Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kilinç Savrul B., "AR GE Yatırımlarının KOBİlerin Ekonomik Performansına Etkisi Avrupa Birliği Ülkeleri Örneği", Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, vol.5, pp.1-17, 2016
Kilinç Savrul B., Zeren F., Canpolat E., "Finansal Gelişmişliğin Gelir Dağılımı Eşitsizliği Üzerine Etkileri", Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, vol.5, pp.38-52, 2016
Topkaya Ö., Kiliç C., Kilinç Savrul B., "Küresel Finansal Kriz Sonrası Türkiye nin Ulusal Rekabet Edebilirlik Analizi", Akademik Bakış Dergisi, ss.1-19, 2014
Kiliç C., Kilinç Savrul B., Bayar Y. , "Türkiye Ekonomisinde 2000 Yılı ve Sonrasında Yaşanan Finansal Krizlerin Evlenme Boşanma ve İntiharlar Üzerindeki Etkileri", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.131-146, 2014
Topkaya Ö., Kiliç C., Kilinç Savrul B., "Küresel Finansal Kriz Sonrası Türkiye nin Ulusal Rekabet Edebilirlik Analizi", Akademik Bakış Dergisi, ss.1-19, 2014
Kilinç Savrul B., Özel H.A., "Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Entegrasyonların Başarı Koşulları", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.37-54, 2014
Özekicioğlu H., Kilinç Savrul B., Kiliç C., "Çin de Yapısal Değişim ve Çin Ekonomisinin Küresel Pazarda Rekabet Edebilirliği", Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.7, ss.56-66, 2014
Özekicioğlu H., Kilinç Savrul B., Kiliç C., "Çin de Yapısal Değişim ve Çin Ekonomisinin Küresel Pazarda Rekabet Edebilirliği", Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.7, ss.56-66, 2014
Aydin E., Kilinç Savrul B., "The Relationship Between Globalization and E Commerce Turkish Case", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.150, pp.1267-1276, 2014
Kiliç C., Kilinç Savrul B., "Çin de Yapısal Değişim ve Çin Ekonomisinin Küresel Pazarda Rekabet Edebilirliği", Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.7, ss.56-66, 2014
Kiliç C., Kilinç Savrul B., Bayar Y., "Türkiye Ekonomisinde 2000 Yılı ve Sonrasında Yaşanan Finansal Krizlerin Evlenme Boşanma ve İntiharlar Üzerindeki Etkileri", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.131-146, 2014
Kiliç C., Kilinç Savrul B., Topkaya Ö., Özekicioğlu H., "Küresel Finansal Krizin Türkiye nin İnşaat Sektörü Üzerindeki Etkileri", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.95-104, 2013
Zeren F., Kilinç Savrul B., "Revisited Export Led Growth Hypothesis for Selected European Countries A Panel Hidden Cointegration Approach", Ekonometri ve İstatistik Dergisi, pp.134-151, 2013
Kilinç Savrul B., Özekicioğlu H., Özel H.A., "Türkiye de Finansal Serbestleşmenin Tarihsel Gelişimi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.227-237, 2013
Kilinç Savrul B., Özel H.A., Kiliç C., "Osmanlı nın Son Döneminden Günümüze Türkiye de Dış Ticaretin Gelişimi", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.8, ss.55-77, 2013
Özel H.A., Kiliç C., Kilinç Savrul B., "Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Mali Yardımlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi", Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F., Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, pp.43-64, 2013
Bayar Y., Kiliç C., Kilinç Savrul B., "Effects of Sovereign Credit Ratings on the Eurozone Stock Markets During the Recent Financial Crises", International Journal of Business and Social Science, vol.4, pp.133-145, 2013
Kiliç C., Kilinç Savrul B., Topkaya Ö., Özekicioğlu H., "Küresel Finansal Krizin Türkiye nin İnşaat Sektörü Üzerindeki Etkileri", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.95-104, 2013
Özel H.A., Kiliç C., Kilinç Savrul B., "Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Mali Yardımlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, ss.43-64, 2013
Bayar Y., Kiliç C., Kilinç Savrul B., "Effects of Sovereign Credit Ratings on the Eurozone Stock Markets During the Recent Financial Crises", International Journal of Business and Social Science, vol.4, pp.133-145, 2013
Kilinç Savrul B., Özel H.A., Kiliç C., "Osmanlı nın Son Döneminden Günümüze Türkiye de Dış Ticaretin Gelişimi", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.8, ss.55-77, 2013
Kilinç Savrul B., Doğru B., "TR 22 Düzey 2 Bölgesinin 2012 Yılı Teşvik Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.1-20, 2013
Doğru B., Kilinç Savrul B., "Nominal Çapalar ve Türkiye deki Uygulama Sonuçları", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.1-36, 2012
Zeren F., Kilinç Savrul B., "Türkiye de Şehirleşmeyi Etkileyen Faktörler Mekansal Ekonometri Analizi", Journal of Yasar University, vol.28, pp.4749-4765, 2012
Şener S., Kilinç Savrul B., "Europeanization of Labour Markets in New Member and Candidate States", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.24, pp.716-726, 2011
Kilinç Savrul B., Kiliç C., "Küreselleşme Sürecinde Bilişim Sektörünün Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri nin Ekonomileri Üzerindeki Etkileri", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.61, ss.257-289, 2011
Kilinç Savrul B., Kiliç C., "Eski Ekonomiden Yeni Ekonomiye Yaşanan Yapısal Dönüşümün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.26-38, 2011
Kilinç Savrul B., Kiliç C., "Küreselleşme Sürecinde Bilişim Sektörünün Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri nin Ekonomileri Üzerindeki Etkileri", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.61, ss.257-289, 2011
İncekara A., Kilinç Savrul B., "Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme", Sosyoloji Konferansları Dergisi, ss.91-123, 2011
Kilinç Savrul B., Kiliç C., "Eski Ekonomiden Yeni Ekonomiye Yaşanan Yapısal Dönüşümün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.26-38, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kiliç C., Kilinç Savrul B., Ustaoğlu M., "Teknoloji ve Inovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri Türkiye Için Bazı Çıkarımlar", Girisimcilik Inovasyon & Ekonomik Kalkınma, 3. Uluslararası Istanbul Iktisatçılar Zirvesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , vol.3, pp.223-
Özel H.A., Kilinç Savrul B., "Türkiye de Bölgesel Kalkınma Politika Araçlarının Değerlendirilmesi", Fırat Üniversitesi II. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, , , pp.765-780
Murat S., Şener S., Kilinç Savrul B., "The Role of Economic Integration in Trade Openness The Black Sea Economic Cooperation Organization Case", International Conference on Eurasian Economies 2013, , , pp.2-10
Erdoğan E., Aktaş E., Özel H.A., Kiliç C., Savrul M., Kilinç Savrul B., et al.,"Teknoloji ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri Türkiye İçin Bazı Çıkarımlar", Girişimcilik İnovasyon & Ekonomik Kalkınma, 3. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2011, pp.223-237
Kiliç C., Kilinç Savrul B., Ustaoğlu M., "Teknoloji ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri Türkiye İçin Bazı Çıkarımlar", Girişimcilik İnovasyon & Ekonomik Kalkınma, 3. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, , , pp.223-237
İncekara A., Kilinç Savrul B., "Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Politikaları Yapısal Fonlar ve Diğer Mali Araçlar Çerçevesinde Bir Değerlendirme", International Conference on Eurasian Economies, Bishkek-Kyrgyzstan,, , , pp.405-411
Erdoğan E., Aktaş E., Özel H.A., Kiliç C., Kilinç Savrul B., "Düşük Gelirli Öğrencilerin Harcama Davranışlarının Diğer Gelir Gruplarıyla Karşılaştırılması Biga İİBF ve MYO Örneği", IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, , , pp.669-687
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Arslanboğa K., Kurt Ü., Balan F., Kiliç C., Kilinç Savrul B., Savrul M., et al.,"1930-1940 Dönemi Türkiye Ekonomisi", Türkiye Ekonomisi, Meliha Ener, Cüneyt KILIÇ, Ed., Sayda Yayıncılık, Bursa, ss.44-67, 2019
Balan F., Kiliç C., Kilinç Savrul B., "The Determinants of Migration Flow: A Panel Data Analysis For Selected OECD Countries", in: Current Studies Over Social Sciences, Mustafa Talas, Abdullah Karataş, Mustafa Latif Emek, Eds., İksad Publishing House, Gaziantep, pp.110-127, 2018
Kiliç C., Kurt S., Kilinç Savrul B., Topkaya Ö., Arslanboğa K., Torun M., et al., "Ekonomik Büyüme ve Kalkınma", İktisada Giriş, Cüneyt Kılıç, Burcu Kılınç Savrul, Mesut Savrul, Ed., Dora Yayınevi, Bursa, 2017
Kilinç Savrul B., "Enerji Ekonomisi Türkiye nin Enerji Sektörü ve Alternatif Enerji Kaynakları", Dora Yayıncılık, Bursa, 2016
Kilinç Savrul B., "Türkiye'de Uygulanan Bölgesel Kalkınma Politikaları Çerçevesinde Bölgesel Gelişmişlik Farklılıklarının Makro Değişkenler Açısından İncelenmesi", Türkiye de Bölgesel Kalkınma ve Teşvik Politikaları, Mine Nur Bozdoğan, Ed., Nobel Yayıncılık, ss.209-230, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi