Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Aile Hekimliği ve birinci basamak sağlık uygulamaları
Research Areas:Family practice and primary health care
TEMEL ESERLER
Güleç Öyekçin D., Şahin E., Değirmenci Y., Gür S., "Depression And Anxiety In Obese Patients", . Turk JEM , vol.15, pp.121-124, 2011
Güleç Öyekçin D., Şahin E., Gülpek D., Mete L., "Depression, Anxiety, Body Image, Sexula Functioning And Dyadic Adjustment Associated With Dialysis Type In Chronic Renal Failure", Psichiatry in Medicine , vol.43, pp.227-242, 2012
Şahin E., Altınel T., "Edirne’De Yaşayan Kadınların Algıladıkları Sosyal Destek Ve Etkileyen Faktörler", Turkiye Klinikleri J Med Sci , vol.30, pp.864-870, 2010
Yalçın B., Karahan T., Karadenizli D., Şahin E., "Short-Term Effects Of Problem-Based Learning Curriculum On Students' Self-Directed Skills Development", Croat Med J, vol.47, pp.491-498, 2006
Yalçın B., Şahin E., Yalçın E., "Which Anthropometric Measurements Is Most Closely Related To Elevated Blood Pressure? ", Fam Pract, vol.22, pp.541-547, 2005

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi