Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 2014 - 2019
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2010 - 2014
Arş.Gör., MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2006 - 2010
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2002 - 2006
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 24.05.2019 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Genel Muhasebe, Lisans, 2018-2019
Finansal Tablolar Analizi, Lisans, 2018-2019
Maliyet Muhasebesi, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, R.Ceylan, "Kobilerde ve Muhasebe Bürolarında Çalışan Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Paket Programlarının Seçiminde Etkili Olan Faktörler: Çanakkale İlinde Bir Araştırma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, H.Akyüz, "Çalışma Sermayesine İlişkin Finansal Oranların İşletme Karlılığına Etkisi: BİST İmalat Sektöründe Bir Uygulama", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, Z.Sevim, "Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetlemesi: TR22 Bölgesinde Bir Araştırma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, E.Elğin, "Borsa İstanbul'da İşlem Gören Demir Çelik Sektörü Şirketlerinin Finansal Oranlar Aracılığıyla 2009-2014 Dönemlerinin Analizi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, M.Kocabaş, "Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde Canlı Varlıkların Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi:TR-22 Bölgesine Yönelik Uygulamaları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, E.Akar, "İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Üzerine Çanakkale İlinde Bir Araştırma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, O.Acar, "T.T.K. Bağlamında Bağımsız Denetimdeki Düzenlemelerin Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Değerlendirilmesi:TR22 Bölgesinde Bir Araştırma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, N.Çoşgun, "Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyonlarının ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne Bağlı Meslek Yüksekokullarında Bir Uygulama", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi