Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Azot Kaynaklarının ve Konsantrasyonlarının Ulva rigida (Ulvophyceae) C. Agardh'ın Büyüme ve Antioksidan İçeriklerine Etkisi", BAP Y.Lisans, FYL-2019-2898, Yönetici, Devam Ediyor
"Çanakkale bölgesindeki Codium tomentosum yeşil alg polisakkaritlerin ekstraksiyonu karakterizasyonu ve özelliklerinin incelenmesi", BAP Diğer, FBA-2019-2945, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bozcaada Sucul Biyoçeşitliliğinin Tespiti ve Adanın Denizel Kültürünün Balıkçılık ve Turizm Alan Karakterine Etkileri ", BAP Diğer, FBA-2018-2651, Araştırmacı, Devam Ediyor
"UVC IŞIN TEKNOLOJİSİNİN SU YABANCI OTLARI MAKRO VE MİKRO ALGLER İLE MÜCADELEDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ", BAP Diğer, FBA-2016-765, Araştırmacı, 2018
"Farklı LED Işık Kaynaklarının Dunaliella salina TEODORESCO (Chlorophyceae) Büyüme ve Pigment İçeriğine Etkisi", BAP Y.Lisans, FYL-2014-419, Yönetici, 2017
"Makro Alglerden Elde Edilen Gübrelerin Cystoseria barbata Yetiştiriciliğinde Kullanılması", BAP Y.Lisans, FYL-2014-294, Yönetici, 2016
"Bazı Ağır Metallerin Gracilaria verrucosa (Florideophyceae) ve Spirulina platensis (Cyanophyceae) Türlerinde Biyosorbsiyonu", BAP Arastırma Projesi, 2010-26, Araştırmacı, 2011
"Ayvalık Tuzlasından İzole Edilen Dunaliella salina (Dunal)Teodoresco Kültürlerinin Büyüme Koşullarının İyileştirilmesi", BAP Y.Lisans, 2009/41, Yönetici, 2012
"Bazı Ağır Metallerin Caulerpa racemosa (Chlorophyceae) ce Cystoseira barbata (Phaeophyceae) Türlerinde Biyosorbsiyonu", BAP Arastırma Projesi, 2009-42, Araştırmacı, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi