Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Berik N., Çankiriligil E.C., Gül G., "Mineral content of smooth scallop (Flexopecten glaber) caught Canakkale, Turkey and evaluation in terms of food safety", JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDİCİNE AND BİOLOGY, vol.42, pp.97-102, 2017 (Link)
Berik N., Kahraman D., "ELEMENT CONTENTS OF SPINY DOGFISH (Squalus acanthias L., 1758) FROM THE MARMARA SEA (TURKEY)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.21, pp.276-281, 2012
Berik N., Çankiriligil E.C., Kahraman D. , "Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Filetosundan Kroket Yapımı ve Kalite Niteliklerinin Belirlenmesi", Kafkas Univ Vet Fak Derg, vol.17 , pp.735-740, 2011
Çolakoğlu F., Ormanci H.B., Berik N., Künili İ.E., Çolakoğlu S. , " Proximate and Elemental Composition of Chamelea gallina from the Southern Coast of the Marmara Sea (Turkey).", Biological Trace Element Research, pp.983-991, 2011
Berik N., Kahraman Yilmaz D. , "Kefal Balığı Sucuklarında Duyusal ve Besin Kompozisyonun Belirlenmesi", Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.16 , pp.59-63, 2010
Berik N., Varlık C. , "Cold Storage of Cultured Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss WALBAUM, 1792) Fillet", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, vol.23 (2): , pp.285-290, 1999
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Cankiriligil E.C., Berik N., Alp Erbay E., "Optimization of Hydrolization Procedure for Amino Acid Analysis in Fish Meat with HPLC-DAD by Response Surface Methodology (RSM)”", Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (EgeJFAS), vol.xx, pp.xx-xx, 2020
Uzun E., Berik N., "Deniz Ürünleri ile Hazırlanan İçeceğin Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi ", Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, vol.2, pp.127-131, 2019 (Link)
Berik N., Cankiriligil E.C., "The Elemental Composition of Green Seaweed (Ulva rigida) Collected from Çanakkale, Turkey", AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING, vol. 34, pp.74-79, 2019 (Link)
Berik N., Özel İ., "Ton Balığı Karaciğer Dokusunun Besin Değeri Açısından Önemi", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.203-211, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Berik N., "Titanyum Dioksit ve Nano Titanyum Dioksit Kullanımının Su Ürünlerine Olası Zararları ", Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, vol.1, pp.59-65, 2018 (Link)
Çankiriligil E.C., Berik N., "Changes in Fatty Acid and Mineral Compositions of Rose-Shrimp Croquettes During Production Process", American Journal of Food Technology, vol.1, pp.1-8, 2017 (Link)
Berik N., Çankiriligil E.C., "Su ürünlerinde karotenoidlerin kullanımları ve gıda güvenliği açısından incelenmesi", Dünya Gıda Dergisi, ss.90-98, 2017 (Link)
Çankiriligil E.C., Berik N., "Effects of Deep-Frying to Sardine Croquettes’ Chemical Composition", Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.34, pp.293-302, 2017 (Link)
Berik N., Çankırılıgil E.C., Gül G., "Meat Yield and Shell Dimension of Smooth Scallop (Flexopecten glaber) Caught from Cardak Lagoon in Canakkale, Turkey", JOURNAL of AQUACULTURE MARINE BIOLOGY, vol.5, pp.1-4, 2017 (Link)
Cankiriligil E.C., Berik N., "GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KROKETLERİNİN SOĞUK MUHAFAZADA (+4°C) RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ", Turkish Journal of Aquatic Sciences, vol.32, pp.35-48, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Berik N., Cankiriligil E.C., "Determination of Proximate Composition and Sensory Attributes of Scallop (Flexopecten glaber) Gonads", Marine Science and Technology Bullutein , vol.2, pp.5-8, 2013 (Link)
Tulgar A., Berik N., "Effect of seasonal changes in proximate composition of common pandora (Pagellus erythrinus, Linnaeus 1758) catched from Saros", Marine Science and Technology Bulletin, vol.2, pp.9-12, 2013 (Link)
Kahraman Yilmaz D., Berik N., "Quality determination of experimental sausage production from shark meat", Marine Science and Technology Bullutein , vol.2, pp.1-4, 2013 (Link)
Tulgar A., Berik N., "Effect of Seasonal on Proximate Composition of Red Mullet (Mullus barbatus) and Hake (Merluccius merluccius) were Catched from Saroz Bay Research", Journal of Biology, vol.2, pp.45-50, 2012 (Link)
Berik N., Ak İ., Cirik S., Göksan T., Kahraman D., "Geleneksel Beyaz Ekmeğe Spirulina Katkısının Değerlendirilmesi", Hasad Gıda, cilt.314, ss.42-45, 2011
Çolakoğlu F., Berik N., Demir N., "Genetiği Değiştirilmiş Ürünler", HASAD GIDA, cilt.24, ss.40-43, 2009
Berik N., Hatemi H., "Balıkla Beslenme Ve Kardiyovasküler Sağlık", Diabet Bilimi Dergisi, cilt.6, ss.12-13, 2008
Tonbul A.T., Berik N., Ergür S., Mülazimoğlu M. , Özpaçaci T., "Nükleer Tıp Kliniğine Çernobil Öncesi ve Sonrası Başvuran Tiroid Hastaları ile İlgili Bir İnceleme", Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.24, ss.1302-0382, 2007
Berik N., "Soframızdaki Balığın Kimlik Bilgilerine Ulaşma Yolları", Aquaculture and Fisheries; Su Ürünleri Federasyonu Resmi Yayını, cilt.4, ss.20-24, 2006
Berik N., "Gıda Korunumunda Radyoaktif Işınlama Yönteminin Kullanılması", Hasad Gıda Dergisi, cilt.258, ss.28-35, 2006
Çakir F., Çolakoğlu F., Berik N., "Su Ürünleri İşleyen ve Satan Yerlerde Çalışanların Sanitasyon Konusunda Bilgi Düzeyleri", Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.9, pp.377-381, 2006 (Link) (Özet) (Abstract)
Çolakoğlu F., Berik N., "Değerli Bir Besin Balık ", Hasad Gıda Dergisi, cilt.239, ss.34-37, 2005
Berik N., "İşlenmiş Ve İşlenmemiş Su Ürünlerinin Elektroforez Yöntemi Ile Cinslerinin Tanımı (Doktora Tezinden Özetlenmiştir)", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.18, ss.0-0, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Cankiriligil E.C., Berik N., "Effects of Astaxanthine, Canthaxanthin and Lycopene Containing Diets on the Chemical Quality and Textural Properties of the Black Sea Trout (Salmo labrax) Fillets", BioEco2019- International Biodiversity & Ecology Sciences Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2019, pp.169-169 (Link)
Berik N., Çankiriligil E.C., "Evaluation of Fatty Acid Compositions of Commercial Fish Oils Considering Recommended Omega Fatty Acid Uptake for a Healthy Diet", 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019, AFYON, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2019, pp.598-598 (Link)
Berik N., Çankiriligil E.C., "Seasonal Fatty Acid Composition Of Green Seaweed (Ulva Rigida) ", 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019, AFYON, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2019, pp.547-547 (Link)
Cankiriligil E.C., Berik N., "Histological Examination of Black Sea Trout (Salmo labrax) Fed by Carotenoid Containing Diets", BioEco2019- International Biodiversity & Ecology Sciences Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2019, pp.289-289 (Link)
Çankiriligil E.C., Berik N., "Farklı Su Ürünlerinden Elde Edilen Kaplama Ürünlerin Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi ", 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, ss.201-201 (Link)
Berik N., Çankiriligil E.C., "The Seasonal Elemental Composition of Green Seaweed (Ulva rigida) Collected from Canakkale, Turkey", ISEEP-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.270-270 (Link)
Berik N., Kahraman Yilmaz D. , "BİYOBOZUNUR FİLM VE AMBALAJ MALZEMELERİNİN SU ÜRÜNLERİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ", Tüm ürün kap ve ambalaj standartları sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-7 Aralık 2017, ss.99-104 (Link) (Özet)
Berik N., Çankiriligil E.C., "The Processing of Pufferfish and Usage of Tetrodotoxin in the Pharmaceutical Industry", Jubilee International Scientific Conference Bulgaria of Regions 2017 Sustainable Regional Development Perspectives, Plovdiv, BULGARISTAN, , Plovdiv, BULGARISTAN, 27 Ekim - 28 Kasım 2017, pp.260-267
Berik N., Gören İ., "Ton Balığı Karaciğer Dokusunun Besinsel Önemi", II. ÇANAKKALE TARIMI SEMPOZYUMU, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-15 Aralık 2017, ss.164-164 (Link)
Berik N., Uzun E., "Deniz Kestanesinin (Paracentrotus lividus) Önemi ve KullanımAlanları", II. ÇANAKKALE TARIMI SEMPOZYUMU, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-15 Aralık 2017, ss.170-170 (Link)
Berik N., Kahraman Yilmaz D., "Fish Sausage Production from Different FishSpecies", Jubilee International Scientific Conference “Bulgaria of the Regions”, Plovdiv, BULGARISTAN, , pp.268-269
Çatik H. , Berik N., "Spirulina maxima Katkılı Tarhananın Besin Bileşimi ve Duyusal Beğenisinin Belirlenmesi", 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, ss.133-133 (Link)
Berik N., Haytoğlu T., Serbestoğlu A., "Somon Balığından Döner Hazırlanması ve Tüketici Değerlendirmesi", Türkiye 12.Gıda Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, no.48, ss.356-356 (Link)
Çankırılıgil E.C., Berik N., "Changes in Fatty Acid and Mineral Compositions of Rose-Shrimp Croquettes during Production Process", 63rd Scientific Conference with International Participation “FOOD SCIENCE, ENGINEERING and TECHNOLOGY 2016, Plovdiv, BULGARISTAN, 21-22 Ekim 2016, vol.II, pp.6-6
Berik N., Ormancı H.B., "Determination of Seasonal Amino Acid and Proximate Composition of Green Seaweed (Ulva rigida) Collected from Dardanelles, Turkey ", 63rd Scientific Conference with International Participation “FOOD SCIENCE, ENGINEERING and TECHNOLOGY 2016, Plovdiv, BULGARISTAN, 21-22 Ekim 2016, vol.II, no.2, pp.5-5
Çankiriligil E.C., Berik N., Cakmak E., "Meat Color Changes in Different Generations of Cultured Black Sea Trout(Salmo trutta labrax): A Preliminary Study", FABA 2016, International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.511-512 (Link)
Berik N., Cankiriligil E.C., "Mineral Contents of Meat and Digestive Glands of Scallops(Flexopecten glaber)Caught in Çanakkale Strait,Turkey", MACODESU 2015, Conference of Sea and Coastal Development in the frame of Sustainability, TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2015, pp.207-207
Berik N., Kahraman Yilmaz D. , Şener F., Garip K., "Sıcak Dumanlanmış Sardalya (Sardina Pilchardus)'nın Soğuk Muhafazada Raf Ömrünün Belirlenmesi", 17.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.362-362 (Link)
Berik N., Çankiriligil E.C., "Determination Of Proximate Composition And Sensory Attributes Of Scallop (Flexopecten Glaber) Gonads", Harmonization of Biodiversity and Marine Industries, TÜRKIYE, 5-12 Kasım 2012
Kahraman D., Berik N., "Quality Determination of Experimental Sausage Production from Shark Meat", Harmonization of Biodiversity and Marine Industries, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2012, pp.45-45
Çankiriligil E.C., Berik N., "Production of Croquettes from Deep-Water Rose Shrimp (Parapenaeus longirostris) Meat", Harmonization of Biodiversity and Marine Industries, TÜRKIYE, 5-12 Kasım 2012
Berik N., Akyıldız A., "Köpekbalığı (Squalus Acanthias) Yüzgeçlerinin Değerlendirilmesi ", 16.Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-27 Ekim 2011
Kahraman D., Berik N., "Köpek Balığı (Squalus Acanthias) Etinden Deneysel Sucuk Yapımı", 16.Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-27 Ekim 2011
Berik N., Çankiriligil E.C., "Çanakkale Balık Halınden Temin Edilen Deniz Tarağına (Flexopecten Glaber) Farklı Pişirme Tekniklerinin Uygulanması", 16.Ulusal Su Ürünleri Semp, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-27 Ekim 2011
Berik N., Kahraman D., Çankiriligil E.C., "Alabalık (Oncorhynchus Mykiss) Eti Kullanılarak Hazırlanan Kroketlerin Besin Bileşimi Ve Duyusal Analizleri Açısından İncelenmesi", 2.Ulusal Alabalık Sempozyumu , KARAMAN, TÜRKİYE, 6-8 Temmuz 2010
Berik N., Kahraman D., Çankiriligil E.C., "Alabalık (Oncorhynchus Mykiss) Marinatlarının Duyusal Ve Besin Değeri Bakımından Değerlendirilmesi", 2.Ulusal Alabalık Sempozyumu , KARAMAN, TÜRKİYE, 6-8 Temmuz 2010
Berik N., Kahraman D., "Asma Yaprağında Sardalya Balığı", II.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu , VAN, TÜRKİYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.212-215
Berik N., Kahraman D., "Balık Sucuklarının Duyusal Ve Besin Kompozisyonu Üzerine Bir Çalışma", XV.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKİYE, 1-4 Temmuz 2009
Berik N., Kahraman D., "Farklı İşleme Teknikleri Uygulanan Köpek Balığının Tüketilebilirliği Ve Besin Bileşiminin Belirlenmesi", XV.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , RİZE, TÜRKİYE, 1-4 Temmuz 2009
Berik N., Ak İ., "Ege Bölgesi'ne Has Deniz Börülcesi Salatası", II.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu , VAN, TÜRKİYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.557- 559
Berik N., Varlik C., "Ege Bölgesi'nden Sağlıklı Lezzetler:SuTeresi Soslu Sardalya ve Kabak Çiçeği Dolması", II.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, VAN, TÜRKİYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.554- 556
Çolakoğlu F., Çakir F., Berik N., Ormanci H.B., "Shelf Life Of Anchovy Marinades Prepared With Natural Additive", 1st İnternational Congress of Seafood Technology, TÜRKIYE, 18-21 May 2008
Berik N., Ormanci H.B., Kahraman D., Yilmaz S., "Effects Of Cooking Methods On The Proximate Composition Contents Of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss)", 1st International Congress of Seafood Technology, TÜRKIYE, 18-21 May 2008, pp.257-260
Özkan İ., Berik N., "Su Kurbağalarının İşleme Teknolojisi.Bildiri özet kitabı", XIV.Ulusal Su Ürünleri sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 4-7 Eylül 2007
Berik N., Ergün A.B., "Su Ürünleri İşleme Tesislerinde Olası Kontaminasyonlar ve Önlemler", XIV.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2007, ss.448-448
Berik N., "Deniz Salyangozu İşleme Teknolojisi. ", XIV.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., MUĞLA, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2007, ss.449-449
Berik N., Özkan İ., "Sea Urchin Processing Technology", 2nd International Congress on Food and Nutrition, TÜRKIYE, 24-26 October 2007
Berik N., "Unknown Value Point To Sea Cucumber", 2nd International Congress on Food and Nutrition, TÜRKIYE, 24-26 October 2007
Tulgar A., Berik N., "İşleme Teknolojisinde Radyoaktif Işınların Yeri", 3.Öğrenci Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 22-24 Mayıs 2006
Özkan İ., Berik N., "Denizlerimizdeki Lezzet Uygarlığının Üyelerinden Deniz Anaları", 3.Öğrenci Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 22-24 Mayıs 2006
Çolakoğlu F., Berik N., Çakir F., "Su Ürünleri İşleyen Ve Satan Yerlerde Çalışanların Sanitasyon Konusunda Bilgi Düzeyleri", XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 1-4 Eylül 2005, ss.0-0
Özgönenel E., Mülazımoğlu M., Özülker T., Özülker F., Ergür S., Edis N., et al., "Nükleer Onkolojide Somatostatin Reseptör Sintigrafisi.", 6.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 2004, ss.19-19
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi