Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, H.Tabak, "Sakin şehir uygulamasının yerel ekonomik kalkınma üzerine etkisi; Seferihisar örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, A.Ünver, "Sanayi ve hizmetler sektöründe çalışanların teknoloji yetkinliğinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, E.Açıl, "Kadın girişimciliği ve karşılaştıkları sorunlar: Çanakkale ili örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, E.Duramaz, "Kömür madenciliği sektöründe iş kazası meslek hastalığı geçirenlerin depresyon, işe yabancılaşma ve gelecek beklentileri: Bir kömür işletmesi örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, E.Acar, "Kadın işgücüne yönelik ayrımcılık sorunu: Bursa serbest bölgesi örneğinde kadın yöneticilerin karşılaştıkları ayrımcılık uygulamaları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, T.Uygun, "Girişimcilik deneyimi çerçevesinde istihdam ve girişimcilik: Çanakkale alan araştırması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, G.Korucu, "Pozitif psikolojik sermaye bağlamında hizmet sektörlerinde kadın işgücünün iş tatminini etkileyen faktörler: Çanakkale ili örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, H.Azazi, "Petrol fiyatlarındaki değişikliğin Türkiye imalat sanayi ve istihdamı üzerindeki etkileri Effects of changes in oil prices over the Turkish manufacturing industry and its employment ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi