Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bazı tatlı su balıklarının İskandinav usulü balık tuzlama tekniği (Gravad) ile değerlendirilmesi ve kalite özelliklerinin araştırılması", BAP Diğer, FBA-2015-556, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Deniz Bilimleri Avcılığı ve İşlemeciliği Alt Yapısının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi ", BAP Alt Yapı, FAY-2014-282, Araştırmacı, 2015
"Deniz Hıyarının (Holothuria tubulosa) Besinsel ve Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Doktora, FDK-2014-430, Yönetici, Devam Ediyor
"Hamsi Balığı (Engraulis encrasicolus) işleme artıklarından elde edilen Protein hidrolizatlarının fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HSGYAD/12/AO5, Danışman, 2015
"Balık Atıklarından Balık Sosu Eldesi ve Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Diğer, FYL-2014-157, Yönetici, Devam Ediyor
"Palamut Lakerdasında Farklı Sıcaklık Uygulamaları ve Sarımsak Ekstraktının Ürün Kalitesine Etkileri ", TÜBITAK Projesi, 1120436, Yönetici, 2013
"Palamut (sarda sarda) lakerdasının Olgunlaşması Süresince Serbest Amino Asit ve Biyojen Amin Oluşumunun Ürün Kalitesine Etkileri", BAP Doktora, 2010/28, Yönetici, 2013
"Farklı İşleme Teknolojileri Uygulanmış Sardalya Balığından Ezme Ürün Geliştirilmesi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ", BAP Y.Lisans, 2011/069, Yönetici, 2013
"Farklı Ambalajlama Yöntemleri ile Soğukta Muhafaza Edilen Midye Dolmada Depolama Süresince Meydana Gelen Değişimlerin Araştırılması. ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM, Danışman, 2013
"Geleneksel tuzlu sardalya balığının kalite parametreleri ve raf ömrünün tespiti ", BAP Arastırma Projesi, 2010/238, Yönetici, 2012
"İşlenmiş Su ürünlerinde Bazı Patojen Mikroorganizmaların Araştırılması. ", BAP Y.Lisans, 2010, Yönetici, 2011
"Çanakkale Boğazı Ekonomik Yumuşakçalarından Kum Midyesi (C. Gallina) 'nın Besin Kalitesi ve Et Verimliliğinin Belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 2007/52, Yönetici, 2010
"Farklı İşleme Teknikleri Uygulanmış Balıklarda Lipit Değişimi Üzerine Bir Araştırma. ", BAP Y.Lisans, 2006, Yönetici, 2006
"Farklı Katkı Maddeleri Kullanılarakl Hazırlanan Hamsi Marinatlarının Duyusal, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analizler İle Raf Ömrünün Belirlenmesi,", BAP Arastırma Projesi, 2006, Yönetici, 2006
"Çanakkale İli Su Ürünleri Tüketimi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi ", BAP Arastırma Projesi, 2004, Yönetici, 2004
"Dardanos Kampusü Deniz Suyunun ve Midyelerinin Mikrobiyolojik ve Fiziko-Kimyasal Kalite Değişimleri Üzerine Bir Araştırma ", BAP Arastırma Projesi, 2003, Yönetici, 2004
"Mitokondrial DNA Analiz Yöntemiyle Ülkemiz Denizlerindeki Sardalya balığı (Sardina pilchardus) Popülâsyon Yapılarının İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, Tbag, Yönetici, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi