Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Gökçeada Çevresinde Bulunan Fangri Mercan Pagrus pagrus (Linneaus, 1758) ve Kırma Mercan Pagellus erythrinus (Linneaus, 1758) Türlerinin Otolit Kimyalarının Belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2018-1406, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sülünesin, Ensis marginatus (Pennant, 1777), radikalik antioksidan kapasitesi ve toplam karotenoid miktarlarının belirlenmesi", BAP Diğer, FHD-2018-1442, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Melek Balığı Pterophyllum scalare Larvalarının Canlı Yemden Mikropartikül Yeme Geçiş Döneminin Belirlenmesi", BAP Diğer, FBA-2018-2588, Araştırmacı, 2019
"BAZI TİCARİ KURU MEYVELERİN BESİNSEL İÇERİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Diğer, FHD-2018-2475, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Farklı ortam şartlarının Tubifex tubifexin mineral kompozisyonu üzerine etkisi", BAP Diğer, FHD-2018-1436, Araştırmacı, 2019
"Bazı yerel sofralık domates gen kaynaklarının organik asit miktarlarının belirlenmesi", BAP Diğer, FHD-2016-911, Araştırmacı, 2017
"Bazı tatlı su balıklarının İskandinav usulü balık tuzlama tekniği (Gravad) ile değerlendirilmesi ve kalite özelliklerinin araştırılması", BAP Diğer, FBA-2015-556, Araştırmacı, 2019
"EKONOMİK ÖNEME SAHİP KIKIRDAKLI BALIKLARIN KARACİĞERİNDEKİ YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU", BAP Diğer, FBA-2015-533, Araştırmacı, 2017
"Doğal Ortamdan Avlanan ve Kafeste Yetiştiriciliği Yapılan Yabani Mercan (Pagellus acarne R., 1827)'nın Et Verimleri ve Besin İçeriklerinin (AA, YA, Besin Kompozisyonu) Karşılaştırılması", BAP Diğer, FBA-2014-237, Araştırmacı, 2015
"ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN VE OKSİDATİF STRES BELİRTEÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", BAP Diğer, TSA-2014-195, Araştırmacı, 2016
"Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss), Çipura (Sparus aurata) ve Levrek (Dicentrarchus labrax) Balıklarının Atıklarından Jelatin Elde Edilebilme Kapasitelerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2014-428, Yönetici, 2016
"Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Alt Yapı Geliştirme Proje Başvurusu", BAP Alt Yapı, FAY-2014-256, Araştırmacı, 2014
"Yüzey Polimerizasyon Ve Kimyasal Modifikasyonlar Ile Atık Balık Kemiklerinin Nitelikli Malzemelere Dönüştürülmesi Ve Uygulamaları", TÜBITAK Projesi, 213M200, Yönetici, 2015
"Kuantum Noktalarla Modifiye Edilmiş Elektrotlar Kullanarak Akışa Enjeksiyon Analiz Sisteminde Fotoelektrokimyasal Sensör Tasarımı", TÜBITAK Projesi, 112T375, Araştırmacı, 2015
"Çapraz Bağlı Polimerik Malzemelerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, ÇOMÜ-BAP (2010-59), Araştırmacı, 2011
"Ölü Neochloris pseudoalveolaris Mikroalg Türü Kullanılarak Ağır Metal Giderimi, Kinetik ve Termodinamik Hesaplamaları", BAP Arastırma Projesi, ÇOMÜ-BAP (2010-58), Araştırmacı, 2011
"Balık Kemikleri Kullanarak Sulu Ortamdan Ağır Metal Giderimi", BAP Doktora, ÇOMÜ-BAP (2010-16), Araştırmacı, 2011
"Modifiye Elektrotlarla NADH nin Elektrokatalitik ve Fotoelektrokatalitik Yükseltgenmesi", BAP Diğer, 2009/15, Araştırmacı, 2011
"Cholorella vulgaris ( Beijerinck) Scenedesmus quadricauda (Chodat), Oocystis solitaria ( Wittrock) Mikroalgleri Kullanılarak Sularda Ağır Metallerin UzaklaştırılmasıBesin ve Antioksidan Değerlerin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, ÇOMÜ-BAP (2008-63), Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi