Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Öğr.Gör. AYŞE DAĞ PESTİL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Yabancı Diller Yüksekokulu
Bölüm : Yabancı Diller Bölümü
Ana Bilm Dalı : Yabancı Diller Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1598
E Posta Adresi : aysedagcomu.edu.tr | aysedaggmail.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/306/
Ofis : Yabancı Diller Yüksekokulu - Z005
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, 2016-
Lisans, Minsk Devlet Yabanci Diller Üniversitesi, Tercümanlık Fakültesi, Modern Yabancı Diller Bölümü / İngilizce Rusça Tercümanlık, BEYAZ RUSYA, 2012-2014
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi, 2006-2008
Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları / Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, 1996-2001
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "Assessing Turkish students' Performance in English as a Foreign Lnaguage At Secondary Level Within Common European Framework (CEF)", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili Eğitimi İngilizce Öğretmenliği / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Temmuz, 2008.
Yabancı Diller
Rusça, İyi
Almanca, Zayıf
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÖMER, 2016
Making English Come Alive Summer Institute, U.S Embassy Ankara, 2016
Yabancı Dil Olarak Rusça Öğretim Yöntemleri, Belarus Devlet Üniversitesi, 2014
Rusça Dil Kursu, Baranoviçi Devlet Üniversitesi, 2011
AB Eğitim programı, Türkiye-AB Derneği , 2006
Exploring Language Through Literature - Edebiyatla Dil Öğretimi Eğitimi, Malezya Eğitim Bakanlığı / Yabancı Diller Öğretmen Eğitimi Enstitüsü / Öğretmen Eğitimi Bölümü, 2005
Almanca C-1 Kuru, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2004
Araştırma Alanları
İngilizce Eğitimi
Dilbilim
Türkçe Eğitimi
İngilizce Mütercim-Tercümanlık
Rusça Mütercim-Tercümanlık
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Yeni Türk Dili
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Dilbilim
İngiliz Dili Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Rus Dili ve Edebiyatı
Web Of Science Araştırma Alanları
Language & Linguistics
Linguistics
Education & Educational Research
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., Minsk Devlet Yabanci Diller Üniversitesi, Doğu Dilleri Bölümü, 2009 - 2014
Okutman, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Yabancı Diller Yüksek Okulu, 2003 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Zorunlu Yabancı Dil II, Lisans, 2017-2018
Seçmeli Yabancı Dil II İngilizce , Lisans, 2015-2016
Türkçe-Rusça-Türkçe Çeviri, Lisans, 2012-2013
Türkçe Konuşma Pratiği, Lisans, 2012-2013
Zorunlu 1. Yabancı Dil- Türkçe, Lisans, 2009-2010
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Dağ Pestil A., "Teaching Turkish as a Foreign Language to the Speakers of Russian - Historical Background, Publication and Course Materials", Belleten, vol.64, pp.31-42, 2017 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Avcı Y., Dağ Pestil A., Çelik G. , "KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN DİL EĞİTİMİ KAZANIMLARININ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 246-269 A RESEARCH STUDY ON THE INTERNSHIP TRAINING PERIOD OF KYRGYZ STUDENTS IN TURKEY", International Journal Of Language Academy, vol.vol.7, no.no.2342-0251, pp.246-269, 2019 (Link)
Dağ Pestil A., Özden M., "Ana Dilde Konuşma Becerisini Ölçme ve Değerlendirme", Journal of Awareness, vol.3, pp.557-570, 2018 (Link)
Avci Y., Dağ Pestil A., "Yabancı Dil Olarak Rus Yazarlı Eserlerin Türkçe Öğretimindeki Yeri", Route Educational and Social Science Journal, vol.5, pp.892-904, 2018 (Link)
Dağ Pestil A., Kana F., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Belaruslu ÖğrencilerdeGörülen Dil Aktarımları", International Journal of Language Academy, vol.5, pp.426-435, 2017
Dağ Pestil A., Özden M., "Yabancı Dil Olarak Türkçenin Yurtdışında Öğretimi TecrübelerininAlana Yansımaları Üzerine Bir Anlatı Araştırması", International Journal of Educational Researchers, vol.8, pp.42-53, 2017 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Avcı Y. , Dağ Pestil A., Çelik G., "Kırgız Öğrencilerin Türkiye'deki Staj Programı ile ilgili Bir Araştırma", ICRE 2019 / ULEAD 2019, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2019, pp.14-36 (Link) (Özet)
Avcı Y. , Çelik G., Dağ Pestil A., "Dil Pekiştirme Programı Hakkında Kırgız Akademisyenlerin Görüşleri", XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2019, pp.56-63
Dağ Pestil A., Avci Y. , "Troia, Truva, Troya", International Language Education and Teaching Symposium, Targoviste, ROMANYA, 26-28 Ekim 2018, pp.65-65
Avci Y., Dağ Pestil A., "Truva, Troia, Troya", International Language Education and Teaching Symposium, , , pp.440-452
Dağ Pestil A., Özden M., "Ana Dilde Konuşma Becerisini Ölçme Değerlendirme", 2nd International Conference On Awareness, 2. Uluslararası Farkındalık Konferansı, Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.883-897
Dağ Pestil A., Avcı Y. , "Yabancı Dil Olarak Rus Yazarlı Türkçe Eserlerin Türkçe Öğretimindeki Yeri", Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2018, pp.906-916
Dağ Pestil A., Kana F., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Belaruslu Öğrencilerde Görülen Dil Aktarımları", ULEAD 2017 - VII Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.362-362
Dağ Pestil A., "Teaching Türkish as a Foreign Language to the Speakers of Russian Language; Historical Background, Studies and Materials", Slav Dillilere Türkçe Öğretimi, Varşova, POLONYA, 11-12 Haziran 2015, pp.1-10
Dağ Pestil A., "Belarus'ta Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi: Geçmişten Günümüze", 8. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 8-9 Ekim 2015, pp.1-10
Dağ Pestil A., " Padgatovka Pedegogıçeskı Kadrov v Turtsii, Programmı, Natsıonalnıye n Mejdunarodnıye Prayekti - Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Eğitimi, Programları, Ulusal ve Uluslararası Projeler", VI Mejdunarodnıy Nauçno-Praktiçeski Konferentsii - VI Uluslararası Ugulamalı Bilimler Konferansı, Minsk, BEYAZ RUSYA, 24-25 Ekim 2013, pp.1-9
Dağ Pestil A., "Türk Edebiyatı Tarihi, Dönemleri ve Türleri", Dünya Edebiyat Sürecinde Türkiye ve Belarus, Minsk, BEYAZ RUSYA, 11-12 Ekim 2012, pp.1-7
Dağ Pestil A., "Avrupa Konseyi Dil Politikaları Çerçevesinde Yabancı Dil Ders Kitabı İncelemesi", Türkiye'de Yabancı Dil Ulusal Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2007, ss.1-8
Dağ Pestil A., "How to Change Negative Communication Into Positive", 4th Joint International Conference - International Business Administration, Opava, CEK CUM., 27-28 Nisan 2006, pp.1-8
Kitap ve Kitap Bölümleri
Dağ Pestil A., "TEFL at Upper Secondary Level Education in Turkey Within CEFRL", Lambert Academic Publishing, Düsseldorf, 2016 (Link)
Köksal D., Dağ Pestil A., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Konuşma Öğretimi", in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler, Şahin, Abdullah, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.295-316, 2014
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Dil Pekiştirme Programının SosyoLinguistik Açıdan Değerlendirilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, SUA-2018-2766, Araştırmacı, 2019
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
ULEAD 2019 / ICRE 2019 , Antalya, Nisan 2019
CORIS Universita di La sapienza - Seminer, Rome, Aralık 2019
XII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Nisan 2019
2nd International Conference of Awareness, Çanakkale, Aralık 2018
Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Kasım 2018
International Language Education and Teaching Symposium, Bucuresti, Ekim 2018
ULEAD 2017 - VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Nisan 2017
Uluslararası Slav Dillilere Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Warszawa, Haziran 2015
8. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, , Ekim 2015
VI Mejdunarodnıy Nauçno-Praktiçeski Konferantsii - VI Uluslararası Uygulamalı Bilimler Konferansı, Minsk, Ekim 2013
Uluslararası Dünya Edebiyat Sürecinde Türkiye ve Belarus, Minsk, Ekim 2012
Türkiye'de Yabancı Dil Ulusal Kongresi, Ankara, Kasım 2007
IV Joint International Symposium, International Business Administration , Opava, Nisan 2006
3rd Joint International ELT Conference - III Uluslararası ELT Konferansı, Edirne, Haziran 2004
Ödüller ve Burslar
Exploring Language Through Literature, Malezya Eğitim Bakanlığı ve Kuala Lumpur Yabancı Diller Enstitüsü, Mart 2006
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi