Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ormanci H.B., Çolakoğlu F., "Changes in Biogenic Amines Levels of Lakerda (Salted Atlantic Bonito) During Ripening at Different Temperatures", JOURNAL OF FOOD PROCESSİNG AND PRESERVATİON, vol.41, 2017 (Link)
Çolakoğlu F., Çardak M., Çolakoğlu S., Künili İ.E. , "Depuration Times Of Donax Trunculus And Tapes Decussatus.", Brazilian Journal of Microbiology, vol.45, pp.1017-22, 2014
Çolakoğlu F., Ormanci H.B., "Metal levels in economically important bivalve species from Turkey", Food Additives and Contaminants: Part B: Surveillance, vol.5, pp.272-278, 2012 (Link) (Abstract)
Çolakoğlu F., Ormanci H.B., Çakir F., "Effect of marination and smoking on lipid and fatty acid composition of thornback ray Raja clavata and spiny dogfish Squalis acanthias", EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, vol.232, pp.1069-1075, 2011 (Link)
Çolakoğlu F., Ormanci H.B., Künili İ.E., Çolakoğlu S., "Marmara Denizi nin Güney Kıyılarındaki Chamelea gallina ların Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesi", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, pp.153-158, 2010 (Link)
Çolakoğlu F., ", Ormanci, H. B, Künili İ. E., Colakoglu,S., Chemical And Microbiological Quality Of Chamelia Gallina From The Southern Coast Of The Marmara Sea In Turkey. ", Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.153-158, 2010
Çolakoğlu F., Ormancı H.B., Berik N., Künili İ.E.K., Çolakoğlu S., "Proximate And Elemental Composition Of Chamelea Gallina From The Southern Coast Of The Marmara Sea (Turkey ). ", Biological Trace Element Research, vol.143, pp.983-991, 2010
Çolakoğlu F., "Sarmasik, A. Arik Çolakoğlu, F., Altun, T., Mitochonrial Dna Sequence Variations In Sardine (Sardina Pilchardus) Stocks Of Turkey. ", Turkish Journal of Zoology, vol.32, pp.229-237, 2008
Yayintaş Ö.T., Yilmaz S., Türkoğlu M., Çolakoğlu F.A., Çakir F., "Seasonal variation of some heavy metal pollution with environmental and microbiological parameters in sub-basin of Kocabas Stream (Biga, Canakkale, Turkey) by ICP-AES", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.134, pp.321-331, 2007 (Link)
Çolakoğlu F., Sarmaşik A., Köseoğlu B., "Occurrence of Vibrio spp and Aeromonas spp in shellfish harvested off Dardanelles cost of Turkey", FOOD CONTROL, vol.17, pp.648-652, 2006 (Link)
Karafistan A., Çolakoğlu F., "Physical Chemical and Microbiological Water Quality of the Manyas Lake Turkey", MITIGATION AND ADAPTATION STRATEGIES FOR GLOBAL CHANGE, vol.10, pp.127-143, 2005 (Link)
Çolakoğlu F., "Farklı İşleme Teknolojilerinin Kızılgöz Rutilus rutilus ve Beyaz Balık Coregenus sp Mikroflorası Üzerine Etkisi", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.28, pp.239-247, 2004
Çolakoğlu F., "Arık, F., F. Fiedler, M. V. Lukowicz, Und B. Sperner , Stolle A., “Untersuchungen Zur Haltbarkeit Von Be- Und Verarbeiteten Süsswasserfischen”. ", Arch. für Lebensmittel, vol.52, pp.25-48, 2001
Çolakoğlu F., "Arık, F., Cengiz, M. Eğirdir Gölü Köprü Avlağında Bulunan İki Bentik Organizmanın (Gammarus Sp. Ve Dreissena Polymorpha) Temel Besin Maddeleri Bakımından Kimyasal Kompozisyonlarının Mevsimsel Değişimi.", Tr. J. of Biology, vol.20, pp.121-133, 1996
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ormanci H.B., Künili İ.E., Çolakoğlu F., "Alabalık (Oncorhynchus mykiss) ve Atıklarından Balık Sosu Üretimi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", ÇOMÜ Ziraat Faküktesi Dergisi, vol.6, pp.177-185, 2018
Çolakoğlu F., Çolakoğlu S., Ormanci H.B., "Çanakkale’de geleneksel balık işlemeciliği", Dünya Gıda, ss.28-32, 2017 (Link)
Çolakoğlu F., Künili İ.E., "Su Ürünleri Atıkları ve Değerlendirme Olanakları", Dünya Gıda, ss.58-64, 2016
Künili İ.E., Çolakoğlu F., "Deniz diplerinin değerli kaynağı Deniz hıyarı", Dünya Gıda, ss.90-97, 2015
Çolakoğlu F., "Nutritional and sensory properties of salted fish product, lakerda ", Cogent food & agriculture, vol.1, pp.1-13, 2015
Ormanci H.B., Çolakoğlu F., "Gelibolu nun geleneksel tuzlu sardalya Sardina pilchardus balığının kalite özellikleri", Dünya Gıda Dergisi, ss.80-88, 2014
Çolakoğlu S., Çolakoğlu F., "Çift Kabuklu Yumuşakçaların Ekonomik Açıdan Durumu", Dünya Gıda Dergisi, cilt.2013-09, ss.73-78, 2013
"Arık Çolakoğlu, F., Künili, İ.E., Ormancı,H.B.,Balık Sosu", Dünya Gıda Dergisi, ss.82-87, 2012
Künili İ.E., Çolakoğlu F., "Türkiye Marmara Bölgesinde Tüketime Sunulan İşlenmiş Su Ürünlerinin Mikrobiyolojik Kaliteleri. ", Hasad Gıda Dergisi, cilt.27, ss.22-25, 2011
Çakır F., Çolakoğlu F., "Kekik, Biberiye Ve Dereotu Yağ Ekstraktlarının Hamsi Marinatlarının Kalitesi Ve Raf Ömrüne Etkisi. ", Hasad Gıda Dergisi, cilt.27, ss.20-25, 2011
Çolakoğlu F., Ormanci H.B., Çakir F., Künili İ.E., "Tuzlanmış Sardalya (Sardina pilchardus) Balığından Ezme Üretimi Üzerine Bir Araştırma.", Dünya Gıda Dergisi, ss.46-51, 2010
Çolakoğlu F., Berik N., Demirci N., "Genetiği Değiştirilmiş Ürünler.", Hasad Gıda Dergisi, cilt.24, ss.40-43, 2009
Çakır F., Çolakoğlu F., Ormancı H.B., "Su Ürünleri İşleme Sektörünün Durumu.", Hasad Hayvancılık, cilt.24, ss.46-51, 2008
Çolakoğlu F., "Arık Colakoğlu, F., Özen, Ö., Cakir, F., Microbiological Quality Of Seafood In The Dardenelles, Turkey."", Pakistan Journal of Biological Science, vol.9, pp.425-427, 2006
Çolakoğlu F., Ormanci H.B., Altin A., "Frische-Star ile Muamele Edilmiş Taze Karideslerin (Parapenaus longirostris) Raf Ömrünün Saptanması Üzerine Bir Araştırma ", Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.23, pp.383-386, 2006 (Link)
Çolakoğlu F., Ova G., Köseoğlu B., "Taze ve İşlenmiş Gümüş Balığının Atherina boyeri Mikrobiyolojik Kalitesi", E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, vol.23, pp.393-395, 2006
Çakir F., Çolakoğlu F., Berik N., "Su Ürünleri İşleyen Ve Satan Yerlerde Çalışanların Sanitasyon Konusunda Bilgi Düzeyleri", E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, vol.23, pp.377-381, 2006
İşmen A., Çolakoğlu F., Özen Ö., Yiğin C.Ç., "Çanakkale Balıkçılığının Genel Durumu", E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, vol.23, pp.443-447, 2006
Çolakoğlu F., "Arık Çolakoğlu, F., Ova, G., Köseoğlu, B.,Taze Ve İşlenmiş Gümüş Balığının (Atherina Boyeri) Mikrobiyolojik Kalitesi. ", E Ü. Su Ürünleri Dergisi, vol.23, pp.393-395, 2006
Çolakoğlu F., "Arık Çolakoğlu,F., İşmen,A., Özen,Ö., Çakır,F.,Yığın,Ç., Ormancı, H.B.,Çanakkale İlindeki Su Ürünleri Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi. ", E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, vol.23, pp.387-392, 2006
Çolakoğlu F., Köseoğlu B., "Sorbik Asit Ve Sitrik Asitin Sardalya Balıklarının Raf Ömrü Üzerine Etkisi. ", Hasad Gıda Dergisi, cilt.248, ss.28-31, 2006
Çolakoğlu F., Berik N., "Değerli Bir Besin; Balık. ", Hasad Gıda Dergisi, cilt.239, ss.34-37, 2005
Çolakoğlu F., Ova G., "Su Ürünlerinde 5 Tat Umami", Dünya Gıda Dergisi, cilt.1, ss.81-83, 2005
Çolakoğlu F., Köseoğlu B., Çakır F., "Dardanos Plaj Suyunun Bazı Indikatör Mikroorganizmalar Açısından Aylık Değişiminin Incelenmesi. ", Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.3, ss.328-334, 2004
Çakır F., Çolakoğlu F., "Sarıçay Akarsuyunun Mikrobiyolojik Kalitesi. ", Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.3, ss.320-327, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ak İ., Çolakoğlu F., Türker G., Yildirim P., ""Evaluation of Fisheries and Seaweed Wates for Agricultural Purposes" ", International Conference on Agricultural Science and Business 2018, Stara Zagora, BULGARISTAN, 10-12 Mayıs 2018, pp.81-81
Yildirim P., Türker G., Ak İ., Çolakoğlu F., "Yildirim P., Türker G., Ak İ., Çolakoğlu F., "Caviar Production and Nutritional Properties in Aquaculture"", International Conference on Agricultural Sicence and Business, Stara Zagora, BULGARISTAN, 10-12 Mayıs 2018, pp.80-81
Türker G., Çolakoğlu F., Ak İ., Yildirim P., "Effects of W-3 and W-6 Fatty Acids on Human Health", International Conference on Agricultural Science and Business 2018, Stara Zagora, BULGARISTAN, 10-12 Mayıs 2018, pp.80-80
Yildirim P., Türker G., Ak İ., Çolakoğlu F., "Caviar Production and Nutritional Properties in Aquaculture", International Conference on Agricultural Sicence and Business, Stara Zagora, BULGARISTAN, 10-12 Mayıs 2018, pp.81-81
Çolakoğlu F., "Çolakoğlu F., Ak İ., "Evaluation of Seaweed Resources as Functional Foods in Turkey. ", Jubilee International Scientific Conference Bulgaria of Regions-Sustainable Regional Development Perspectives, Plovdiv-Felibe, BULGARISTAN, 27-28 Ekim 2017, pp.246-255
Çolakoğlu F., Ak İ., "Determining Food Safety Regulations for Seaweeds Potential for Turkish Food Industry", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.271-271
Künili İ.E., Ormanci H.B., Çolakoğlu F., "Quality Characteristics of Fish Sauce Produced from Anchovy (Engraulis engrasicolus).", Jubilee International Scientific Conference Bulgaria of Regions 2017 Sustainable Regional Development Perspectives, Plovdiv, BULGARISTAN, 25-28 Ekim 2017, ss.111-112
Koyuncu U., Başar M.A., Çolakoğlu F., "Okul Ortamlarının Engelli Öğrencilerin Öğrenim Görmelerine Uygunluğu. (The Suıtabılıty Of School Envıronments For Dısabled Students’ Educatıon)", XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofya, BULGARISTAN, 19-21 Mayıs 2017, ss.89-89
Özdemir G., Künili İ.E., Çolakoğlu F., Ormanci H.B., "Çanakkale Boğazı’ndan Avlanan Bazı Ekonomik Balık Türlerinde Bulunan Parazitlerin Belirlenmesi", II. Çanakkale Tarım Sempozyumu, Çanakkale, TÜRKIYE,
Ormanci H.B., Çolakoğlu F., Çolakoğlu S., Künili İ.E., "Comparison of Physico-chemical parameters and composition of wild and suspended cultured mediterranean mussels (mytilus galloprovincialis) from sea of marmara.", Jubilee International Scientific Conference Bulgaria of Regions 2017 Sustainable Regional Development Perspectives, Plovdiv, BULGARISTAN, 25-28 Ekim 2017, pp.120-121
Çolakoğlu F., Ak İ., "Evaluation of Seaweed Resources as Functional Foods in Turkey", Jubilee International Scientific Conference Bulgaria of Regions-Sustainable Regional Development Perspectives, Plovdiv-Felibe, BULGARISTAN, 27-28 Ekim 2017, pp.246-255
Ormancı H.B., Künili İ.E. , Çolakoğlu F., "Determination of Shelf-Life of Lakerda (Salted Atlantic Bonito) Stored at 4°C .", Jubilee International Scientific Conference Bulgaria of Regions 2017 Sustainable Regional Development Perspectives, Plovdiv, BULGARISTAN, 25-28 Ekim 2017, pp.116-117
Ormanci H.B., Künili İ.E., Çolakoğlu F., "Alabalık (Oncorhynchus mykiss) ve Atıklarından Balık Sosu Üretimi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", II. Çanakkale Tarım Sempozyumu, TÜRKIYE,
Çolakoğlu F., Künili İ.E., Ormanci H.B., Çakir F., İşmen A., "The Effect of Aquaculture Facility on the Bacterial Levels of Seawater of Sigacik Bay, Izmir, TURKEY.", Jubilee International Scientific Conference Bulgaria of Regions 2017 Sustainable Regional Development Perspectives, Plovdiv, BULGARISTAN, 25-28 Ekim 2017, pp.114-115
Künili İ.E., Çolakoğlu F., Ormanci H.B., "Elemental Composition of Body Parts of Holothuria tubulosa", 41st CIESM Congress, Kiel, ALMANYA, , vol.1, pp.65-65
Künili İ.E., Çolakoğlu F., "Proximate Composition of Holothuria tubulosa from Çanakkale Turkey", 63rd Scientific Conference with International Participation "Food Science, Engineering and Technology -2016, Plovdiv, BULGARISTAN,
Ormanci H.B., Çolakoğlu F., Künili İ.E., "The effects of garlic extract on the product quality of lakerda", SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY’ 2016, Plovdiv, BULGARISTAN, 20-21 Ekim 2016, pp.7-7
Künili İ.E., Çolakoğlu F., Ormanci H.B., "Elemental Composition of Body Party of Sea Cucumber", 41st CIESM Congress, Kiel, Germany,12-16 September 2016, Kiel, ALMANYA, 12-16 Eylül 2016, pp.65-65
Koç S. , Çolakoğlu F., Künili İ.E., "Mineral Composition of Engraulis encrasicolus", 41st CIESM Congress, Kiel, Germany,12-16 September 2016, Kiel, ALMANYA, 12-16 Eylül 2016, pp.73-73
Künili İ.E., Çolakoğlu F., Ormanci H.B., "Nutritional Changes of Minimally Processed Wedge Clam (Donax turunculus)", SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY’ 2016", Plovdiv, BULGARISTAN, 20-21 Ekim 2016, pp.23-23
Künili İ.E., Çolakoğlu F., "Nutritional Properties of Holothuria tubulosa from Çanakkale (Turkey)", SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY’ 2016", Plovdiv, BULGARISTAN, 20-21 Ekim 2016, pp.24-24
Çolakoğlu F., Çakir F., Ormanci H.B., Yiğin C.Ç., "Microbiological Quality of the Striped Venus (Chamelea gallina) and Wedge Clam (Donax trunculus) Harvested in Marmara Sea, Turkey. ", Rapp. Comm. Int. Mer Médit. , Vene, ITALYA, 11-12 Kasım 2015, vol.39, pp.347-347
Ormanci H.B., Çolakoğlu F., "Sarımsak ekstraktının Palamut Sarda sarda lakerdasının olgunlaştırılması sırasında biyojen amin oluşumuna etkisi", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gencer C., Künili İ.E., Ormanci H.B., Çolakoğlu F., "Tuzlanmış sardalya balığından üretilen ezme ürünün besin kalitesi", 18. Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.463-463
Çüryan N., Çolakoğlu F., "Gala Gölü ve Meriç Nehri Mavi Yengeçlerin Callinectes sapidus Rathbun 1896 Besin Kompozisyonu ve Et Verimi Üzerine Bir Araştırma", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Künili İ.E., Ormanci H.B., Çüryan N., Gönüleri D., Çolakoğlu F., "Sarımsak Ekstraktının Biyojen Amin Oluşturan Bakteriler Üzerine Antimiktobiyal Etkisinin Belirlenmesi", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Künili İ.E., Ormanci H.B., Çüryan N., Gönüleri D., Çolakoğlu F., "Sarımsak Ekstraktının Biyojen Amin Oluşturan Bakteriler Üzerine Antimiktobiyal Etkisinin Belirlenmesi", 17. Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.196-197
Çüryan N., Gönüleri D., Çardak M., Çolakoğlu F., "Palamut Sarda sarda Bloch 1973 Lakerdasının Biyojen Amin Oluşturan Bakterilerin İzolasyonu ve İdentifikasyonu", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Koç S., Çolakoğlu F., "Nanoteknolojinin Öteki Yüzü", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Künili İ.E., Ormanci H.B., Çolakoğlu F., "Akivades (Tapes decussatus) ve Kidonya (Venus verrucosa) Çift Kabuklu Yumuşakça Türlerinin Depurasyon Sürelerinin Belirlenmesi", 17. Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.196-196
Künili İ.E., Ormanci H.B., Çolakoğlu F., "Akivades Tapes decussatus ve Kidonya Venus verrucosa Çift Kabuklu Yumuşakça Türlerinin Depurasyon Sürelerinin Belirlenmesi", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Çolakoğlu F., Künili İ., "Prevalence And Antibiotic Susceptibility Of Listeria Spp. Isolated From Processed Seafood", Turkey-Japan Marine Forum. Harmonization of Biodiversity and Marine Industries, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-8 Kasım 2012, pp.1-1
Ormancı H.B., Çolakoğlu F., "Perspective Of Salted Seafoods", Turkey-Japan Marine Forum. Harmonization of Biodiversity and Marine Industries, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-8 Kasım 2012, pp.1-1
Ormanci H.B., Çolakoğlu F., "Sensory quality characteristics of lakerda; Salted bonito (sarda sarda)", Turkey-Japan Marine Forum. Harmonization of Biodiversity and Marine Industries, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2012, ss.112-112
Ormanci H.B., Çolakoğlu F., " Lakerda Üretiminde Farklı Olgunlaştırma Sıcaklıklarının Ürün Kalitesine Etkisi", 16. Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, ss.334-334
Çakir F., Çolakoğlu F., Ormanci H.B., "Farklı Paketleme Materyallerinin Hamsi Marinatlarının Raf Ömrüne Etkisi. ", 16. Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, ss.332-332
Çakir F., Çolakoğlu F., Ormanci H.B., "Kekik, Biberiye ve Dereotu Yağ Ekstraktlarının Hamsi Marinatlarının Kalitesine Etkisi", 16. Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, ss.131-131
Özmen F., Çolakoğlu F., Ormanci H.B., "Tatlısu Kefalinden (Squalius Cephalus) Üretilen Kroketin Niteliklerinin Belirlenmesi", 16. Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, ss.334-334
"Tüketime Sunulan Dondurulmuş Su Ürünlerinin Mikrobiyolojik Kaliteleri.", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-27 Ekim 2011
"Kekik Ekstraktının Taze Levrek Balığının Raf Ömrü Üzerine Etkilerinin Araştırılması.", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-27 Ekim 2011
Ormanci H.B., Çolakoğlu F., "Lakerda Üretiminde Farklı Olgunlaştırma Sıcaklıklarının Ürün Kalitesine Etkisi", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Çardak M., Künili İ.E., Çolakoğlu F., Ormanci H.B., "Kekik Ekstraktının Taze Levrek Balığının Raf Ömrü Üzerine Etkilerinin Araştırılması", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ,
Çakir F., Çolakoğlu F., Ormanci H.B., "Farklı Paketleme Materyallerinin Hamsi Marinatlarının Raf Ömrüne Etkisi", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Önal U., İşmen A., Sepil A., Büyükateş Y., Ergün S., Türkoğlu M., et al.,"Gerence Körfezi’nde (İzmir) Bulunan Örnek Bir Ağ-Kafes İşletmesinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Modellenmesi ", Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi, Çalıştay Özet Kitabı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 25-26 Mayıs 2010, cilt.1, ss.30-30
İşmen A., İşmen P., Önal U., Ergün S., Türkoğlu M., Büyükateş Y., et al.,"Gerence ve Sığacık Körfezi’ndeki Balık Çiftliklerinin Bentik Fauna Üzerine Etkileri ", Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi, Çalıştay Özet Kitabı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 25-26 Mayıs 2010, cilt.1, ss.42-42
Büyükateş Y., İşmen A., Önal U., Ergün S., Türkoğlu M., Çolakoğlu F., et al.,"Gerence ve Sıgacık Körfezi’nde (Ege Denizi) İki Ağ Kafes İşletmesinde Çevresel Parametrelerin Zooplankton Dinamiğine Etkisi ", Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi, Çalıştay Özet Kitabı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 25-26 Mayıs 2010, cilt.1, ss.19-19
Önal U., İşmen A., Sepil A., Ergün S., Büyükateş Y., Türkoğlu M., et al.,"Modelling the Input of Organic Materials from a Marine Fish Farm in Western Turkey", COMU, World Universities Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-24 Ekim 2010, vol.2, pp.1097 -1100
Türkoğlu M., İşmen A., Çolakoğlu F., Önal U., Ergün S., İşmen P., et al.,"Gerence ve Sığacık Körfezlerinde Su ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Fitoplankton değişimleri Üzerine Olan Etkileri", Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi, Çalıştay Özet Kitabı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2010, cilt.1, ss.16-18
Ormanci H.B., Çolakoğlu F., "Lipid Changes in Sardine (Sardine Pilchardus, Walbaum 1792) as Affected by Different Prosessing Tecniques", 1 st International Congress of Seafood Technology, İZMİR, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2008, pp.105-107
"Shelf Life Of Anchovy Marinades Prepared With Natural Additive", 1st İnternational Congress of Seafood Technology, TÜRKIYE, 18-21 May 2008
Çolakoğlu F., Çakir F., Berik N., Ormanci H.B., "Shelf Life of Anchovy Marinades Prepared with Natural Additive", 1st İnternational Congress of Seafood Technology, İZMİR, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2008, pp.266-266
Çolakoğlu F., Uluköy G., Ormanci H.B., Çakir F., "Bazı Bıtkı Ekstraktlarının Denız Levreğının (Dıcentrarchus Labrax) Et Kalıtesı Üzerıne Etkısı", 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.185-185
Çolakoğlu F., Ormanci H.B., "A study on lipid changes in rainbow trout Oncorhynchus myksis (Walbaum, 1792) treated with different processing", 2nd International Congress on Food and Nutrition, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2007, pp.85-85
Çolakoğlu F., Çakir F., Ormanci H.B., Özevin Ö., "Dondurulmuş Karidesin (Penaeus Longistoris) İşlem Basamaklarındaki Mikrobiyal Kalite Değişimleri", 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.455-455
Künili İ.E., Çakir F., Ormanci H.B., Çolakoğlu F., "Çanakkale de Taze Olarak Tüketime Sunulan Bazı Balıkların Mikrobiyolojik Kalitelerinin İncelenmesi", 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Çolakoğlu F., Uluköy G., Ormanci H.B., Çakir F., "Bazı Bıtkı Ekstraktlarının Denız Levreğının Dıcentrarchus Labrax Et Kalıtesı Üzerıne Etkısı", 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Çolakoğlu F., Ormanci H.B., Çakir F., Çaylak B., "Farklı Sıcaklıklarda Depolanan Midye Dolmaların Raf Ömürlerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma", 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Önal U., Büyükateş Y., Çolakoğlu F., Türkoğlu M., Çelik İ., Erdal H., et al.,"Ekosistem Parametrelerinin Karakterizasyonu İle Çardak Lagünü (Lapseki, Çanakkale) Akivades, Ruditapes Decussatus, Üretim Potansiyalinin Belirlenmesi Ve Optimizasyonu", Lapseki Sempozyumu, Lapseki MYO, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-24 Haziran 2007, ss.1-1
Yayintaş Ö., Yilmaz S., Türkoğlu M., Çakir F., Çolakoğlu F., "Kocabaş Çayı (Biga-Çanakkale) Alt Havzasındaki Atık Sularda Fizikokimyasal-Mikrobiyolojik Paremetrelerle Birlikte Ağır Metal Kirliliğinin ICP-AES Tekniği İle Belirlenmesi", III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Özet Kitabı (Poster Bildirileri), ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-7 Temmuz 2006, cilt.3, ss.46-46
Çolakoğlu F., Ormanci H.B., Altin A., "Sorbik Asit Ve Frische Star E262 E330 E301 Uygulamasının Taze Sardalya Sardina Pilchardus Balığının Raf Ömrüne Etkisi", 13. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Yilmaz S., Türkoğlu M., Çolakoğlu F., Yayintaş Ö., Koyuncu S., Baycan Koyuncu F., et al.,"Atık sulardaki ağır metal kirliliğinin biyolojik ve fizikokimyasal açıdan çevresel etkisinin incelenmesi", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Özet Kitabı (AKP), AYDIN, TÜRKIYE, 30 Eylül - 4 Ekim 2005, cilt.19, ss.78-78
Çolakoğlu F., Çakir F., Köseoğlu B., "Bacteriological Status Of Seafoods Marketed In Çanakkale Turkey", Marine Bacteriology, , , vol.93
Karafistan A. , Çolakoğlu F., Sağir Odabaşi S., Çakir F., "Manyas Gölünün Kimyasal, Fiziksel ve Mikrobiyolojik Su Kalitesi. ", International Symposium of Fisheries and Zoology,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Ekim 2003, pp.56-56
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Koyuncu U., Başar M.A., Çolakoğlu F., "The Suitability Of School Environments ForDisabled Students’ Education", in: Research on Education, Hasan Arslan, Carmen Sonia Duse, Mehmet Ali Icbay, Eds., E-BWN International Association of Social Science Research, Bialystok, pp.253-261, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi