Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kara M., "Kentsel Dönüşüm Ve Sosyal Girişimcilik Bağlamında Türkiye'De Kentsel Yaşam Kalitesinin Artırılması", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.137-165, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Koçak H., Kara M., Görün M., "Yönetişim Bağlamında Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Çerçeve Eylem Planlarının Nitel Analizi", Disiplinlerarası Afet Yönetimi Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2017, ss.1-1
Koçak H., Kara M., "Üniversitelerin Afet Hazırlıklarına Dijital Erişim: İstanbul İli Örneği", 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forum KAYFOR15, ISPARTA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2017, pp.375-377
Palabiyik H., Kara M., "Rüzgar Enerjisi ve Sosyal Kabul: Çanakkale-Erenköy Örneği", I. Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, pp.293-309 (Link)
Kara M., "Türkiye’De Azinlik Vakiflarinin Karşilaştiklari Sorunlar Ve Yeni Anayasa Sürecinden Beklentiler", 8. Uluslararası STK'lar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-26 Ekim 2013, ss.31-67
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Koçak H., Kara M., Görün M., "Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltımı Çerçeve Eylem Planlarının Nitel Olarak İncelenmesi ve Karşılaştırılması", Disiplinlerarası Afet Yönetimi Araştırmaları, Prof. Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN, Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR, Doç. Dr. S. İlkim KAYA, Ed., Birleşik Yayıncılık, İzmir, ss.151-164, 2017
Kara M., "Bir Kırsal Kalkınma Girişimi Olarak Köydes Projesi Ve Çanakkale Örneği", AS-DE Reklam ve Mat. San. ve Tic. Ltd. Şti., ÇANAKKALE, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi