Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi OĞUZ KOÇYİĞİT
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Sanat Tarihi
Ana Bilm Dalı : Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları Tarihi
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1775
E Posta Adresi : ogzkcygtyahoo.com | ogzkcygtcomu.edu.tr
Mobil Telefon : +90 +905416925657
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/417/
Ofis : 326
Posta Adresi : 18 Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler, Sanat Tarihi, 2007-2013
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler, Arkeoloji, 2004-2006
Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT, ARKEOLOJİ, 1999-2003
Yaptığı Tezler
Doktora, "Geç Antik Çağ'da Assos Konut Mimarlığı", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ Eylül, 2013.
Yüksek Lisans, "Amorium Bizans Hamamı", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ ARKEOLOJİ Şubat, 2006.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Almanca, Orta
Araştırma Alanları
Bizans Sanatı
Klasik Arkeoloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları
Web Of Science Araştırma Alanları
Archaeology
Art
Architecture
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2016 - 2018
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT, 2013 - 2016
Verdiği Dersler
Roma ve Bizans Sanatı, Lisans, 2017-2018
Anadolu Uygarlıkları, Lisans, 2017-2018
İslam Öncesi Türk Sanatı, Lisans, 2017-2018
Bizans Sivil Mimarlığı, Yüksek Lisans, 2017-2018
Arkeoloji, Lisans, 2016-2017
Kent Arkeolojisi, Lisans, 2015-2016
Kültür Tarihi, Lisans, 2015-2016
Sanat Tarihine Giriş, Lisans, 2015-2016
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Koçyiğit O., "Bizans Döneminde Hellespont Kıyılarında Şarap Üretimi", TUBA-AR-TURKİSH ACADEMY OF SCİENCES JOURNAL OF ARCHAEOLOGY, vol.20, pp.221-233, 2017 (Link)
Koçyiğit O., Esirgemez Ç., "Lampsacus'da Geç Antik Bir Kırsal yerleşim ve Şarap Üretim Atölyesi", OLBA, vol.XXIV, pp.451-477, 2016
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Koçyiğit O., "Antik Tabea'dan Bir Grup Roma Kandili", Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4/1, pp.111-126, 2019 (Link)
Koçyiğit O., "Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Bizans Dönemi Maden Haçları", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.35, no.2, pp.110-121, 2018 (Link)
Koçyiğit O., "Antik Tabae'dan Bir Roma Sarnıcı ve Seramik Buluntuları", Anadolu / Anatolia, vol.44, pp.277-325, 2018 (Link)
Koçyiğit O., "Tabae Roma Dönemi Kırmızı Astarlı Seramikleri", Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3/1, pp.135-154, 2018 (Link)
Koçyiğit O., "Çanakkale'nin Geç Osmanlı Devri Kültür Mirası: Ticaret ve Üretim Yapıları", TUBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, vol.15, pp.127-138, 2017 (Link)
Koçyiğit O., "Doğu Pisidia'dan Bir Roma Adak Altarı", Arkeoloji ve Sanat Dergisi, vol.151, pp.65-74, 2016 (Link)
Koçyiğit O., "Troas Bölgesi Geç Antik Konut Mimarlığı Üzerine Gözlemler", Sanat Tarihi Dergisi, cilt.XXII, ss.145-164, 2014 (Link)
Koçyiğit O., "Beyşehir Gölü Kıyılarında Tespit Edilen Roma Dönemi Mezar Stelleri", Arkeoloji ve Sanat Dergisi, vol.147, pp.79-92, 2014 (Link)
Koçyiğit O., "A terracotta spacer pin: evidence for a Roman baths at Amorium", Anatolian Studies, vol.60, pp.147-148, 2010
Koçyiğit O., Lightfoot C., Karagiorgou O. , Yaman H., "The Amorium Project: Excavation And Research In 2003", Dumbarton Oaks Papers, vol.61, pp.353-385, 2007
Koçyiğit O., "Terracotta Spacers From Bathhouse At Amorium", Anatolian Studies, vol.56, pp.113-125, 2007 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Koçyiğit O., Dündar M., Acioğlu Y., "Ortaçağ'dan Günümüze Balıkesir İli Yüzey Araştırması 2018 Yılı Çalışmaları", 37. Araştırma Sonuçları Toplantısı, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 17-21 Haziran 2019, vol.3, pp.545-568
Koçyiğit O., Dündar M., Acioğlu Y., "Ortaçağ'dan Günümüze Balıkesir İli Yüzey Araştırması 2017 Yılı Çalışmları", 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, vol.36, no.2, pp.523-552
Koçyiğit O., "Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinde Yer Alan Bizans Kantarları ve Terazi Ağırlıkları", 22. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2018, pp.173-173
Koçyiğit O., "İmparator Iustinianus'un İmar Programı Kapsamında Anadolu'da Hamamlar ve Su Yapıları", 21. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2017, pp.191-192 (Link)
Koçyiğit O., "A Preliminary Report on the Roman Pottery from Tabea", Archaeology and History of Lydia from the early Lydian Period to Late Antiquity, İZMİR, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2017, pp.48-48
Koçyiğit O., "Byzantine baths in the Enclosure at Amorium and other Byzantine baths in Central Anatolia", Amorium: A Provincial Capital in the Setting of the Byzantine Empire, ATİNA, YUNANISTAN, 25-26 Kasım 2016, pp.00-00
Koçyiğit O., "Assos'da Geç Antik Konutlar Işığında Kentsel Değişim ve Dönüşüm / Urban Changing and Transformation at Assos in the light of the Late Antique Houses ", Antik Dönem'de Akdeniz'de Kırsal ve Kent / Rural Settlements and Urban Centers in Mediterranean During Antiquity, İÇEL, TÜRKIYE, 15-16 Nisan 2016, pp.187-200
Koçyiğit O., "Şehir Hamamlarından Saray Hamamlarına Bizans Dönemi Anadolu sunda Basit Sıra Tipi Hamamlar", Türkiye’de Bizans Çalişmalari: Yeni Araştirmalar, Farkli Eğilimler Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Koçyiğit O., "A Late Antique And Early Byzantine Block Of Houses In Southwestern City Centre Of Assos", URBANITAS-Changes in the Cityscape and Urban Life in Late Antiquity Assos, Mainz, ALMANYA, 18-20 Kasım 2015, pp.00-00
Koçyiğit O., "Eceabat/Maydos’da ortaya çıkarılan bir Bizans şarap işliği / An Unearthed Byzantine Wine Installation in Maydos/Eceabat ", 19. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, MANİSA, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2015, pp.00-00
Koçyiğit O., Arslan N., Böhlendorf Arslan B. , Türk H., Müller K., "Assos Kazısı 2009 Yılı Kazı, Restorasyon Ve Onarım Çalışmaları", Kazı Sonuçları Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2010, vol.32, no.3, pp.235-250 (Link)
Koçyiğit O., Lightfoot C., Ivison E., Şen M., "Amorium Kazıları 2008", 31. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, DENİZLİ, TÜRKIYE, 25-29 Mayıs 2009, pp.133-157 (Link)
Koçyiğit O., "Amorium'Da Bulunan Yeni Veriler Işığında Bizans Dünyasında Şarap Üretimi", 13. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2009, ss.393-402 (Link)
Koçyiğit O., "Small Finds From The 9th Century Destruction At Amorium", Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Ocak 2008, pp.319-330 (Link)
Koçyiğit O., Lightfoot C., Yaman H., "Amorium Kazıları 2006", 29. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2007, pp.443-466 (Link)
Koçyiğit O., "Amorium Bizans Hamamının Erken İslam Devri Hamamlarıyla Karşılaştırılması", Uluslar arası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2007, pp.453-462 (Link)
Koçyiğit O., Lightfoot C., Yaman H., "Amorium Kazıları 2005", 28. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 29 Mayıs - 2 Haziran 2006, pp.271-294 (Link)
Koçyiğit O., "The Role Of The Terracotta Spacers In The Heating System Of The Amorium Bathhouse", First International Symposium on Late Antique,Byzantine, Seljuk and Ottoman Pottery and Tiles in the Archaeological Context, , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2005, pp.309-318 (Link)
Koçyiğit O., Lightfoot C., Yaman H., "Amorium Kazıları 2004", 27. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 3 Haziran 2005, pp.77-88 (Link)
Koçyiğit O., Lightfoot C., Yaman H., "Amorium Kazıları 2003", 26. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, KONYA, TÜRKIYE, 24-30 Mayıs 2004, pp.249-264 (Link)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Koçyiğit O., Duman B., "Tripolis ad Maeandrum II: Geç Antik Dönem Konut Kalıntıları ve Buluntuları", Ege Yayınları, İstanbul, 2019 (Link)
Koçyiğit O., "Roma Dönemi'nde Kubad Abad ve Çevresi", in: Kubad Abad - Bir Selçuklu Sarayı, A. Yavaş - O. Koçyiğit, Eds., Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, pp.43-60, 2018
Koçyiğit O., "New Evidences for a 2nd-3rd Century AD Phase of the Roman Baths at Assos", in: Assos: Neue Forschungsergebnisse zur Baugeschichte und Archäologie der südlichen Troas, Arslan N., Mohr E.M., Rheidt K., Eds., Dr. Rudolf Habelt GMBH, Bonn, pp.159-163, 2016
Koçyiğit O., "Early Layers within the Living Quarter in the Southwest City of Assos", in: Assos: Neue Forschungsergebnisse zur Baugeschichte und Archäologie der südlichen Troas, Arslan N., Mohr E.M., Rheidt K., Eds., Dr. Rudolf Habelt GMBH, Bonn, pp.121-129, 2016
Diğer Yayınlar
Koçyiğit O., Lightfoot C., "Antik Kent / Amorium: Şarap ve Felaket, Aktüel Arkeoloji 11, ", Teknik Rapor, ss.42-43, 2009
Koçyiğit O., Böhlendorf-Arslan B., "Çanakkale İli Bayramiç, Ezine ve Ayvacık İlçelerindeki Bizans Dönemi Yerleşimleri 2006 yılı Yüzey Araştırmaları, Çanakkale Troas Arkeoloji Buluşması V", Sunum, ss.93-100, 2008
Desteklenen Projeler
"Alanya Müzesindeki Türk Dönemi Okuçları (Temrenleri)", BAP Diğer, SBA-2015-460, Araştırmacı, 2017
"TABAE ANTİK KENTİ ROMA DÖNEMİ SERAMİKLERİ", BAP Diğer, SBA-2015-448, Yönetici, 2017
"Adıyaman Müzesinde Bulunan Samsat Camları", BAP Diğer, SBA-2017-1308, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Erdek ve Marmara Adalarında Ortaçağ ve Türk Dönemi Kültür Varlıklarının Tespiti", BAP Diğer, SBA-2017-1300, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, , Üye, 01.01.2017 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Archaeology and history of Lydia from the early Lydian period to late antiquity., İzmir, Nisan 2017
Amorium: A Provincial Capital in the Setting of the Byzantine Empire, Athína, Kasım 2016
Antik Dönem'de Akdeniz'de Kırsal ve Kent Sempozyumu, Mersin, Nisan 2016
Türkiye’de Bizans Çalişmalari: Yeni Araştirmalar, Farkli Eğilimler Sempozyumu, İstanbul, Nisan 2016
Bilimsel Danışmanlıklar
Kocaeli Arkeoloji Müzesi Yenidoğan Kurtarma Kazısı Bilimsel Heyet Başkanı, Kurumsal Danışmanlık, Şubat 2016 - Mart 2016
Etkinlik Organizasyonu
12. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Ekim 2008
Çanak: Late Antique and Medieval Pottery and Tiles in Mediterranean Archaeological Contexts., Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Mayıs 2005
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi