Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Abbasoğlu A., "A quasicylindrical domain of a quasilinear manifold and the degree of a quasilinear mapping", SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL, vol.56, pp.1-8, 2015
Abbasoğlu A., "FREDHOLM QUASILINEAR MANIFOLDS AND DEGREE OF A FREDHOLM QUASILINEAR MAPPING BETWEEN THEM", UKRAINIAN MATHEMATICAL JOURNAL, vol.63, pp.673-689, 2011
Abbasoğlu A., "L-homology theory of FSQL-manifolds and the degree of FSQL-mappings", ANNALES POLONICI MATHEMATICI, vol.98, pp.129-145, 2010
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Abbasoğlu A., "İşletme Matematiği : Ders Notları", Kriter Yayınevi, İSTANBUL, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi