Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
Davranış Bilimleri
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sosyal Psikoloji ve Örgüt Psikolojisi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Örgütsel Davranış
Çalışma Psikolojisi
İş ve Örgütler Sosyolojisi
Yönetim Psikolojisi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Industrial Relations & Labor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi