Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2011 - 2017
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2008 - 2011
Yrd.Doç.Dr., TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2000 - 2008
Ögr.Gör.Dr., TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 1999 - 2000
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 01.03.2008 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, S.Bilgen, "Postmenapozal kadınlarda vücut kompozisyonu ve fiziksel aktivite düzeyinin kemik mineral yoğunluğu ile ilişkisinin değerlendirilmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Tıpta Uzmanlık, N.Gedik, "Primer hipertansiyon hastalarında yaşam tarzı danışmanlık ve eğitiminin kan basıncı kontrolüne uzun dönemde etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2016.
Tıpta Uzmanlık, A.Akay, "Çanakkale şehir merkezinde geriatrik yaş grubunda kapsamlı sağlık değerlendirmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
Tıpta Uzmanlık, B.Çibik, "Yaşlılarda polifarmasi yaygınlığı, ilaç etkileşimi, ilaç uyumu ve yaşam kalitesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Tıpta Uzmanlık, M.Özdemir, "Çanakkale şehir merkezi aile sağlığı merkezine başvuranlarda tinnitus yaygınlığı ve hastaların özellikleri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Tıpta Uzmanlık, H.Ağaoğlu, "Primer hipertansiyon hastalarında tuz kısıtlaması danışmanlık ve eğitiminin kan basıncı kontrolüne etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Tıpta Uzmanlık, K.Özgen, "ÇANAKKALE BÖLGESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURANLARDA İRRİTABL BARSAK SENDROMU YAYGINLIĞI VE HASTALARIN ÖZELLİKLERİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Tıpta Uzmanlık, E.Peker, "Birinci basamak koşullarında izlenen Tip 2 DM hastalarında bireyselleştirilmiş sağlıklı yaşam tarzı ve hastalık eğitiminin metabolik kontrole etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği, Ocak, 2012.
Tıpta Uzmanlık, T.Altinel, "Edirne şehir merkezindeki 15-49 yaş kadınlarda ruhsal durum ve etkileyen faktörler", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği, Ocak, 2008.
Tıpta Uzmanlık, D.Yetim, "Edirne şehir merkezinde kadınlara yönelik şiddet sıklığı ve etkileyen faktörler", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği, Ocak, 2008.
Tıpta Uzmanlık, S.Duran, "Ebe ve hemşirelerin, anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve tutumlarının danışmanlık verdikleri annelerin bebeklerinin anne sütü ile besleme davranışlarına etkisi", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği, Ocak, 2008.
Tıpta Uzmanlık, Z.Tunç, "Edirne’de öğretmenlerin sigara içme ve bırakma davranışları ile etkileyen faktörler", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği, Ocak, 2008.
Tıpta Uzmanlık, S.Kiliçarslan, "Edirne şehir merkezindeki son trimester gebelerin sosyodemografik özellikleri, yaşam kaliteleri ve kaygı düzeyleri", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği, Ocak, 2008.
Tıpta Uzmanlık, F.Eneç Can, "Edirne şehir merkezindeki lise öğrencilerinde riskli sağlık davranışlarının değerlendirilmesi", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Aile HEKİMLİĞİ, Ocak, 2007.
Tıpta Uzmanlık, B.Yalçin, "Edirne kent merkezi ve merkez köylerinde kardiyolojik risk faktörleri, hipertansiyon yaygınlığı, hipertansif hastaların sağlık hizmetleri kullanımları, morbidite ve regülasyonları", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği, Ocak, 2002.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi