Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tan S., Everest B., "The Marketing Research Status of Cooperative Managers Within the Context of Agricultural Organization Policies the EU Harmonization Process: The Case of Canakkale Province", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, pp.115-120, 2011 (Link)
Tan S., Everest B., "The Examination of the Manager Profile of Dairy Agricultural Development Cooperatives: The Case of Canakkale Province", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.3021-3025, 2010 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Everest B., Yercan M., Tan S., "Tarımsal Kalkınma, Sulama ve Su Ürünleri Kooperatiflerinde Kurumsal Yapı ve Yönetici Profilinin Tespiti: Çanakkale İli Örneği", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.343-353, 2019 (Link)
Everest B., "Gelişmiş Ülkelerde Kooperatifçilik ve Türkiye İçin Öneriler", Tarım ve Mühendislik, no.1300-0071, ss.32-37, 2019 (Link)
Everest B., Yavaş A.G., Tatar E., Çakar F., Acar İ. , "Çiftçilerin kooperatifçilik eğitimi alma isteğini etkileyen faktörler: Çanakkale ili örneği ", Anadolu Journal of Agricultural Sciences, vol.34, pp.40-46, 2019 (Link)
Özsayin D., Everest B., "Koyun Yetiştiriciliği Yapan Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Koyunculuk Faaliyetiyle İlgili Uygulamaları ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.Ek Sayı, pp.440-448, 2019
Özsayin D., Tan S., Everest B., "Organik Zeytin Üreticilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Organik Tarım Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Yaklaşımları", Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.6, pp.1622-1629, 2018 (Link)
Everest B., "Türkiye'de Kooperatifçiliğin Nicelik, Mevzuat ve Kamu Yönetimi Boyutlarıyla İrdelenmesi", Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, cilt.53, ss.1008-1018, 2018 (Link)
Everest B., Niyaz Ö.C., Tan S., Yercan M., "Tüketicilerin Kooperatif Markalı Ürünleri Tercihinin İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.516-522, 2018 (Link)
Tan S., Özen A., Everest B., "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırım ve Hibe Projelerinin Değerlendirilmesi: Aydın İli Örneği ", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.29-36, 2017 (Link)
Tan S., Tan S.S., Everest B., Hasdemir M., "Agricultural Support Policies and Public Budgeting in Turkey", Management Studies, vol.4, no.6, pp.237-242, 2016 (Link)
Everest B., Yercan M., "Kooperatif Ortaklarının Kooperatifçilik İlkelerini Algılamaları Üzerine Bir Araştırma: Tarım Kredi Kooperatifleri Örneği ", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.53, pp.67-73, 2016 (Link)
Tan S., Ortan Ü. , Everest B., "Uygulamada Olan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumunun İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty) , cilt.2, ss.45-54, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Everest B., Semerci A., Tan S., "Türkiye’de Tarım Sektöründe Son 10 Yılda Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi ", XI. IBANESS Congress Series , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 9-10 Mart 2019, pp..-.
Semerci A., Everest B., "TÜRKIYE’DE TARIMSAL DESTEKLEME UYGULAMALARINA ÜRETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI: ÇANAKKALE İLİ ÇELTİK ÜRETİCİLERİ ÖRNEĞİ ", 5th International Congress on Economy Administration and Market Surveys, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Eylül 2019, vol.1, no.1, pp.55-64 (Link)
Semerci A., Everest B., Tan S., "Türkiye’de Çeltik Ekim Alanları, Üretim Miktarı ve Verim Değerlerinde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi ", XI. IBANESS Congress Series , TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 9-10 Mart 2019, pp..-.
Semerci A., Everest B., Tan S., "Türkiye’de Tohumculuk Sektörünün Genel Yapısı", IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, EDİRNE, TÜRKIYE, 29-30 Eylül 2018, pp..-.
Everest B., Tan S., Niyaz Ö.C., "Tarımsal İşletmelerin Örgütlenme Modelleri: Çanakkale İli Örneği", 7th International Conference on Business Administration , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp..-.
Niyaz Ö.C., Everest B., Tan S., " Türkiye'de Kuru Soğan Fiyatlarındaki Oynaklıkların ve Sebeplerinin İncelenmesi", 4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 18-19 Ekim 2018, pp.0-0
Semerci A., Tan S., Everest B., "Türkiye’de Ayçiçeği Üretimi ve Tarımsal Desteklerin Ürün Maliyetine Etkisi", IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, EDİRNE, TÜRKIYE, 29-30 Eylül 2018, pp..-.
Özsayin D., Tan S., Everest B., "Gökçeada İlçesinde Organik Arıcılık Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Pazarlama Olanakları", IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, EDİRNE, TÜRKIYE, 29-30 Eylül 2018, pp.236-245
Tan S., Niyaz Ö.C., Everest B., "Türkiye’de Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerini Geliştirmeye Yönelik Kırsal Kalkınma Destek ve Politikaları", 7th International Conference on Business Administration, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp..-.
Everest B., Niyaz Ö.C., Tan S., Yercan M. , "A Research on Consumers' Preferences fo Cooperative Marked Products: A Case of Canakkale Province", 2nd International Balkan Agriculture Congress, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.471-471
Tan S., Şimdi U., Everest B., "Organik Tarım Yapan Üreticilerin Mevcut Tarım Politikalarından faydalanma Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir İli Seferhisar ilçesi Örneği", International Conference on Eurasian Economies, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Temmuz 2017, pp..-.
Tan S., Binarci S., Everest B., "Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin AR-GE potansiyelinin İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği ", International Conference on Eurasian Economies, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Temmuz 2017, pp..-.
Tan S., Everest B., Tepeli C. , "Tarıma Dayalı Sanayi Isletmelerinin AR-GE potansiyelinin Incelenmesi: Çanakkale Ili Örnegi", International Conference on Eurasian Economies, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Temmuz 2017, pp.126-132
Everest B., Yercan M., "Kooperatif Ortaklarının Kooperatif Yönetimine Katılma Durumları ve Eğilimleri: Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliği Örneği ", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, KAPOSVAR, MACARISTAN, 29-31 Ağustos 2016, pp.519-526 (Link)
Everest B., Tan S., "A Study on Cooperative Relationship and Social Interaction with Other Disciplines ", International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series, PLOVDIV, BULGARISTAN, 12-13 Mart 2016, pp.208-213
Tan S., Everest B., "Examination of Project Preparation Tendencies of the Academic Staff in Social Sciences: The Case of Faculty of Economics and Administrative Sciences of Çanakkale Province ", International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series, PLOVDIV, BULGARISTAN, 12-13 Mart 2016, pp.688-688
Tan S., Halike Z., Everest B., "Çanakkale İlinde Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TAR-GEL) Kapsamında Çalışan Personelin Fiziksel, Sosyal ve Ekonomik İş Memnuniyetlerinin İncelenmesi", 12. Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, ss.1191-1200
Tan S., Binarci S., Everest B., "Ayçiçeği Üreticilerinin Mevcut Tarımsal Desteklerden Memnuniyet Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Edirne İli Lalapaşa İlçesi Örneği.", 12. Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, ss.781-790
Everest B., Yercan M., "Tarım Kredi Kooperatifçiliğinde Ortak İşletmelerin Yapısal Özellikleri ve Kooperatif-Ortak İlişkilerine Etkisi: Bir Örnek Olay Araştırması", 21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, KARABÜK, TÜRKIYE, 14-15 Mayıs 2015, pp.779-787
Tan S., Hasdemir M., Everest B., "Agricultural Support Policies and Public Budgeting in Turkey", International Conference on Eurasian EconomieS, KAZAN, RUSYA, 9-11 Eylül 2015, pp.266-270
Kayalak S., Everest B., Niyaz Ö.C., Tan S., Uyar S., "Aile Çiftçiliğinde Çevre Kirliliği Algısı ve Duyarlılığının Analizi: Çanakkale İli Özbek Köyü Örneği", Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, ss.284-289
Everest B., Yercan M. , "Hayvancılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Mevcut Durumu: Türkiye Örneğİ", XI. Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, ss.1212-1230
Kayalak S., Everest B., Niyaz Ö.C., Tan S., "Dinamik Ekonometrik Modeller ile Süt Teşvik Primi, Fiyatlar ve Süt Üretimi İrdelenmesi", 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, ss.0-0
Everest B., Tan S., Niyaz Ö.C., Kayalak S., "Semt Pazarlarında Ürünlerini Pazarlayan Kadın Çiftçilerin Sosyo-Ekonomik Durumları ve Ürünlerin Fiyat-Kalite Düzeylerine Bakış Açılarının Analizi: Çanakkale İli Örneği", 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, ss.0-0
Niyaz Ö.C., Everest B., Kayalak S., Tan S., "Market Markalı Ürünlerin Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Çanakkale İli Örneği ", 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, ss.0-0
Everest B., Tan S., Niyaz Ö.C., Kayalak S., "Kadın Çiftçilerin Gelecek ile İlgili Beklentileri: Semt Pazarları Örneği", Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, ss.0-0
Tan S., Everest B., "Kooperatiflerde Süt Fiyatı Belirleme Programı (Maliyet Temelli Teknopark Aracılı Model: Çanakkale İli Örneği)", 2013 İnovasyon Fuarı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2013, ss...-..
Everest B., Yercan M., "Yoksullukla Mücadelede Kooperatiflerin Önemi: Tarım Kredi Kooperatifleri Örneği", 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2012, ss.1032-1045
Niyaz Ö.C., Tan S., Kayalak S., Everest B., "Türkiye'de Kırsal Alanda Uygulanan Yoksullukla Mücadele Politikalarının SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi", 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongres, KONYA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2012, ss.0-1
Everest B., Tan S., Kayalak S., Niyaz Ö.C., "Kırsal Yoksullluk: Çanakkale İli Köprübaşı Köyü Örneğ", 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2012, ss.0-1
Tan S., Everest B., Özen A., "Üreticilerin Tarım Sigortası Konusunda Talep ve Eğilimlerinin İncelenmesi: Çanakkale İli Lapseki İlçesi Örneği", 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2012, ss.1207-1220
Ekinci N., Tan S., Everest B., "Lapseki İlçesinde Meyvecilikte Muhafaza, Pazarlama ve Örgütlenmenin Mevcut Durumu ve Sorunları", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.197-204
Kumuk T., Savran F., Aktürk D., Tan S., Kayalak S., Everest B., et al.,"Keçi Yetiştiriciliğinin Çanakkale İli Ekonomisinde Yeri ve Önemi", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.0-1
Everest B., "Çanakkale İlindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Ürün Pazarlamadaki Rolleri. ", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.373-382
Kayalak S., Kuzucu C., Everest B., "Çanakkale’de Tarımın Sosyo-Ekonomik Gelişmeye Etkisi ve İlçeler Arasındaki Farklılıklar", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.642-654
Everest T., Everest B., "Çanakkale İli Üreticilerinin Toprak Analizi Yaptırma Durumları ve 2009 Yılı Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.672-683
Everest B., Egesel B., Tan S., "Organik Ada: Gökçeada", Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, ss.174-177
Tan S., Kumuk T., Savran F., Everest B., "Türkiye’de 2000 Yılı Sonrası Uygulanan Tarım Politikaları Ve Tarım Politikalarında Reform Arayışları", 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 22-24 Eylül 2010, ss.972-976
Everest B., Özkurnaz M., Özer O.G., "Tarımda Sosyal Girişimcilik: Çanakkale Köy-Koop.Örneği", IV. Uluslararası STK'lar Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2009, pp.123-128
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tan S., Everest B., "Examination of Project Preparation Tendencies of the Academic Staff in Social Sciences: The Case of Faculty of Economics and Administrative Sciences of Çanakkale Province", in: Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences , Yılmaz, R., Eds., Internationaler Verlag der Wissenschaften, TEKİRDAĞ, pp.123-132, 2017
Everest B., "Pazarlama Ve Markalaşmanın Önemi ", Domates Yetiştiriciliği El Kitabı , Kaynaş, K., Ed., GMKA Yayınları, Çanakkale, ss...-.., 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi