Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Topkaya Ö., Korucu G., "Hizmetler Sektöründe Kadın Çalışanların İş Tatmin Düzeyleri ve Pozitif Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Alan Araştırması", Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.39-53, 2018 (Link)
Azazi H., Topkaya Ö., "Petrol Fiyatlarındaki Değişikliğin Türkiye İmalat Sanayi Ve İstihdamı Üzerindeki Etkileri", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, cilt.20, ss.14-26, 2017
Topkaya Ö., "Dünyada Endüstriyel Robot Sektörü ve Çalışma Hayatına Etkileri", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.30, ss.1129-1145, 2016
Topkaya Ö., "Sosyal Politika Bağlamında Dünyada Sağlık Politikalarının Tarihsel Gelişimi", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.707-722, 2016
Topkaya Ö., "SOSYAL POLİTİKA BAĞLAMINDA DÜNYADA SAĞLIK POLİTİKALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ", süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, vol.21, no.2, pp.707-722, 2016 (Link)
Topkaya Ö., "Comparative Analysis of Policies to Tackle Youth Unemployment Issue Between Turkey and the European Union", Çalışma İlişkileri Dergisi, vol.6, no.2, pp.15-31, 2015 (Link)
Topkaya Ö., "Yerel Kalkınma Stratejilerinin İstihdamı Arttırma ve Kayıtdışı İstihdamı Azaltmadaki Rolü", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.29, ss.645-659, 2015 (Link)
Bacak B., Topkaya Ö., Gezer G., "Yaşlanma, Gençlik Ve Göç Ekseninde Küresel Demografik Dönüşüm Ve Refah Devleti", İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.17, pp.2-28, 2015
Uğur S., Topkaya Ö., "Kömür Madenciliği Sektörü ve Uluslararası Çalışma Örgütü’ nün 176 Sayılı Sözleşmesi ile Bu Sektöre Yönelik Yürürlüğe Konan İş Sağlığı ve Güvenliği Düzenlemeleri", Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, ss.241-256, 2015 (Link)
Uğur S., Topkaya Ö., "Kömür Madenciliği Sektörü ve Ulusalararası Çalışma Örgütü nün 176 Sayılı Sözleşmesi ile Bu Sektöre Yönelik Yürürlüğe Konan İş Sağlığı ve Güvenliği Düzenlemeleri", Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, ss.241-256, 2015
Topkaya Ö., "Yerel Kalkınma Stratejilerinin İstihdamı Arttırma ve Kayıtdışı İstihdamı Azaltmadaki Rolü", Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.645-659, 2015
Bacak B., Topkaya Ö., Gezer G., "Yaşlanma Gençlik ve Göç Ekseninde Küresel Demografik Dönüşüm ve Refah Devleti", İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt.17, ss.2-28, 2015
Topkaya Ö., "Girişimciliğin Gelişimi Ekonomik Büyüme ve İstihdam Yönü", İŞKUR İstihdamda 3i, ss.61-66, 2014
Topkaya Ö., Kiliç C., Kilinç Savrul B., "Küresel Finansal Kriz Sonrası Türkiye nin Ulusal Rekabet Edebilirlik Analizi", Akademik Bakış Dergisi, ss.1-19, 2014
Bacak B., Murat S., Topkaya Ö., "Kamu Destekleri Ve İşgücünün Niteliği Üzerine Girişimcilerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Güney Marmara Örneği", Çalışma ve Toplum, vol.40, pp.67-84, 2014
Topkaya Ö., Kiliç C., Kilinç Savrul B., "Küresel Finansal Kriz Sonrası Türkiye nin Ulusal Rekabet Edebilirlik Analizi", Akademik Bakış Dergisi, ss.1-19, 2014
Bacak B., Topkaya Ö., "Kamu Destekleri ve İşgücünün Niteliği Üzerine Girişimcilerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Güney Marmara Örneği", Çalışma ve Toplum, ss.67-84, 2014
Kiliç C., Kilinç Savrul B., Topkaya Ö., Özekicioğlu H., "Küresel Finansal Krizin Türkiye nin İnşaat Sektörü Üzerindeki Etkileri", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.95-104, 2013
Topkaya Ö., "Tarihsel Süreçte Girişimcilik Teorisi Girişimciliğin Ekonomik Büyüme ve İstihdam Boyutu", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.8, ss.29-54, 2013 (Link)
Özel H.A., Sezgin F.H., Topkaya Ö., "Investigation of Economic Growth and Unemploylment Relationship for G7 Countries Using Panel Regression Analysis", International Journal of Business and Social Science, vol.4, pp.163-171, 2013 (Link)
Kiliç C., Balan F., Topkaya Ö., "Investigation of the Impact of Entrepreneurship and Business Freedom on Economic growth using Panel data analysis", Akademik Bakış Dergisi, cilt.1, ss.1-15, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Topkaya Ö., "Sustainable Immigration Policy: Economic Perspective", 9. Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.430-438
Topkaya Ö., Benli A., "Dünyada ve Türkiye’de Göçmenlere YönelikSosyal İçerme Faaliyetleri: Geçici KorumaStatüsündeki Suriyeliler Yeni Bir ToplumsalTabaka mı?", 9. Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.418-429
Topkaya Ö., "Emeklilik Sonrasında Bireylerin Çalışma Hayatına Katılımını Etkileyen Faktörler", 18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Kongresi, Sosyal Politikada Dönüşümler, Antalya, TÜRKIYE, , ss.267-277
Topkaya Ö., "Emigration Of Innovative Workforce In The Light Of Patent Data", World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, pp.42-51 (Link)
Topkaya Ö., Özel H.A., "The Relationship Between Research and Development Activities and Economic Growth: The Case of GIIPS", 2nd World Keynes Conference, DENİZLİ, TÜRKIYE, 9-12 Eylül 2015, pp.1-10
Uğur S., Topkaya Ö., "Türkiye'De Kömür Madenciliği Sektörü Ve Uluslararası Çalışma Örgütünün 176 Sayılı Sözleşmesi Işığında Yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Anlayışı", 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2015, ss.117-125
Uğur S., Topkaya Ö., "Türkiye De Kömür Madenciliği Sektörü Ve Uluslararası Çalışma Örgütünün 176 Sayılı Sözleşmesi Işığında Yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Anlayışı", 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, TÜRKIYE, , ss.117-125
Aydin M., Topkaya Ö., "Türkiye de Sosyal Devletin Vergileme Alanları", VII. Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu, , , pp.297-320
Aydin M., Topkaya Ö., "The Role of Lifelong Learning over Sustainable Development", International Conference in Economics, EconWordl 2014@Prague, Prag, CEK CUM., , pp.2-12
Benli A., Topkaya Ö., "Demografik Dönüşüm: Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan Ve Kazakistan Karşılaştırmalı Örneği", 12. Uluslararası Türk Dünyası, Sosyal Bilimler Kongresi, TATARİSTAN-KAZAN, RUSYA, 30 Ağustos - 6 Eylül 2014, vol.1, pp.317-326
Topkaya Ö., "Demografik Dönüşüm Türkiye Azerbaycan Türkmenistan Özbekistan Kırgızistan ve Kazakistan Karşılaştırmalı Örneği", 12. Uluslararası, Türk Dünyası, Sosyal Bilimler Kongresi, , , vol.1, pp.317-327
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Uzunoğlu İ.S., Demirel E., Atakişi A., Gündüz İ.O., Savrul M., Yaş H., et al., "Ekonominin Temelleri", Çeviri, Literatür Yayınları, İSTANBUL, 2017
Uğur S., Topkaya Ö., "Chapter 249. Social Services Activities of State Supported Civil Society Organizations: The Case of Kızılay", in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgirlioğlu H., Atık A., Elliott R.L.,Turgeon E., Eds., Gece Publishing, Ankara, pp.2223-2233, 2017 (Link)
Uğur S., Kiliç C., Topkaya Ö., "Üniversiteli Girişimcilerin Yerel Kalkınmaya Etkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği", Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Prof. Dr. Ensar Nişancı, Doç. Dr. Ümit İzmen, Doç. Dr. Seda H. Bostancı, Ed., Trakya Üniversiteler Birliği/Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, ss.1-15, 2017
Topkaya Ö., "Geçici Koruma Statüsünde Türkiye’de İkamet Eden Suriye Vatandaşlarının İşgücü Piyasasına Kazandırılmasına Yönelik Tedbirler", Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, Coşkun Taştan, Ayşe Çolpan Kavuncu, Ed., Polis Akademisi Yayınları, Ankara, ss.57-72, 2017
Topkaya Ö., "Altıncı Bölüm:Faktör Piyasası ve Faktör Gelirleri", İktisada Giriş, Doç. Dr. Cüneyt Kılıç, Yrd. Doç. Dr. Burcu Kılınç Savrul, Yrd. Doç. Dr. Mesut Savrul, Ed., Yerleşke Kitap-Kırtasiye, Çanakkale, ss.134-160, 2016
Topkaya Ö., "Küresel Gelir Dağılımı", Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Kavram Teori Uygulama, Mustafa Çağlar Özdemir, Emel İslamoğlu, Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.109-122, 2016
Topkaya Ö., "Çin Halk Cumhuriyeti Endüstri İlişkilerinin Görünümü", Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri, Ramazan Tiyek, Ed., Dora Yayıncılık, Bursa, ss.233-258, 2016
Topkaya Ö., "Dokuzuncu Bölüm: İstihdam ve İşsizlik", İktisada Giriş, Doç. Dr. Cüneyt Kılıç, Yrd. Doç. Dr. Burcu Kılınç Savrul, Yrd. Doç. Dr. Mesut Savrul, Ed., Yerleşke Kitap-Kırtasiye, Çanakkale, ss.227-240, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi