Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Modern Applied Science, Degerlendirme Kurul Üyesi, 04.12.2012 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Free Radical Scavenging Activity of Fresh and Smoked Trout, Plovdiv, Ekim 2011
Mineral Composition of Raw and Smoked Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillets, Plovdiv, Ekim 2011
Atık Balık Kemikleri Kullanarak Su-Atık Sulardan Ağır Metallerin Temizlenmesi, Antalya, Ekim 2011
İşlenmiş Balık Atıklarından Jelatin Elde Edilmesi, Antalya, Ekim 2011
Antioxidant Activity and Total Flavonoid Content of Commercial Trout Feed, Plovdiv, Ekim 2011
Amperometric Determination of Sulphide depend on its electrocatalytic oxidation at apencil graphite electrode modified with quercetin, Electrocatalytic Oxidation of NADH using a pencil graphite electrode modified with quercetin, İzmir, Eylül 2011
Electrocatalytic Oxidation of NADH using a pencil graphite electrode modified with quercetin, İzmir, Eylül 2011
Determination of Mineral Contents of Edible Wild Plants from the Northern Aegean Part of Turkey, Plovdiv, Ekim 2011
. Biosorption of heavy metal ions (Pb, Cd) from aqueous solutions by the green mikroalgae Neochloris pseudoalveolaris, İzmir, Haziran 2010
Comparative study of biosorption of heavy metals using dead green algae Scenedesmus quadricauda : Equilibrium and kinetics, İzmir, Haziran 2010
Oocystis Solitaria (Wittrock) Mikroalg Türünde Antioksidant Aktivitesi Ve Toplam Fenolik Bileşik Miktarının Tayini, Sivas, Haziran 2009
Chlorella Vulgaris (Beijerinck) Mikroalg Türünü Kullanılarak Ağır Metal Giderimi, Sivas, Haziran 2009
hlorella Vulgaris (Beijerinck) Mikroalg Türünde Toplam Fenolik Bileşik Miktarı Ve Antioksidant Aktivitesi Tayini, Sivas, Haziran 2009
Biosorption of Heavy Metal Ions From Aqueous Solutions by Living Green Alga Choricystis minor var. gallica (Bourrelly) Komarek, Ankara, Eylül 2009
ğır Metal Gideriminde Oocystis Solitaria (Wittrock) Mikroalg Türünün Kullanılması, Sivas, Haziran 2009
Photoelectrocatalytic oxidation of NADH at a poly-methylene blue modified glassy carbon electrode, Antalya, Ekim 2009
Oocystis Solitaria (Wittrock) Mikroalg Türünün A, E Vitamin ve Besin Değerlerinin Tayini, Sivas, Haziran 2009
Chlorella Vulgaris (Beijerinck) Mikroalg Türünün Mineral, A, E Vitamin Ve Besin Değerlerinin Tayini, Sivas, Haziran 2009
Free Radical-Scavening Activity of Gallipoli Propolis Extract, Ankara, Eylül 2009
Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Kırmızı Tatlı Biberlerin (Capsicum Annuum L.) Kurutulmuşunda Serbest Radikal Temizleme Aktivitesinin Belirlenmesi, Kıbrıs, Ekim 2008
Proximate composition, mineral and heavy metal levels in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and Salmo trutta, İzmir, Mayıs 2008
Proximate composition, mineral, antioxidant and heavy metal levels in some fish species, İzmir, Mayıs 2008
Proximate composition, mineral and heavy metal levels of egg and larvae in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and Salmo trutta, İzmir, Mayıs 2008
anakkale Yöresinde Yetiştirilen Kırmızı Tatlı Biberlerin (Capsicum Annuum L.) Kurutulmuşunda A ve E Vitamin Miktarlarının HPLC ile Belirlenmesi, Kıbrıs, Ekim 2008
Sığır Kuyruğu (Verbascum Phlomoides ) Ve Ökseotu (Viscum Album Loranthanceae ) Bitkisinin Icp-Aes İle Mineral Yönden İncelenmesi, Malatya, Ağustos 2007
Ökseotu (Viscum Album Loranthanceae ) Bitkisinin Metanol Özütünde Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi, Malatya, Ağustos 2007
Çanakkale’nin Biga İlçesinde Üretilen Yoğurtların İçeriğindeki Bazı Elementlerin ICP-AES İle Tayini, Çanakkale, Temmuz 2006
Çeşitli Sulardaki Metal Analizlerinde Kullanılan Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Çanakkale, Temmuz 2006
Zızyphus Jujuba Mıll. (Hünnap) Meyvelerinin Antioksidan Etkisi Üzerine Bir Çalışma, Çanakkale, Haziran 2006
Sığır Kuyruğu ( Verbaskum Phlomoides) Bitkisinin Metanol Özütünde Antioksidant Aktivitesinin İncelenmesi, Kayseri, Eylül 2006
Study of synthesis, characterization and optimum reaction conditions of 2-(4-chlorophenyl) imino methyl phenol, İstanbul, Eylül 2003
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Bioresource Technology, Dergide Hakemlik, Ekim 2012
Modern Applied Science, Dergide Hakemlik, Ekim 2012
Bioresource Technology, Dergide Hakemlik, Eylül 2012
Modern Applied Science, Dergide Hakemlik, Eylül 2012
Industrial & Engineering Chemistry Research, Dergide Hakemlik, Ağustos 2012
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Dergide Hakemlik, Ağustos 2012
Biological Trace Element Research, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Biological Trace Element Research, Dergide Hakemlik, Ocak 2012
International Journal of Food Sciences and Nutrition, Dergide Hakemlik, Kasım 2011
Biological Trace Element Research, Dergide Hakemlik, Ekim 2011
Journal of Chemical Engineering and Materials Science, Dergide Hakemlik, Ekim 2011
Desalination, Dergide Hakemlik, Eylül 2011
CLEAN - Soil, Air, Water, Dergide Hakemlik, Şubat 2011
CLEAN - Soil, Air, Water, Dergide Hakemlik, Şubat 2011
CLEAN - Soil, Air, Water, Dergide Hakemlik, Ocak 2011
CLEAN - Soil, Air, Water, Dergide Hakemlik, Kasım 2010
International Journal of Food Sciences and Nutrition, Dergide Hakemlik, Kasım 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi