Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. MURAT KARATAŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Tarih
Ana Bilm Dalı : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1721
E Posta Adresi : muratkratsyahoo.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/418/
Ofis : Fen Edebiyat-122
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Eğitim Bilgileri
Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, 2006-2012
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, 2003-2006
Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih, 1999-2003
Yaptığı Tezler
Doktora, "Atatürkçü Düşünce ve Uygulamaların Algılanması ve Yorumu (1938-1948)", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, "Haritalarla Çanakkale Savaşları ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Haziran, 2006.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Türk Siyasal Hayatı
Web Of Science Araştırma Alanları
History & Philosophy Of Science
Political Science
Social Sciences, Interdisciplinary
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2015 - 2016
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2012 - 2015
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2007 - 2012
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2004 - 2006
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yüksekokul Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Deniz Teknolojileri Myo, , 21.06.2018 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Askeri Tarih Araştırmaları , 19.06.2018 - 24.04.2019
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat, Tarih, 22.06.2017 - Devam Ediyor
Merkez Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türkiye Avustralya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 19.10.2016 - 03.01.2018
Merkez Müdür Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi, 12.10.2016 - 15.05.2019
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, , 30.05.2016 - 14.05.2019
Verdiği Dersler
Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temelleri, Lisans, 2017-2018
Askeri Tarih Araştırmalarında Literatür , Yüksek Lisans, 2017-2018
Cumhuriyet Dönemi Düşünce Hayatı, Lisans, 2017-2018
Soğuk Savaş Yıllarında Türkiye, Yüksek Lisans, 2017-2018
II Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, Yüksek Lisans, 2017-2018
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, O.Kuşku, "Türk Literatüründe Çanakkale Savaşları Tarih Yazıcılığının Oluşumu (1915-1922)", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2019.
Yüksek Lisans, E.Erat, "Çanakkale Sanayi ve Ticaret Tarihi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2019.
Yüksek Lisans, B.Terzi, "Çanakkale Savaşlarında 26. Alay", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2019.
Yüksek Lisans, M.Din, "Halkevlerinin Türk Sporunun Gelişimindeki Yeri ve Önemi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, G.Özen, "Çanakkale Savaşlarında 72. Alay", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Ulutezel, "Türkiye’de Cumhuriyet Kutlamalarında Osmanlı Algısı (1923-1938)", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, P.Borlat, "27 Mayıs Sürecine Giderken Çanakkale-Geyikli Olayları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Dinç, "Çanakkale Savaşları'nda Kireçtepe Muharebeleri (06-16 Ağustos 1915)", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, K.Naki, "Çanakkale Cephesi’nde Askere Verilen Ödül ve Ceza", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Yaşar, "Sosyo-Politik Açıdan Millet Dergisi’nde Tarih Algısı(1946-1950)", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Şengül, "Türkiye'deki Genel Seçimlerde İşçi Propagandaları (1923-1960)", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Y.Karayar, "Çanakkale Savaşlarında Anadolu Yakasının Savunması ve Kumkale Muharebesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, G.Çilek, "1930 Yılı Çok Partili Siyasi Hayat Denemesinde İktidar ve Muhalefet Çekişmesi: İnkılâp ve Yarın Gazeteleri Örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, H.Arabacı, "Çanakkale Muharebelerinde Mayın", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Savaş, "Çanakkale Muharebelerinde Piyade Tüfekleri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Türkiyede Yeni Bir Siyasal Sistem Arayışı ve Meydan Gazetesi'nin Siyasi ve Tarihi Olaylara Bakışı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD, Haziran, 2018
Tez Savunma, Milli Mücadele Dönemide Anadoluda İtalyan İşgalleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD, Şubat, 2018
Tez Savunma, Selanik Ziraat Mektebi (1889-1912), Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD, Ocak, 2017
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Karataş M., "Cumhuriyet Halk Partisi'Nin Siyasal Iktidar Anlayısı (1946-1950)", Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, vol.7, pp.505-524, 2014 (Link)
Karataş M., "Erken Cumhuriyet Dönemi'Nde Siyasal Bir Portre: Ziya Gevher Etili", Türkiyat Arastırmaları Dergisi, pp.341-375, 2014 (Link)
Karataş M., "Türkiye Cumhuriyeti'Nin On Besinci Yıldönümü Anısına Yapılan Yayın Faaliyetleri", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Cografya Fakültesi Dergisi, vol.54, pp.83-106, 2014 (Link)
Karataş M., "1950 Yılı Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’Nin Seçmeni Ikna Çabaları", History Studies,, vol.6, pp.199-215, 2014 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Karataş M., "Çanakkale'de Mustafa Kemal'in Karargahı", Anafarta, cilt.1, ss.11-14, 2019
Karataş M., "Çanakkale Savaşları'nda Çayhaneler", Anafarta, cilt.1, ss.37-40, 2019
Karataş M., "Çanakkale Savaşları'nda Fedai Müfrezeleri", Anafarta, cilt.1, ss.39-44, 2019
Karataş M., "Uydurma mı, Vazife mi? Çanakkale'de Arıburnu Kuvvetleri Kumandanı Meselesi", Anafarta, cilt.1, ss.6-14, 2018
Karataş M., "Halkçılığın Kültürel ve Sosyal Bir Yansıması: Halkevleri (1932-1950)", Anıtkabir Dergisi, ss.31-32, 2012 (Link)
Karataş M., "“Türk Tarihinin Seyrine Bir İşaret Levhası: Çanakkale Savaşları”, ", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,, cilt.26, ss.133-153, 2010 (Link)
Karataş M., "François GEORGEON, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri: Yusuf Akçura", Tarih Okulu, ss.203-214, 2009 (Link)
Karataş M., "“27. Alay Harp Ceridesi’ne Göre Çanakkale Kara Savaşları’nın İlk Günü”", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı,, ss.1-14, 2008 (Link)
Karataş M., "Bir Med-Cezir Manzarası: Türkiye’de Laiklik (1928-1948", Atatürk Yolu Dergisi, ss.287-300, 2008 (Link)
Karataş M., "Çanakkale’den Bir Kral Geçmişti…", Çanakkale 1915, ss.50-56, 2008 (Link)
Karataş M., "“Çanakkale Savaşları’nda Lağım Muharebeleri”", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı,, ss.43-60, 2008 (Link)
Karataş M., "“Gelibolu Cephesi’nde İki Heyet”", Çanakkale Savaşları’nın 91. Yılı Anısına, (Çanakkale Haber Gazetesi’nin 18 Mart Eki), ss.25-29, 2006 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Karataş M., "Çanakkale Savaşlarında Gelibolu JAndarma Taburu’nun Kireçtepe’deki Rolü (06-17 Ağustos 1915)", Uluslararası Dünden BUgüne Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2018, pp.1-16
Karataş M., "Askerî Başarıları, Karakteristik Özellikleri Ve Tarihî Misyonuna Etkisi Bakımından Çanakkale Savaşlarında Mustafa Kemal", Genç Akademisyenlerin Gözüyle Tek Adam Mustafa Kemal Atatürk Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 21-21 Kasım 2008, ss.39-56
Kitap ve Kitap Bölümleri
Karataş M., "Harp Ceridelerine Göre Çanakkale Savaşlarında 27 Alay (2. Cilt)", çanakkale savaşları gelibolu tarihi alan başkanlığı yayınları, ANKARA, 2018
Karataş M., Güler A., Borlat B., "Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Başkanlar", Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Yayınları, İstanbul, 2017
Sayilir B., Karataş M., Borlat B., "Çanakkale Muharebelerinde Zabitan İzlenimleri", Üsküdar Belediyesi, İstanbul, 2017
Karataş M., Borlat B., "Şehitlikleri İmar Cemiyeti (1926-1969)", Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Yayınları, İstanbul, 2017
Karataş M., Borlat B., "Harp Ceridelerine Göre Çanakkale Savaşlarında 27 Alay Cilt 1", Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan BAşkanlığı Yayınları, Ankara, 2016
Karataş M., "Çanakkale Savaşlarında Lağım Muharebeleri", 100 Yılında Çanakkale, Kombassan Vakfı Yayınları, Konya, ss.85-101, 2015
Karataş M., Borlat B., "Harb i Umumi Panoraması Çanakkale", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, Çanakkale, 2015
Sayilir B., Karataş M., Borlat B., "Arşiv Belgelerine Göre Çanakkale Muharebeleri 1", Tuzla Belediyuesi Kültür Yayınları, İstanbul, 2015
Karataş M., "Çanakkale Halkevi (1932-1951)", Grafiker Yayınları, ANKARA, 2014 (Link)
Karataş M., "Cumhuriyet'in XV. Yılında Türkiye (8 Cilt)", Atatürk Arastırma Merkezi Yayını, ANKARA, 2014 (Link)
Karataş M., "Yunan Isgali'nde Batı Anadolu (2 Cilt)", Atatürk Arastırma Merkezi Yayını, ANKARA, 2014 (Link)
Karataş M., "Türk Ordusu'nun Çanakkale Cephesi'ni Savunma Planı", 100. Yılında Birinci Dünya Savası, Ümit Özdag, Ed., Kripto, Ankara, ss.297-316, 2014 (Link)
Karataş M., "İkinci Bölüm: Cumhuriyet Dönemi Sanayisi ve Ankara ", Bozkırdan Sanayinin Başkentine , Doç Dr. Bekir Koç, Prof. Dr. Murat Baskıcı, Ed., Ankara Sanayi Odası, Ankara, ss.45-144, 2013 (Link)
Karataş M., "Bursalı Mehmed Nihad, Büyük Harpte Çanakkale Seferi,", Çeviri, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı, İSTANBUL, 2012 (Link)
Karataş M., "Çanakkale Savaşları Tarihi ve Ankaralı Şehitler ", Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKARA, 2012 (Link)
Karataş M., "Muslihiddin Savfet, Türkiye’nin Sıhhi İctimai Coğrafyası: Ankara Vilayeti", Çeviri, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKARA, 2009 (Link)
Karataş M., "Maurice larcher, Çanakkale Seferi", Çeviri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, ÇANAKKALE, 2008 (Link)
Karataş M., "Mehmed Celaleddin, Harb-i Umumi’de Çanakkale Muharebat-ı Berriyesi. Kumkale Muharebatı", Çeviri, Nobel Yayınları, ANKARA, 2007 (Link)
Karataş M., "Haritalarla Çanakkale Savaşları", Nobel yayınları, ANKARA, 2007 (Link)
Diğer Yayınlar
Karataş M., Borlat B., "2018 Yılı Çanakkale Savaşları Maarrif Takvimi", Diger, ss.365, 2017
Karataş M., "Harb-i Umumi Panoraması", Diger, ss.208, 2015
Karataş M., "Vladimir Jabotinsky, Türkiye Ve Savaş, Türkçesi Zehra Tapunç, Gerekli Kitap Yayınevi, İstanbul 2007, (Önsöz)", Diger, ss.12-16, 2007
Desteklenen Projeler
"Bigalı Atatürk Evi Müzesi'nin Teşhir ve Tanzimi Arşiv Çalışması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 2018
"Çanakkale Muharebe Alanları İsim/Bilgi Levhalarının Kontrolü, Yenilenmesi ve Genişletilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2, Yönetici, 2016
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Editör, 29.05.2015 - 01.09.2019
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Çanakkale Savaşları Enstitüsü, , Üye, 10.08.2008 - Devam Ediyor
Bilimsel Danışmanlıklar
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Danışmanlığı, Kurumsal Danışmanlık, Şubat 2017 - Devam Ediyor
Etkinlik Organizasyonu
105. Yılında Uluslararası Çanakkale Savaşları Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2020
Türkiye'de Yerlilik ve Millilik Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2018
Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2016
100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2015
Katalog Bilgileri
Temel Eserler
Karataş M., "Haritalarla Çanakkale Savaşları", Nobel yayınları, ANKARA, 2007
Karataş M., "Çanakkale Halkevi (1932-1951)", Grafiker Yayınları, ANKARA, 2014
Karataş M., "Harp Ceridelerine Göre Çanakkale Savaşlarında 27 Alay (2. Cilt)", çanakkale savaşları gelibolu tarihi alan başkanlığı yayınları, ANKARA, 2018
Karataş M., Borlat B., "Harp Ceridelerine Göre Çanakkale Savaşlarında 27 Alay Cilt 1", Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan BAşkanlığı Yayınları, Ankara, 2016
Karataş M., "Cumhuriyet'in XV. Yılında Türkiye (8 Cilt)", Atatürk Arastırma Merkezi Yayını, ANKARA, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi