Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yapay Zeka Harcamalarının Gerekliliği Üzerine Bir Tartışma: Türkiye Örneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi", BAP Arastırma Projesi, SBL-2019-3043, Yönetici, Devam Ediyor
"Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Asimetrisi ve Ekonomik Etkileri: Çanakkale Örneği", BAP Y.Lisans, 2481, Yönetici, 2018
"Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Dışsallık Çanakkale Örneği", BAP Y.Lisans, SYL-2017-1274 , Yönetici, 2018
"Kent İçi Ulaşım Hizmetleri ve Dışsallık: Çanakkale Örneği", BAP Arastırma Projesi, SBA-2016-841, Yönetici, 2017
"Gayrimenkullerin ve Kira Bedellerinin Rayiç Değerleriyle Bildirilmemesinden Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Kaçakları: İstanbul İli Örneği", BAP Arastırma Projesi, 0000, Araştırmacı, 2014
"Dışsallıklar: Çanakkale’de Yapılması Planlanan Boğaz Köprüsü", BAP Y.Lisans, 00000, Yönetici, 2012
"Güney Marmara Bölgesi Bölgesel Gelişme Planı", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 0000, Araştırmacı, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi