Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kara M., Dönmez Kara C.Ö., "Türkiye de Göç Yönetişimi Kurumsal Yapı ve İşbirliği", Girişimcilik v eKalkınma Dergisi, cilt.9, 2015
Bacak B., Dönmez Kara C.Ö., "Küresel Yoksulluğun Önlenmesinde Sendikaların Rolü", Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.83-98, 2009
Siverekli E., Dönmez Kara C.Ö., "TÜRKİYE DE MALİ DİSİPLİNİN SAĞLANMASINDA İÇ BORÇLANMA POLİTİKALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI", VERGİ DÜNYASI DERGİSİ, ss.131-147, 2007
Şahin M., Dönmez Kara C.Ö., "Vakıf ve Derneklerin Vergilendirilmesi ve Denetimi", E-Yaklaşım, ss.1-13, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dönmez Kara C.Ö., Kara M., "İstihdam Kapasitesinin Artırılmasında Girişimci Eğitiminin Önemi İŞKUR Çanakkale Girişimcilik Kursları Örneği", II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, ,
Mahir G., Dönmez Kara C.Ö., "TÜRKİYE DE SIĞINMACILARIN EĞİTİM HAKKI VE UYGULAMADA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ", SOSYAL ADALET İÇİN İNSAN HAKLARI SOSYAL HAKLAR, ANKARA, TÜRKIYE,
Mahir G., Dönmez Kara C.Ö., "TÜRKİYE DE SIĞINMACILARIN EĞİTİM HAKKI VE UYGULAMADA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ", SOSYAL ADALET İÇİN İNSAN HAKLARI SOSYAL HAKLAR, ANKARA, TÜRKIYE,
Mahir G., Dönmez Kara C.Ö., "Türkiye de Sığınmacıların Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşları", VI. ULUSLARARASI STK'LAR KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, , pp.323-333
Mahir G., Dönmez Kara C.Ö., "ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİ", İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE SIĞINMACILARIN YERLEŞİMİ VE KONUT SORUNLARI, ISPARTA, TÜRKIYE, , pp.2835-2854
Bacak B., Dönmez Kara C.Ö., "Unions Responsibilities through Development of EU Social Policies", 5th International Symposium On Business Administration, , , pp.444-453
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Dönmez Kara C.Ö., "Türkiye’nin İltica Politikası ve Arap Baharı Sürecinde Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar", Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika Uygulamaları, Karagül Soner; Arslan İbrahim , Ed., Ekin Yayınları, ss.97-133, 2015
Görün M., Kara M., Dönmez Kara C.Ö., "Bir Kırsal Kalkınma Girişimi Olarak KÖYDES Projesi ve Çanakkale Örneği", AS-DE, ÇANAKKALE, 2014
Dönmez Kara C.Ö., Pekcan C., Çiçekçi C., Arslan İ., "Japonya-Rusya İlişkileri", Japon Dış Politikası, Mete Tuncoku, Ed., Nobel Yayınevi, ss.153-201, 2013
Dönmez Kara C.Ö., "Türkiye'de Sığınmacıların Sağlık Sorunları", Didem Yaman Anı Kitabı, Mete Tuncoku-Gürol Baba, Ed., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi