Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2016 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2009 - 2016
Ögr.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2008 - 2009
Ögr.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2004 - 2008
Ögr.Gör., KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 1999 - 2001
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, E.Acar, "Taşeronlaşmanın Sağlık Çalışanlaında Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Çanakkale'de Bir Uygulama", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, E.Öztürk, " Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Atıkların Ekonomik Boyutu Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma Hastanesi Örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, A.Turan, "Acil Olmayan Vakalarda Ambulans Çağrılmasının Ortaya Çıkardığı Ekonomik Kayıplar: Çanakkale Örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2019.
Yüksek Lisans, K.Temel, "Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Asimetrisi ve Ekonomik Etkileri: Çanakkale Örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2018.
Yüksek Lisans, M.Kenanoğlu, "Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Dışsallık: Çanakkale Örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2018.
Yüksek Lisans, E.Küçükyilmaz, "112 Acil Ambulanslar ile Yapılan İl Dışı Sevklerin Ortaya Çıkardığı Ekonomik Kayıplar ve Etkileri: Çanakkale İli Örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, G.Toprak, "Türkiye’de 1989 Sonrası Yaşanan Ekonomik Krizlerde Bankaların İstihdam Politikaları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, K.Menteşe, " Enerji Verimli Teknolojik Ürünlerin Yaygın Kullanılmasında Vergi Politikasının Rolü: Çanakkale Üzerine Nicel Bir Araştırma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, Ü.Akarsu, "1989 Sonrası Yaşanan Ekonomik Krizlerde Kayıt Dışı Ekonomi. Türkiye Değerlendirmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, E.Perk, "Dışsallıklar: Çanakkale’de Yapılması Planlanan Boğaz Köprüsü", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Asil Üye, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Biga İİBF, Ocak, 2016
Tez Savunma, Asil Üye, Balıkesir Üniversitesi/Bandırma İİBF, Ekim, 2015
Tez Savunma, Asil Üye, Balıkesir Üniversitesi/Bandırma İİBF, Ekim, 2015
Tez Savunma, Asil Üye, Balıkesir Üniversitesi/Bandırma İİBF, Ekim, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi