Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ (TMS/TFRS) İŞ DÜNYASINDA UYGULAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA", BAP Arastırma Projesi, 696, Yönetici, 2016
"EKONOMİK KRİZ ORTAMINDA KOBİ’LERİN MALİ BAŞARISIZLIKTAN KORUNMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ:TR 22 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA", BAP Arastırma Projesi, SBA-2014-281, Araştırmacı, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi