Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, 2006-2012
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler, Kamu Yönetimi, 2001-2005
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji , 1995-1999
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Gecekondu Dönüşüm Projelerinin Konut Sorununun Çözümündeki Rolü: Ankara İli Gültepe ve Yatıkmusluk Mahalleleri Örneği", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Sosyal Bilimler Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, "Yerel Yönetim Birlikleri: Çanakkale ve İlçeleri Köy Birlikleri Örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Mart, 2005.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi