Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Yönetim Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Yaşar Üniversitesi E-Dergi, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi