Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2006 - 2011
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2001 - 2006
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 1993 - 2000
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, 1991 - 1993
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yüksekokul Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, , 17.08.2015 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, , 03.05.2015 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi , Su Ürünleri Mühendisliği, 01.09.2012 - 26.01.2015
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi , Avlama ve İşleme Teknolojisi, 01.01.2012 - 30.10.2012
Akademik Kurul Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 15.10.2011 - Devam Ediyor
BAP Komisyon Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırmalar Komisyonu, , 01.01.2003 - 01.01.2004
Akademik Kurul Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 01.01.2001 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 01.01.2001 - 01.10.2001
VERDİĞİ DERSLER
Besin Mikrobiyolojisi, Lisans, 2012-2013
Su Ürünlerinde Kalite Kontrol ve Hijyen, Lisans, 2011-2012
Genel Mikrobiyoloji, Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, H.Ormancı, "Palamut (Sarda sarda) Lakerdasının Olgunlaşması Süresince Serbest Amino Asit ve Biyojen Amin Oluşumunun Ürün Kalitesine Etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Doktora, F.Çakır, "Farklı Antimikrobiyal Katkı Maddeleri İle Hazırlanan Hamsi Marinatlarında Raf Ömrü Süresinin Duyusal, Mikrobiyolojik ve Kimyasal Yollarla Belirlenmesi”", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2010.
Yüksek Lisans, B.Çaylak, "İzmir İli Su Ürünleri Tüketimi ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, C.Gencer, " Farklı İşleme Teknolojileri Uygulanmış Sardalya Balığından Ezme Ürün Geliştirilmesi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, İ.Künili, "Künili, I.E, İşlenmiş Su Ürünlerinde Bazı Patojen Mikroorganizmaların Araştırılması.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, A.Altın, "Askorbik Asit ve Sitrik Asitin Taze İstavrit (Trachurus trachurus) Balığının Raf Ömrü Üzerine Etkisi.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2006.
Yüksek Lisans, H.Ormancı, "Ormancı, H.B.,Farklı İşleme Tekniklerinin Balık Etindeki Lipid Değişimi Üzerine Etkisi. ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2006.
Yüksek Lisans, F.Çakır, " Sarıçay Akarsuyunun ve Bazı Balıklarının Mevsimsel Olarak Mikrobiyolojik Değişimleri Üzerine Bir Araştırma.", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2014
Atama, Doçentlik Kadro Atama , Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mayıs, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi Suı Ürünleri Fakültesi, Mayıs, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇUMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2012
Atama, Doçentlık Kador Atama Sınav Jürisi, ÇOMÜ Rektörlük, Eylül, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi , Ekim, 2012
Atama, Yrd.Doç.Atama Jürisi, ÇOMÜ Ezine Meslek Yüksek Okulu, Haziran, 2012
Atama, Yrd.Doç.Atama Jürisi, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fak., Mayıs, 2012
Atama, Yrd.Doç.Atama Jürisi, ÇOMÜ Mühendislik ve Mimarlık Fak., Mayıs, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇUMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇUMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇUMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2006
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, ÇUMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi