Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2011 - 2016
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2005 - 2011
Arş.Gör.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2004 - 2005
Arş.Gör., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 1996 - 2004
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Temel Eğitim, , 11.06.2017 - Devam Ediyor
Dekan, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi, , 03.04.2017 - 08.09.2017
Senato Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 07.06.2015 - Devam Ediyor
Senato Temsilciliği, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 04.01.2015 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, , 10.05.2012 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM, İLKÖĞRETİM, 09.09.2011 - 02.06.2017
İl Milli Eğitim Komisyon Üyeliği, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, , 10.10.2009 - 10.10.2011
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM, 19.05.2009 - 11.11.2011
Akademik Performans D. Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KAKÜLTESİ, , 01.05.2009 - 05.08.2011
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, , 10.03.2008 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü , 17.11.2007 - 17.11.2011
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2012-2013
Öğretmenlik uygulamas, Lisans, 2012-2013
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2012-2013
Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme Yaklaşımları, Yüksek Lisans, 2012-2013
Test Geliştirme Teknikleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Okul deneyimi(Tezsiz Y.L.), Yüksek Lisans, 2012-2013
Öğretim ilke ve Yöntemleri, Lisans, 2012-2013
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2012-2013
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim, Lisans, 2012-2013
Etkili Öğrenme-Öğretmen stratejileri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Öğretmenlik Uygulaması-II, Lisans, 2012-2013
Eğitimde program Geliştirme(Seçmeli), Lisans, 2012-2013
Öğretmenlik uygulaması-I, Lisans, 2012-2013
Bilimsel Araştırma yöntemleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, D.Temelli, "Öğretmenlerin bilişsel ve duyuşsal hedeflerin kazandırılmasında teknolojinin etkililiğine ilişkin inançları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Doktora, C.Taşkın, "Ortaokul beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı hakkında öğrenci ve öğretmen görüşleri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Doktora, D.Girgin, "Öğrenme ve öğretme dünyasını oluşturan sınıf öğretmeninin mesleki kimliği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, S.Arcagök, "Dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki özerklik desteği algılarının motivasyon, girişimcilik ve yaratıcılık ile ilişkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Doktora, P.Karaman, "Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Okuryazarlıklarının Belirlenmesi ve Mikro-Öğretim Yoluyla Geliştirilmesi ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2014.
Doktora, Y.Abali Öztürk, "Beşinci Sınıf Matematik Dersinde Uygulanan Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Akademik Başarı, Kalıcılık, Özyeterlik Algısı ve Tutum Üzerine Etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Yüksek Lisans, F.Demir, "Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Eğitim ve Öğretim Teknolojilerini Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, Ö.Çelik, "Okul Öncesi Eğitim Programındaki Dil Gelişimi ve Öz Bakım Becerilerine İlişkin Kazanımların Gerçekleşme Düzeylerinin İncelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, A.Aykar, "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Eğitim Uygulamalarındaki Gelişimleri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, H.Böyükata, "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öz-Saygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, T.Arslan, "Okul öncesi öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, K.Koyuncu, "Okulöncesi öğretmen adaylarının içsel motivasyonlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, H.Kana, "İlkokul Öğrencilerinin Türkçe’yi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma Becerisine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, R.Ateş, "Fen Bilimleri Dersinde Çalışma Yaprakları Kullanımının Öğrenci Akademik Başarısı ve Fen Bilimleri Tutumuna Etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, Ç.Akyürek, "İlkokul Öğretmenlerinin Girişimcilik Becerisine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, S.Arcagök, "Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'ndaki Topluma Hizmet Uygulamaları'nın Değerlendirilmesi ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, B.Şahan, "Okulöncesi 5-6 Yaş Grubu Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerinin Öğretmen ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, S.Yildirim, "İlköğretim I. Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı’nın Kazanımlar Boyutunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, I.Kiran, "Görsel Okuryazarlığa Yönelik İlköğretim 5. Sınıf Öğretmen Yeterliliklerinin Ve Öğrenci Düzeylerinin Değerlendirilmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2008.
Yüksek Lisans, Y.Altinay, "İlköğretim I. Kademedeki Etüd Çalışmalarının Öğretmen ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2008.
Yüksek Lisans, E.Ersoy, "İlköğretim I. Kademe Fen ve Teknoloji Dersindeki Ölçme ve Değerlendirme Uygulamasının Değerlendirilmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2008.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi