Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çolakoğlu T., Örnek A.Ş., "Üstlerin Sahip Olduğu Duygusal Zeka Yetilerinin, Astlar Tarafından Algılanması ve Astların Motivasyonları Üzerinde Etkisi: ÇOMÜ Öğretim Elemanları ve Öğrencileri Örneği", Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, pp.605-642, 2016 (Link)
Çelikkan H., Çolakoğlu T., "Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitimi İle Öz Yeterlilik Algısı ve Girişimcilik Potansiyeli İlişkisi Üzerine Bir Saha Araştırması", Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.17, pp.70-84, 2016 (Link)
Örnek A.Ş., Çolakoğlu T., Saçan A., "COMPETENCY BASED HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: A STUDY ON FOOD INDUSTRY FIRM", Procedia Press Academia, vol.1, pp.107-114, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Örnek A.Ş., Çolakoğlu T., Saçan A., "A Survey Study About Competency Perceptions of Food Industry Workers", Global İşletme Araştırmaları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Haziran 2015, pp.149-156
Çelikkan H., Çolakoğlu T., "ÜNİVERSİTELERDEKİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ İLE ÖZ YETERLİLİK ALGISININ GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI", II. Ululslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2015, vol.1, no.2, pp.1-12
Çolakoğlu T., "The Problematic Of Competitive Intelligence: How To Evaluate & Develop Competitive Intelligence?", 7th International Strategic Management Conference, Paris, FRANSA, 30 Haziran - 2 Temmuz 2011, vol.24, pp.1615-1623
Örnek A.Ş., Çolakoğlu T., "The Effects of Mentor's Emotional Intellligence in Relationship Management: The Evaluation of Lecturers' Emotional Intelligence Effects", 6th International Strategic Management Conference, St. Petersburg, RUSYA, 8-10 Temmuz 2010, vol.1, pp.1261-1267
Kanyilmaz Polat E., Çolakoğlu T., Harman S., "Povert in The Process of Economic Crises : A Research in Biga Primary and High Schools.", 6th International Scientific Symposium on Business Administration, Karvina, CEK CUM., 27-28 Mayıs 2010, vol.1, pp.702-710
Çolakoğlu T., "Emotional Human Resource Management", 5th International Strategic Management Conference, Stellenbosch, GUNEY AFRIKA CUM., 2-4 Haziran 2009, vol.1, pp.613-618
Örnek A.Ş., Çolakoğlu T., "The Social Responsibility Practices of Business Towards Environment: The Case of İÇDAŞ. , May 22-23. Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, 580-590, 2008.", 5th International Symposium on Business Administration, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2008, pp.580-590
Kanyilmaz Polat E., Çolakoğlu T., "The Importance of Occupational Health and Safety in Companies.", 4th International Bussines Administration Symposium, Karvina, CEK CUM., 26-27 Nisan 2006, vol.1, pp.285-290
DİĞER YAYINLAR
Çolakoğlu T., "Kitap Tahlili: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 9 Sayı 1, Thought Management 101 Wake Up and Be Happy, Gene Tovlic, 2011.", Diger, ss.297-298, 2011
Çolakoğlu T., "Kitap Tahlili: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 6 Sayı 1, Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim A. Selami Sargut, 2008.", Diger, ss.225-228, 2008
Çolakoğlu T., "Kitap Tahlili: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 5 Sayı 2, Devlet ve Politika Alanında, Ekonomi Bilimi ve İş Dünyasında, Toplumda ve Dünya Görüşünde Yeni Gerçekler, Peter F. Drucker, (Çeviren: Birtane Karanakçı) 2007.", Diger, ss.261-264, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi