Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. ŞEREF ULUOCAK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Sosyoloji
Ana Bilm Dalı : Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1727
E Posta Adresi : uluocakcomu.edu.tr | uluocaksgmail.com
Web Adresi : https://comu.academia.edu/ŞerefUluocak | http://uluocak.blogspot.com/
Ofis : COMÜ FEF Oda No: 11
Posta Adresi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 17100 Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilimdalı, 2000-2005
Yüksek Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilimdalı, 1995-1999
Yaptığı Tezler
Doktora, "Sosyo-Bilişsel Ve Politik İletişim Süreçleri Açısından Bir Söylem Evreni Olarak Küreselleşme Ve Kollektif Bir Aidiyet Biçimi Olarak Ulusal Kimlikler Üzerine Eleştirel Bir Söylem Analizi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilimdalı Ağustos, 2005.
Yüksek Lisans, "Doğa Bilimleri-Kültür Bilimleri Ayrımında Sosyolojik Açıdan Kuramlaştırma Sürecinin Tartışılması, ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilimdalı Haziran, 1999.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Genel Sosyoloji ve Metedoloji
Uygulamalı Sosyoloji
Siyaset Sosyolojisi
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi
Gerontososyoloji
Beden Sosyolojisi
Kimlikler Sosyolojisi
Temellendirilmiş Kuram
Bilgi Sosyolojisi
Ulusal Kimlikler
Sosyoloji Teorileri
Sosyal Bilimlerde Metodoloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sosyoloji
Sosyal Hareketler ve Kimlikler Sosyolojisi
Sosyoloji Kuramları, Tarihi ve Metodolojisi
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları
Politik Sosyoloji
İletişim Sosyolojisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Sociology
Social Sciences, Mathematical Methods
Social Issues
Social Work
Women'S Studies
Folklore
History Of Social Sciences
Cultural Studies
Ethics
Cultural Studies
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2005 - Devam Ediyor
Arş.Gör., HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1998 - 2005
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, 03.12.2012 - Devam Ediyor
Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇOMÜ REKTÖRLÜK, ÇOMÜ Türk Dünyası Değerlerini Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı , 15.10.2010 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, 02.01.2008 - 02.03.2011
Verdiği Dersler
Sosyal Bilimlerde Yöntem I, Lisans, 2016-2017
Çağdaş Sosyoloji Teorileri I, Lisans, 2016-2017
Sosyal Bilimlerde Veri Analizi, Lisans, 2016-2017
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Lisans, 2015-2016
Sosyoloji Metinleri I , Lisans, 2015-2016
Sosyoloji Metinleri II, Lisans, 2015-2016
Felsefi Metinler, Lisans, 2015-2016
Sosyal Bilimlerde Yöntem II, Lisans, 2014-2015
Kadın Araştırmaları, Lisans, 2014-2015
Sosyal Bilimlerde Yöntem II (2. Öğretim), Lisans, 2014-2015
Sosyal Bilimlerde Yöntem II, Lisans, 2014-2015
Tarihsel Sosyoloji, Lisans, 2014-2015
Beden Sosyolojisi, Lisans, 2014-2015
Tarihsel Sosyoloji (2.Öğretim), Lisans, 2014-2015
Sosyal Bilimlerde Yöntem I (2.Öğretim), Lisans, 2014-2015
Uygulamalı Sosyoloji, Lisans, 2014-2015
Bilgi ve Bilim Sosyolojisi, Lisans, 2014-2015
Eğitim Psikolojisi (II. Öğr), Lisans, 2013-2014
Eğitim Psikolojisi (I. Öğr), Lisans, 2013-2014
Bilgi ve Bilim Sosyolojisi, Lisans, 2013-2014
Sosyal Bilimlerde Yöntem I, Lisans, 2013-2014
Beden Sosyolojisi, Lisans, 2013-2014
Sosyal Bilimlerde Veri Analizi, Lisans, 2013-2014
Sosyoloji Tarihi I, Lisans, 2013-2014
Kadın Araştırmaları, Lisans, 2012-2013
Beden Sosyolojisi, Lisans, 2012-2013
Sosyal Bilimlerde Yöntem II, Lisans, 2012-2013
Kadın Araştırmaları, Lisans, 2012-2013
Sosyal Bilimlerde Yöntem II, Lisans, 2012-2013
Sosyoloji Literatürü , Lisans, 2012-2013
Bilgi ve Bilim Sosyolojisi, Lisans, 2012-2013
Sosyal Bilimlerde Veri Analizi, Lisans, 2012-2013
Sosyoloji Tarihi I, Lisans, 2012-2013
Sosyal Bilimlerde Yöntem I, Lisans, 2012-2013
Sosyal Bilimlerde Yöntem I, Lisans, 2012-2013
Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları, Lisans, 2012-2013
Beden Sosyolojisi, Lisans, 2011-2012
Çağdaş Sosyoloji Teorileri-II, Lisans, 2011-2012
Sosyoloji Literatürü , Lisans, 2011-2012
Kadın Araştırmaları, Lisans, 2011-2012
Sosyal Bilimlerde Yöntem II, Lisans, 2011-2012
Sosyal Bilimlerde Yöntem-I, Lisans, 2011-2012
Sosyal Bilimlerde Veri Analizi, Lisans, 2011-2012
Bilgi ve Bilim Sosyolojisi, Lisans, 2011-2012
Bitirme Ödevi, Lisans, 2011-2012
Çağdaş Sosyoloji Teorileri-I, Lisans, 2011-2012
Kültürel Çalışmalar , Lisans, 2010-2011
Sosyoloji Literatürü , Lisans, 2010-2011
Sosyoloji Tarihi II , Lisans, 2010-2011
Sosyal Bilimlerde Yöntem II, Lisans, 2010-2011
Sosyoloji Tarihi II, Lisans, 2009-2010
Sosyal Bilimlerde Veri Analizi, Lisans, 2009-2010
Bilgi ve Bilim Sosyolojisi, Lisans, 2009-2010
Bilgi ve Bilim Sosyolojisi, Lisans, 2009-2010
Etik, Lisans, 2009-2010
Sosyal Bilimlerde Yöntem I, Lisans, 2009-2010
Çağdaş Sosyoloji Teorileri I, Lisans, 2009-2010
Yönetilen Tezler
Doktora, M.Cesur, "Yerel halkın kadın turistlere yönelik bakış açısının toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında incelenmesi: Gökçeada örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, E.Akyol Çalişkan, "LGBT Bireylerin Sosyal Varoluş Süreçleri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, B.Çayirli Akhan, "Avrupa Birliği sosyal politikalarında iş-aile yaşamını uyumlaştırma politikaları ve kadın erkek eşitliğine dair düzenlemeler", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Cevizci S., Uluocak Ş., Aslan C., Gökulu G., Bilir O., Bakar C., "Prevalence of Falls and Associated Risk Factors among Aged Population: a Community Based Cross-sectional Study from Turkey.", CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, vol.23, pp.233-239, 2015
Gökulu G., Uluocak Ş., Bilir O., "The Prevalance And Risk Factors For Violence Against Women: A Field Study In Çanakkale, Turkey", TURKISH STUDIES, vol.9/8, pp.499-516, 2014
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Korkmaz M., Özkök F., Uluocak Ş., "Yerel Halkın Kadın Turistlere Yönelik Bakış Açısının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Eşitliği ve Yaşam Değerleri Bağlamında İncelenmesi: Gökçeada Örneği", Journal of Life Economics, vol.6, pp.33-58, 2019 (Link)
Uluocak Ş., "Bilgi Sosyolojisi Açısından Gerçekliğin Sosyal İnşası ve Gadamer Hermeneutiği", Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.135-157, 2018 (Link)
Uluocak Ş., "“Tözcülük İlişkisellik Dikotomisi Açısından İlişkisel Sosyolojik Modellerin Türkiye’de Sosyoloji Pratiği ve Düşünümselliği Açısından Olası Açılımları”", Sosyoloji Konferansları Dergisi (Istanbul Journal of Sociological Studies) , vol.(2016-1), no.53, pp.101-153, 2016 (Link)
Gökulu G., Uluocak Ş., Aslan C., Bilir O., "ÇANAKKALE MERKEZİNDEKİ 65 YAŞ VE ÜZERİ YAŞLILARIN YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ", ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.7, pp.666-677, 2014
Uluocak Ş., "Kazdağı Tahtacı Türkmen Kozmolojisinde Hakka Yürümek", Turkish Culture and Hacı Bektash Veli Research Quarterly (Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi), pp.55-82, 2014 (Link)
Uluocak Ş., Gökulu G., Bilir O., "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Stratejik Bir Başlangıç Noktası: Partner Şiddeti (A Strategic Starting Point For The Elimination Of Violence Against Women: Intimate Partner Violence)", International Journal of Human Studies (Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi), no. Issue: 2, pp.362-387, 2014 (Link)
Uluocak Ş., "Az Gelişmenin Müphemlikleri Ve Sosyolojisi Açısından Cavit Orhan Tütengil", JOURNAL OF TURKISH STUDIES TÜRKLÜK BİLGİSİ ARAŞTIRMALARI, pp.227-247, 2012
Uluocak Ş., Aslan C., "Çanakkale Yöresi Yörüklerinin “Türkmen” Algısına Yönelik Bir Saha Çalışması", Folklor/Edebiyat, vol.2, pp.107-144, 2012
Aslan C., Uluocak Ş., "Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Örneği", International Journal of Human Sciences - Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.9, pp.174-201, 2012 (Link)
Uluocak Ş., "Sosyo-Kültürel Yapı Ve Kültür Coğrafyası Kavramları Üzerine Yapılandırıcı Bakış Açısından Model Önerileri", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.253-278, 2011 (Link)
Uluocak Ş., "Sosyal Etkileşim Alanları Ve Sosyal Bilim Açısından Çatışkı (Antinomy) Ve İkiliklerin (Dichotomy) Ötesinde Model Arayışları: Sosyo-Yamalar (Socio-Patches)", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.321-358, 2008 (Link)
Uluocak Ş., "Küresel Bir Alanda Tanımlama İktidarı: Kimlik Ve Bilgi Sosyolojisi", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.135-148, 2004 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Görgün Baran A. , Burcu E., Uluocak Ş., Danacıoğlu N., "İnternet Kullanıcılarının Sosyo-Demografik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma: Ankara’ Daki Akademisyen Kullanıcılar", Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukuk’ ta Etkiler Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 23-24 Mart 2001, cilt.14, ss.135-149 (Link)
Uluocak Ş., "Yöntemsel Uzlaşım Tasarımı Olarak Sosyolojik Açıdan Bütüncül Bir Kuram Oluşturma Stratejisi", III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Yeni Sosyolojik Arayışlar:Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma, Çatışma, Bütünleşme, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2001, ss.116-116
Kitap ve Kitap Bölümleri
Uluocak Ş., "Afet Sosyolojisi: Araştırmalarda Metodolojik Sayıltılar ve Tarihçe", Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi, Zerrin Sungur Taşdemir, Ed., Eskişehir Anadolu Yayınları Üniversitesi, Eskişehir, ss.100-119, 2019
Uluocak Ş., "Kolektif Kimlik Örüntüsü Entegrasyonu Biçimi Olarak Toplumsal Cinsiyet: Olan ve Olması Gereken Boyutları ile Metodolojik ve Sosyo-Etik Bir Çerçeve Önerisi", Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Yazıları, Mehmet Ali Yolcu, Ed., Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.1-13, 2019 (Link)
Uluocak Ş., "Gündelik Gerçeklikte “Anlamın” Sosyal İnşası: Peter Berger ve Thomas Luckmann", Gündelik Hayat Sosyolojisi, Ali Esgin, Güney Çeğin, Ed., Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.269-304, 2018 (Link)
Uluocak Ş., "Nüfus, Çevre ve Toplum", Toplumbilim - İçtimaiyat İlmi Umran, Durmuş Ali Arslan, Gülten Arslan, Ed., Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.315-330, 2018 (Link)
Uluocak Ş., "“Nitel Verilerin Analizi ve Yorumlanması”", Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri , Durmuş Ali ARSLAN ve Mustafa ÇAĞLAYANDERELİ , Ed., Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.181-206, 2017 (Link)
Uluocak Ş., ""Küreselleşme ve Siyaset”", Dünyada ve Türkiye’de Siyasetin Sosyolojik Temelleri, Durmuş Ali ARSLAN ve Mustafa ÇAĞLAYANDERELİ, Ed., Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, ss.483-536, 2017 (Link)
Uluocak Ş., "“Türkiye’de Gelir Zenginlik ve Yoksulluk”", Gerontoloji: Kapsam, Disiplinlerarası İşbirliği Ekonomi Politika, İsmail Tufan, Mithat Durak, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.339-386, 2017 (Link)
Uluocak Ş., "“Bilim Olarak Sosyoloji ve Sosyolojik Düsünmek Üzerine Temel Temalar”", Turizmin Sosyal Psikolojik Dinamikleri, Cumhur Aslan, Erol Duran, Ed., Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, ss.191-222, 2016 (Link)
Uluocak Ş., "“Sosyolojik Açıdan Yoksulluk Olgusu”", Sosyoloji: Günlük Yaşamı Anlamak , Arslan A., Mustafa Çağlayandereli, Ed., Paradigma Akademi, İstanbul, ss.153-178, 2016 (Link)
Uluocak Ş., "Gündelik Yaşam Sosyolojisi Kavramsal Ve Kuramsal Bir Çerçeve", Gündelik Yaşam Sosyolojisi, Cumhur Aslan, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-25, 2015
Uluocak Ş., "Gerçekliğin Sosyal İnşası: Berger Ve Luckmann", Gündelik Yaşam Sosyolojisi , Cumhur Aslan, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-25, 2015
Uluocak Ş., "Aile Sosyolojisi", Aile İçi İletişim, Nevin Güngör Ergan, Birsen Şahin Kütük, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-25, 2014
Uluocak Ş., "Aile Sosyolojisinde Metodoloji", Aile Sosyolojisi, Nevin Güngör Ergan, Birsen Şahin Kütük, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-25, 2014
Uluocak Ş., Gökulu G., Bilir O., Etizer Karacik N. , Özbay D., "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Ve Kadına Yönelik Şiddet", Paradigma Akademi Yayınları, ANKARA, 2014 (Link)
Uluocak Ş., "Siyasetin Sosyolojik Analizi", Siyaset Sosyolojisi, Nuray Karaca, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-25, 2014
Uluocak Ş., Bakar C., Aslan C., Gökulu G., Bilir O., "Çanakkale Yaşlı Atlası", Çanakkale Olay Gazetesi, ÇANAKKALE, 2013 (Link)
Uluocak Ş., "Şerif Mardin", Türk Sosyologları, Çağatay Özdemir, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.164-177, 2013
Uluocak Ş., "Sosyolojide Araştırma Yöntem Ve Teknikleri", Sosyolojiye Giriş, İhsan Çapçıoğlu, Hayati Beşirli, Ed., Grafiker Yayınevi, Ankara, ss.35-58, 2013 (Link)
Uluocak Ş., "Gruplar Ve Grup Dışı Birliktelikler", Davranış Bilimleri, Nevin Güngör Ergan, Birsen Şahin Kütük, Recai Çoştur, Ed., Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.344-365, 2012
Uluocak Ş., "Walter Benjamin’De Tahakkümsüzlük Etiği Projesi Olarak Tarih Ve Sosyal Gerçeklik", Flanör Düşünce, Hüseyin Köse, Ed., Ayrıntı Yayınları, İstanbul, ss.176-207, 2012 (Link)
Uluocak Ş., "Gündelik Yaşam Sosyolojisi", Sosyolojiye Giriş, Mevlüt Özben, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-25, 2012
Uluocak Ş., "Doğa Bilimleri Kültür Bilimleri Ayrımında Sosyolojik Açıdan Kuramlaştırma Sürecinin Tartışılması", Kum Saati Yayınları, İSTANBUL, 2012
Uluocak Ş., "Az Gelişmenin Müphemlikleri Ve Sosyolojisi Açısından Cavit Orhan Tütengil", in: Türk Düşünce Tarihi (The History of Turkish Thought), Cemal Kafadar, Selim S. Kuru, Günay Kut, Gönül A. Tekin, Guest Ed. Cemal Güzel, Mehmet Ölmez, Eds., Harvard University Press, Cambridge (MA), USA , Cambridge, pp.227-247, 2012
Uluocak Ş., "Sosyolojide Araştırma Yöntem Ve Teknikleri", Sosyolojiye Giriş, Mevlüt Özben, Ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-25, 2012
Uluocak Ş., "Sosyal Bilimsel Kuram Etiği: Gündelik Yaşamın Medyada Yeniden Üretim Süreçlerine İlişkin Eleştirel Bir Sosyo-Etik Model Önerisi", Medya Mahrem: Medyada Mahremiyet Olgusu ve Transparan Bir Yaşamdan Parçalar, Hüseyin Köse, Ed., Ayrıntı Yayınları, İstanbul, ss.337-397, 2011 (Link)
Uluocak Ş., Aslan C., "Toplum Ve Engelliler", Çanakkale Kitaplığı Akademibokhandeln Direkt, ÇANAKKALE, 2011
Uluocak Ş., Aslan C., "Çanakkale’De Kadın Bakış Açısından Toplumsal Cinsiyet Rolleri", Çanakkale Kitaplığı Akademibokhandeln Direkt, ÇANAKKALE, 2011
Uluocak Ş., "Sosyolojik Kuramlaştırma Mantığı Ve Ontolojik Sayıltıları Üzerine Bir Tartışma", Sosyoloji Yazıları 3, Öğr. Gör. Hüseyin YALÇIN’a Armağan, Nevin Güngör Ergan, Esra Burcu, Birsen Şahin Kütük, Ed., Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.449-460, 2010
Uluocak Ş., "Şerif Mardin", Türkiye’de Sosyoloji II: İsimler, Eserler , M. Çağatay Özdemir, Ed., Phoenix Publishing , Ankara, ss.175-216, 2008
Uluocak Ş., "Postmodern Dönemde Kolektif Kimlikler Ya Da Sosyo-Yamalar (Socio-Patches) Üzerine Düşünceler", İletişimin Issızlaşması, Hüseyin Köse, Ed., Yirmidört Yayınları, İstanbul, ss.212-238, 2007
Uluocak Ş., "Sarıkeçili Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Yapısı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme", Son Konar-Göçerlerin (Sarıkeçili Aşiretinin)Sosyo-Kültürel Yapısı, Cihat Özönder, Erdal Aksoy, Gökhan V. Köktürk, Ed., Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.99-120, 2005
Özönder M.C. , Sağlam S. , Aksoy E. , Uluocak Ş., Köktürk G.V. , "İlköğretim Okullarında Şiddet Ve Taciz: İlköğretim Okullarının 7. Ve 8. Sınıflarında Okuyan Öğrencilerin Okulda Şiddet Ve Tacize İlişkin Kavramsallaştırmaları", KÖKSAV Yayınları, ANKARA, 2005
Arıkan G. , Özönder M.C. , Güngör Ergan N., Ulusoy D., Özcan Demir N., Sağlam S. , et al., "Kaleciğe Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Modernleşme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma", Hacettepe Üniversitesi, ANKARA, 2004
İçli T., Öğün A., Yakın A. , Uluocak Ş., Balamir R., Özdemir M. , et al., "Türkiye'De Cezaevlerindeki Rehabilitasyon Faaliyetleriyle İlgili Sosyolojik Bir Analiz", T.C. Adalet Bakanlığı, ANKARA, 1999
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Ehlileşen Kardelen ve Sosyal Değişme", BAP Arastırma Projesi, 111111, Araştırmacı, 2002
"Türkiye'de Cezaevlerindeki Rehabilitasyon Faaliyetleriyle İlgili Sosyolojik Bir Analiz,", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 111111, Proje Ekibinde Üye, 1999
"Kaleciğe Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Modernleşme Eğilimleri", BAP Diğer, 1111, Araştırmacı, 2004
"İlköğretim Okullarının 7. ve 8. Sınıflarında Cinsel Taciz ve Şiddet ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1111, Araştırmacı, 2005
"Üniversite Gençliğinin “Küreselleşme” ve “Ulus Devlet” Kavramlarına Bakış Açısını Belirleyen Süreçler", BAP Arastırma Projesi, 1111, Araştırmacı, 2006
"Çanakkale’de Kırsal Toplumsal Yapılar: “Çanakkale’de Yörük-Türkmen Kültürü: Farklılaşma, Benzeşme ve Geçişliliklere Etki Eden Sosyo-Kültürel Faktörlerin İncelenmesi.", BAP Arastırma Projesi, 2008/01, Araştırmacı, 2011
"Çanakkale Yaşlılık Atlası", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1111, Araştırmacı, 2013
"Toplumsal Cinsiyet eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet: Çanakkale Örneği ve Çanakkale’de Kadın Hareketinin Tarihçesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1111, Araştırmacı, 2014
"Toplumsal Cinsiyet Rolleri Eşitliği ve Toplumsal Yaşamda Kadının Desteklenmesi Süreçleri Açısından, Kadının ve Sosyal Çevresinin Sahip Olduğu Sosyo-Kültürel- Ekonomik ve Sosyo-Politik-Bilişsel , -Direnç Noktalarının- Sosyolojik Analizi", BAP Arastırma Projesi, 2007/30, Yönetici, 2010
"Son Konar-Göçerlerin (Sarı Keçili Aşireti'nin) Sosyo-Kültürel Yapısı", BAP Alt Yapı, 1111, Araştırmacı, 2005
"Türkiye`de Tıp Etiği Ve Yaşama Hakkı", BAP Alt Yapı, 1111, Araştırmacı, 2006
"Türkiye`de Uyuşturucu Madde Kullanan Gençlerin Sosyo-Kültürel Özellikleri ve Uyuşturucu Madde Kullanımına Neden Olan Yapısal Unsurlar", TÜBITAK Projesi, 1111, Araştırmacı, 2006
"Güney Marmara Sosyal Yapı Araştırması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1111, Araştırmacı, 2013
"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo Kültürel Ekonomik Ve Bilişsel Profili", BAP Arastırma Projesi, 2007/30, Yönetici, 2010
"Akademisyenlerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Evlilik Uyumları ile ilişkisi", BAP Y.Lisans, SYL-2019-2913, Yönetici, Devam Ediyor
"Dağılışından Sonra Sosyalist Yugoslavyayı Hatırlamanın Nostaljik Boyutu Saraybosna Örneği", BAP Y.Lisans, SYL-2018-2789, Yönetici, Devam Ediyor
"Çanakkale ili kırsal alanlarında sosyo-ekonomik kalkınma analizi", BAP Diğer, SBA-2017-1236, Araştırmacı, 2019
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
ÇOMÜ AÇASAM Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi , Yayin Kurul Üyesi, 10.10.2016 - Devam Ediyor
Masculinities, A Journal of Identity and Culture, Issue 1, February, August, 2014-2015 (Danışma Kurulu Üyeliği), Danisma Kurul Üyesi, 07.08.2014 - 23.07.2015
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Sosyoloji Derneği, , Üye, 13.07.1998 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Alman -Türk Uzmanlar Buluşması: Türkiye’de ve Almanya’da Cinsiyet Tartışması, Cinsiyet Rolleri ve Gençlik Çalışması (Çalıştay), Almanya-Frankfurt ve Essen,, Mayıs 2007
Alman-Türk Uzmanlar Buluşması: Gençlik Çalışmalarında Toplumsal Cinsiyet, İstanbul, Ekim 2007
“İnternet Kullanıcılarının Sosyo-Demografik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma: Ankara’ daki Akademisyen Kullanıcılar”, Ankara, Mart 2001
Bilimsel Hakemlikler
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2016
ÇOMÜ AÇASAM Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi Hakemlik , Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Sosyoloji Konferansları İstanbul Journal Of Sociological Studies, Sayı / Issue : 52, Yıl / Year : 2015-2. , Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (2015), Güz/Fall 2015/75, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
HUMANITAS, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi/International Journal of Social Sciences , Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2014
HUMANITAS, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi/International Journal of Social Sciences , Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
HUMANITAS, (2013), Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi., Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi , Dergide Hakemlik, Nisan 2011
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi , Dergide Hakemlik, Nisan 2010
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2008
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2007
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2007
Etkinlik Organizasyonu
“Din Kimlik Tartışmaları Ekseninde Alevilik-Bektaşilik Sempozyumu", Bilim Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Mayıs 2013
VII. Uluslararası Katılımlı Ulusal Sosyoloji Kongresi, “Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar”, 2- 5 Ekim 2013, (Bilim Kurulu Üyeliği), Bilim Kurulu Üyesi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, Ekim 2013
Kazdağı Tahtacı Türkmenlerinde Nefes, Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Ocak 2011
Türk Düşünce Geleneğinde Ziya Gökalp, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Mart 2007
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi