumanlioğlu K., Balci P., Karaman C., Mutlu P., "Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinin Uzak Organ Metastazlarının Değerlendirilmesinde PET in Konvansıyonel Görüntüleme Yöntemleri ile Karşılaştırılması", 2. ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, , ss.21-21
Mutlu P., Akkoçlu A., Kargi A., Yörükoğlu K., Erdağ T.K., Balci P., et al., "Malign plevral mezotelyoma' da bronş, trakea, lenf bezi, dil ve submental metastaz ( bir olgu nedeni'ile )", 2.ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2006, ss.1-1
Şengün B., Akkoçlu A., Kumanlioğlu K., Balci P., Karaman C., Mutlu P., "Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinin Uzak Organ Metastazlarının Değerlendirilmesinde PET'in Konvansıyonel Görüntüleme Yöntemleri ile Karşılaştırılması", 2. ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2006, ss.1-1
Mutlu P., Akkoçlu A., Kargi A., Yörükoğlu K., Erdağ T.K., Balci P., et al., "Malign plevral mezotelyoma da bronş trakea lenf bezi dil ve submental metastaz bir olgu nedeni ile", 2.ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, , ss.33-34
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Mutlu P., Mirici A., "ACİL SERVİSTE DİSPNEYE YAKLAŞIM", DİSPNE, NİHAL ARZU MİRİCİ, NECMİYE FUNDA ÇOŞKUN, Ed., CB MATBAACILIK, İSTANBUL, ss.120-130, 2018
Mutlu P., "BÖLÜM 20:YENİ GELİŞMELER VE BAKIŞ AÇILARI", TUBERKULOZ 2007, AYŞE YÜCE; SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU; MELTEM UZUN; MUSTAFA ÖZYURT; NEVİN SARIGÜZEL SAR, Ed., Sim Yayınları, İSTANBUL, ss.462-464, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi