Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kiliç C., Balan F., "Is there an Environmental Kuznets Inverted-U Shaped Curve?", PANOECONOMICUS, vol.65, no.1, pp.79-94, 2018
Kiliç C., Balan F., "Economic Freedom Inflation Rate and Their Impact on Economic Growth A Panel Data Analysis.", ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMIC FORECASTING, vol.17, pp.160-176, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kiliç C., Özcan B., "The Impact of Financial Development on Human Capital: Evidence from Emerging Market Economies", International Journal of Economics and Financial Issues, vol.8, pp.258-267, 2018
Kurt Ü., Kiliç C., "Türkiye’de Ekonomik ve Politik İstikrarın Turizm Talebi Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.68, ss.243-264, 2018
Özekicioğlu H., Kiliç C., "Küresel Ekonomi Çağında Çin ve Hindistan", Journal of Economic Policy Researches, vol.4, pp.19-34, 2017
Güder F., Kiliç C., "Üçüz Açık Sorunu ve Üçüz Açık Bileşenlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi Türkiye Örneği", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.11, ss.46-77, 2016
Balan F., Özekicioğlu S., Kiliç C., "Determining the causal relationships among entrepreneurship educational attainment and per capita GDP in high income OECD countries", Theoretical and Applied Economics, vol.23, pp.243-256, 2016
Ener M., Kiliç C., Balan F., "Do Crude Petroleum Imports Affect GDP of Turkey?", Journal of Applied Finance & Banking, vol.5, pp.61-72, 2015
Kiliç C., "Effects of Globalization on Economic Growth Panel Data Analysis for Developing Countries", Economic Insights-Trends and Challenges, vol.4, pp.1-11, 2015
Kiliç C., "Tüketici Kredileri ve Cari Açık Arasındaki İlişki Türkiye Örneği", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.29, ss.407-420, 2015
Kiliç C., Balan F., Kurt Ü., "Testing the Validity of Political Business Cycle for the Fragile Five Countries", Theoretical and Applied Economics, no.4, pp.21-32, 2015
Kiliç C., Karanfil M., "Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Zaman Serisi Analizi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.11, ss.1-20, 2015
Kiliç C., Balan F., Kurt Ü., "An Empirical Investigation of Factors Affecting the Trade Balance of G 20 Countries", International Journal of Economic Perspectives, vol.9, pp.49-56, 2015
Balan F., Torun M., Kiliç C., "Globalization and Income Inequality in G7 A Bootstrap Panel Granger Causality Analysis", International Journal of Economics and Finance, vol.7, pp.192-203, 2015
Kiliç C., "Effect of Economic Policy Uncertainty on Economic Growth Bootstrap Panel Granger Causality Analysis for Selected European Union Countries", The Empirical Economics Letters, vol.14, 2015
Bayar Y., Kiliç C., "Effects of Oil and Natural Gas Prices on Industrial Production in the Eurozone Member Countries", International Journal of Energy Economics and Policy, vol.4, pp.238-247, 2014
Kiliç C., Bayar Y. , Özekicioğlu H., "Araştırma Geliştirme Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı Üzerindeki Etkisi G 8 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp.115-130, 2014
Kiliç C., Bayar Y. , "Effects of Real Exchange Rate Volatility on Tourism Receipts and Expenditures in Turkey", Advances in Management & Applied Economics, vol.4, pp.89-101, 2014
Bayar Y., Kiliç C., "Effects of Macroeconomic Indicators on Stock Market Performance Evidence from Borsa Istanbul", International Research Journal of Applied Finance, vol.5, pp.122-134, 2014
Ener M., Kiliç C., Balan F., "Does Total Petroleum Consumption Trigger Inflation An Application for Upper Middle Countries", International Research Journal of Finance and Economics, vol.118, pp.46-55, 2014
Kiliç C., Bayar Y. , Özcan B. , "Petrol Fiyatlarının Borsa İstanbul Sanayi Fiyat Endeksi Üzerindeki Etkisi", Kamu-İş Dergisi, cilt.13, ss.125-141, 2014
Bayar Y., Kiliç C., "Effects of Sovereign Credit Ratings on Foreign Direct Investment Inflows Evidence from Turkey", Journal of Applied Finance & Banking, vol.4, pp.91-109, 2014
Bayar Y., Kiliç C., Balan F., "Türkiye de Cari Açığın Belirleyicileri", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.451-471, 2014
Özekicioğlu H., Kilinç Savrul B., Kiliç C., "Çin de Yapısal Değişim ve Çin Ekonomisinin Küresel Pazarda Rekabet Edebilirliği", Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.7, ss.56-66, 2014
Kiliç C., Bayar Y. , Balan F., "Effects of Currency Unions on Foreign Direct Investment Inflows The European Economic and Monetary Union Case", International Journal of Economics and Financial Issues, vol.4, pp.8-15, 2014
Kiliç C., Kilinç Savrul B., Bayar Y. , "Türkiye Ekonomisinde 2000 Yılı ve Sonrasında Yaşanan Finansal Krizlerin Evlenme Boşanma ve İntiharlar Üzerindeki Etkileri", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.131-146, 2014
Topkaya Ö., Kiliç C., Kilinç Savrul B., "Küresel Finansal Kriz Sonrası Türkiye nin Ulusal Rekabet Edebilirlik Analizi", Akademik Bakış Dergisi, ss.1-19, 2014
Özel H.A., Kiliç C., Kilinç Savrul B., "Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Mali Yardımlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, ss.43-64, 2013
Kilinç Savrul B., Özel H.A., Kiliç C., "Osmanlı nın Son Döneminden Günümüze Türkiye de Dış Ticaretin Gelişimi", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.8, ss.55-77, 2013
Ener M., Kiliç C., Balan F., "The Effect of Total Petroleum Consumption on Current Account Balance An Application for Upper Middle Countries", International Journal of Economy, Management and Social Sciences, vol.2, pp.996-1001, 2013
Kiliç C., Kilinç Savrul B., Topkaya Ö., Özekicioğlu H., "Küresel Finansal Krizin Türkiye nin İnşaat Sektörü Üzerindeki Etkileri", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.95-104, 2013
Chowdhury Z.I. , Bayar Y., Kiliç C., "Effects of Major Macroeconomic Indicators on Emerging Markets Bond Index", Afyon Kocatepe Üniversitesi, cilt.15, ss.15-30, 2013
Bayar Y., Kiliç C., Kilinç Savrul B., "Effects of Sovereign Credit Ratings on the Eurozone Stock Markets During the Recent Financial Crises", International Journal of Business and Social Science, vol.4, pp.133-145, 2013
Kiliç C., Balan F., Topkaya Ö., "Investigation of the Impact of Entrepreneurship and Business Freedom on Economic growth using Panel data analysis", Akademik Bakış Dergisi, cilt.1, ss.1-15, 2013
Ener M., Kiliç C., Balan F., "The Effects of Public and Private Capital Investments on Sectoral Output A Panel Approach for the Case of Turkey", International Journal of Business and Social Science, vol.4, pp.170-178, 2013
Kiliç C., "Finansal Liberalizasyon Sürecinde Türkiye nin Sektörel Yapısında Meydana Gelen Değişmeler", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.107-148, 2012
Kiliç C., Bayar Y. , "EURO Bölgesi Borç Krizinin Türkiye Ekonomisi ne Olası Yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.53-70, 2012
Bayar Y., Kiliç C., "Küresel Finansal Krizin Davranışsal Finans Perspektifinden Değerlendirilmesi", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.62, ss.177-195, 2012
Kilinç Savrul B., Kiliç C., "Eski Ekonomiden Yeni Ekonomiye Yaşanan Yapısal Dönüşümün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.26-38, 2011
Kilinç Savrul B., Kiliç C., "Küreselleşme Sürecinde Bilişim Sektörünün Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri nin Ekonomileri Üzerindeki Etkileri", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.61, ss.257-289, 2011
Kiliç C., "Küresel İklim Değişikliği Çerçevesinde Sürdürülebilir Kalkınma Çabaları ve Türkiye", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.19-41, 2009
Yildirim O., Kiliç C., "AB ve Türkiye nin İnovasyon Çerçevesinde Akıllı Enerji Stretejileri", Standart Dergisi, ss.45-47, 2008
Şener S., Kiliç C., "Osmanlı dan Günümüze Türkiye de Yabancı Sermaye", Bilgi Dergisi, ss.22-49, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ener M., Kiliç C., Balan F., "The Determinants of International Migration to OECD Countries: A Panel Data Analysis.", International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 2018, pp.405-405
Kiliç C., Balan F., "Confidence Indicators and Their Relationship to Risks and Financial Development: The Case of Selected OECD Countries", International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), BALIKESİR, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 2018, pp.406-406
Yücesan M., Kiliç C., "Göç Yoksullugu Arttırır Mı?: Seçilmis OECD Ülkeleri Için Panel Veri Analizi", IX. International Non-Governmental Organizations Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2018, pp.335-346
Kiliç C., Balan F., Kurt Ü., "Göç Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi", IX. International Non-Governmental Organizations Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2018, pp.159-167
Kiliç C., Balan F., "The Link Between Credit Rating And Energy Use: The Case of BRICS-T", International Congress Of Energy Economy And Security (ENSCON-2018), İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-11 Kasım 2018, pp.111-111
Torun M., Kiliç C., Balan F., "The Effects of Political Risk and GDP on Oil Product Imports: A Panel Analysis for Selected Oil-Dependent Countries", International Congress of Energy Economy and Security (ENSCON) 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-26 Mart 2017, pp.262-275
Ener M., Kiliç C., Balan F., Kurt Ü., "Entrepreneurship, Political And Financial StabilityAnd Their Impact On Economic Growth: A Panel DataAnalysis For Selected EU Countries", 13th International Conference On Knowledge, Economy Management, BAKÜ, AZERBAYCAN, , pp.611-628
Kiliç C., Balan F., Kurt Ü., "Türkiye Ekonomisinde Ekonomik, Finansal ve Politik İstikrar ileTüketici Güveni Arasındaki İlişkinin ARDL Yöntemi ile Analizi", 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BANDIRMA, TÜRKIYE, , pp.370-371
Kiliç C., Balan F., Kurt Ü., "Yapısal Reformların Finansal İstikrar Üzerindeki Etkisi: SeçiliGeçiş Ekonomileri İçin Panel Veri Analizi", 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BANDIRMA, TÜRKIYE, , pp.372-372
Kiliç C., Bayar Y., "An Evaluation About The Possible Reflections of Eurozone Sovereign Debt Crisis over Turkish Economy", European Debt Crisis, CES Annual International Conference 2012, , , pp.52-52
Kiliç C., Kilinç Savrul B., Ustaoğlu M., "Teknoloji ve Inovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri Türkiye Için Bazı Çıkarımlar", Girisimcilik Inovasyon & Ekonomik Kalkınma, 3. Uluslararası Istanbul Iktisatçılar Zirvesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10 Eylül - 12 Ekim 2011, vol.3, pp.223-237
Savrul M., Kiliç C., "E-Commerce As An Alternative Strategy In Recovery From The Recession", 7th International Strategic Management Conference, Paris, FRANSA, 30 Haziran - 2 Temmuz 2011, vol.24, pp.247-259
Özekicioğlu H., Kiliç C., "Invisible Hand As The Base of Capitalism and Its Evolution in Relation to Globalization Materialistic Revival", International Conference of Political Economy, , , pp.197-208
Şener S., Savrul M., Kiliç C., Karadağ Y., "Turkey s Role Process of Eurasian Economic and Strategic Integration", 5. International Strategic Management Conference, , , pp.533-544
Yildirim O., Kiliç C., "Intelligent Energy Strategies of European Union EU and Turkey in the Innovation Frame", TASSA 2008 Annual Conference, , , pp.11-13
Erdoğan E., Aktaş E., Özel H.A., Kiliç C., Kilinç Savrul B., "Düşük Gelirli Öğrencilerin Harcama Davranışlarının Diğer Gelir Gruplarıyla Karşılaştırılması Biga İİBF ve MYO Örneği", IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, , , pp.669-687
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kiliç C., "2008-2017 Dönemi Türkiye Ekonomisi", Türkiye Ekonomisi, Meliha ENER, Cüneyt KILIÇ, Ed., Sayda Yayıncılık, Bursa, ss.271-317, 2019
Balan F., Kiliç C., Özekicioğlu H., "The Relationship Between Coffee Prices And Real Exchange Rate: An Analysis A Panel Cointegration Model With Cross-Sectional Dependence", in: The Most Recent Studies In Science And Art, Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atik, Salim Hızıroğlu, Robert L. Elliott, Dilek Atik, Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.221-232, 2018
Balan F., Kiliç C., Kilinç Savrul B., "The Determinants of Migration Flow: A Panel Data Analysis For Selected OECD Countries", in: Current Studies Over Social Sciences, Mustafa Talas, Abdullah Karataş, Mustafa Latif Emek, Eds., İksad Publishing House, Gaziantep, pp.110-127, 2018
Kiliç C., "Üretici Teorisi", İktisada Giriş, Cüneyt KILIÇ, Burcu Kılınç SAVRUL, Mesut SAVRUL, Ed., Dora, ss.79-110, 2017
Uğur S., Kiliç C., Topkaya Ö., "Üniversiteli Girişimcilerin Yerel Kalkınmaya Etkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği", Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Prof. Dr. Ensar Nişancı, Doç. Dr. Ümit İzmen, Doç. Dr. Seda H. Bostancı, Ed., Trakya Üniversiteler Birliği/Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, ss.1-15, 2017
Kiliç C., "İktisat Biliminin Tanımı ve Kapsamı", İktisada Giriş, Cüneyt KILIÇ, Burcu Kılınç SAVRUL, Mesut SAVRUL, Ed., Dora, ss.1-17, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi