Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demirtepe M.T., "“Kürtlerin Avrupa Birliği’ne Yönelimi: Düşük Bilgi Düzeyi, Yüksek İdealist Beklentiler”", ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, vol.Cilt: 12, pp.55-76, 2016
Demirtepe M.T., Özertem H., "Yükselen Tehdit Algısı Karşısında Çin’in Yumuşak Güç Siyaseti: Politikalar ve Sınırlılıkları", BILIG, pp.95-118, 2013
Özkan G., Demirtepe M.T., "Transformation of a Development Aid Agency: TİKA in a Changing Domestic and International Setting", TURKISH STUDIES, vol.13, pp.647-664, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demirtepe M.T., Helvaci A. , "Hayek ve Friedman Özelinde Neo-liberal Düşüncenin Muhafazakar Siyasete Etkisi: Thatcher Dönemi", Muhafazakar Düşünce, cilt.11, ss.181-199, 2015
Demirtepe M.T., Bozbey A. , "Özbekistan ve “Arap Baharı”: Anna Karenina İlkesi ya da Potansiyel Bir “Devrim”in İmkanı", Uluslararası Hukuk ve Politika, vol.9, pp.89-121, 2013
Demirtepe M.T., Erdoğan İ., "Obama’nın Afganistan Stratejisi: Değişim ve Süreklilik ", Güvenlik Stratejileri Dergisi, vol.9, pp.49-85, 2013
Demirtepe M.T., Bozbey A. , "Accommodation or Assimilation? Chinese Government Policies toward Uyghur Minority", Yearbook of Politics and International Relations, vol.5, pp.151-174, 2012
Demirtepe M.T., "The 15 October 2008 Presidential Elections: The Consolidation of Ilham Aliyev’s Power in Azerbaijan", Yearbook of International Politics and Law, vol.2, pp.363-377, 2009
Demirtepe M.T., "6 Kasım 2006 Tacikistan Başkanlık Seçimleri: Rahmanov İktidarının Pekiştirilmesinde Yeni Bir Evre (mi?)", Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA), cilt.1, ss.162-175, 2006
Demirtepe M.T., "İngiltere’de Siyasal Sistem Krizi: Siyasal Katılımda Düşüş Trendi ", Avrasya Dosyası, cilt.11, ss.166-179, 2005
Demirtepe M.T., "Tahran’da Değişim Sürecinde İktidar Mücadelesi", Avrasya Dosyası, cilt.5, ss.8-34, 1999
Helvaci A. , Demirtepe M.T., "Yeni İşçi Partisi, Yeni Britanya’: Global Kapitalizme ‘Sol’ Bir Katkı mı?", Türkiye Günlüğü, ss.68-91, 1998
Helvaci A. , Demirtepe M.T., "Muhafazakar Parti’nin Dönüşümü: Thatcherizm ve Yeni Sağ", Liberal Düşünce, cilt.3, ss.96-115, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Demirtepe M.T., "Türkiye’nin Dış Politikadaki Değişimi ve Orta Asya Politikası", , Kazakistan-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Uluslararası Konferansı, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Orta Asya Araştırma Enstitüsü ve Stratejik Düşünce Enstitüsü, 1-3 Kasım 2013., ALMATI, KAZAKISTAN, 1-3 Kasım 2013, pp.3-15
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Demirtepe M.T., "Asimilasyon ile Direniş Arasında Çin’de Türk Toplulukları: Uygur Türkleri Örneği", Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Yıllığı, Demirtepe M. T. , Yılmaz M., Ed., Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.499-515, 2015
Demirtepe M.T., Yilmaz M., Ed., "Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Yıllığı", Yesevi Yayıncılık Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yayınları, ANKARA, 2015
Demirtepe M.T., Özkan G., Ed., "Uluslararası Sistemde Orta Asya: Dış Politika ve Güvenlik", USAK Yayınları, ANKARA, 2013
Demirtepe M.T., Erdoğan İ., "Bölgesel Çıkarlar ve Küresel Hedefler Odağında Şanghay İşbirliği Örgütü", Uluslararası Sistemde Orta Asya: Dış Politika ve Güvenlik, Demirtepe M. T. , Özkan G., Ed., USAK Yayınları, Ankara, ss.83-103, 2013
Demirtepe M.T., Ed., "Orta Asya’da Siyaset ve Toplum: Demokrasi, Etnisite ve Kimlik", USAK Yayınları, ANKARA, 2012
Demirtepe M.T., Has K., "Siyasal Rejim Değişiminin Sosyal Etkisi: Kırgızistan’da Nüfus Hareketliliği ve Dış Göç Olgusu", Orta Asya’da Siyaset ve Toplum: Demokrasi, Etnisite ve Kimlik, Demirtepe M. T. , Ed., USAK Yayınları, Ankara, ss.207-252, 2012
Demirtepe M.T., Ed., "Orta Asya ve Kafkasya’da Güç Politikası", USAK Yayınları, ANKARA, 2008
Demirtepe M.T., "Bakiyev Dönemi Kırgızistan Dış Politikası Yapım Sürecinde İç Politik Faktörlerin Rolü", Orta Asya ve Kafkasya’da Güç Politikası, Demirtepe M. T. , Ed., USAK Yayınları, Ankara, ss.179-209, 2008
DİĞER YAYINLAR
Demirtepe M.T., Has K., "Rusya’nın Demografik Yapısındaki Değişim ve Nüfus Politikaları", Diger, ss.56 sayfa, 2014
Demirtepe M.T., "Dağlık Karabağ Sorunu: Dar Alanda Büyük Oyun (Derleme)", Diger, ss.112 sayfa, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi