Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kilincarslan M.G., Şahin E.M., Korkmazer B., "Prevalence and associated factors of inappropriate repeat test", Postgraduate Medical Journal, vol.95, pp.596-600, 2019
Çibik B., Şahin E.M., Kilincarslan M.G., "A POPULATION-BASED STUDY: THE APPROPRIATENESS OF DRUG USE IN THE ELDERLY ACCORDING TO BEERS CRITERIA", TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TÜRK GERIATRI DERGISI, vol.21, pp.1-15, 2018
Yalcin B.M., Pirdal H., Karakoc E.V., Şahin E.M., Öztürk O., Unal M., "General health perception, depression and quality of life in geriatric grandmothers providing care for grandchildren", ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, vol.79, pp.108-115, 2018
Güleç Öyekçin D., Şahin E.M., Aldemir E., "Mental health, suicidality and hopelessness among university students in Turkey.", ASIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.29, pp.185-189, 2017
Uludağ A., Tekin M., Ertekin Y.H., Şahin E.M., Cevizci S., Çibik B., et al., "Second to fourth digit ratio, sex differences and antropometric measuments: their relationship in children", MINERVA PEDIATRICA, vol.69, pp.106-112, 2017
Uludağ A., Kiliç S., Işik S., Ertekin Y.H., Tekin M., Cevizci S., et al., "Prevalence of skin disorders in primary and secondary school age children in Canakkale Turkey a community based survey", POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII, vol.3, pp.176-181, 2016 (Link)
Uludağ A., Şahin E.M., Agaoglu H., Gungor S., Ertekin Y.H., Tekin M., "Are blood pressure values compatible with medication adherence in hypertensive patients?", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.19, pp.460-4, 2016
Ertekin Y.H., Tekin M., Uludağ A., Arikan S., Şahin E.M., "Vision screening in children: Is 7-9 years of age a threshold for visual impairment?", PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.32, pp.1194-1198, 2016
Peker E., Şahin E.M., Topaloğlu N., Uludağ A., Agaoglu H., Güngör S., "Knowledge, attitude and behavior of mothers related to acute respiratory infections", MINERVA PEDIATRICA, vol.68, pp.114-120, 2016
Peker Çaliş E., Topaloğlu N., Şahin E.M., Uludağ A., Ağaoğlu H., Güngör S., "KNOWLEDGE ATTITUDE AND BEHAVIOR OF MOTHERS RELATED TO ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS", MINERVA PEDIATRICA, vol.68, pp.114-120, 2016 (Link)
Çakir Güngör A.N., Uludağ A., Şahin E.M., Gencer M., Uysal A., "Effects of vaginal discharge on female sexual function.", International Journal of Gynaecology Obstetrics, vol.124, pp.27-29, 2014
Güleç Öyekçin D., Şahin E.M., "SUICIDAL IDEATIONS AND ATTEMPTS IN PATIENTS ADMITTED TO PSYCHIATRY OUTPATIENT CLINIC", NOBEL MEDICUS, vol.9, pp.61-66, 2013
Güçlü O., Şahin E.M., Tekin K., Dereköy F.S., "Evaluation of nasal airways by objective methods in chronic otitis media", EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.270, pp.1263-1266, 2013
Güçlü O., Akçali A., Şahin E.M., Tekin K., Barutçu O., Otkun M.T., et al., "Relationship between Helicobacter pylori Adenotonsillar Colonization and Frequency of Adenotonsillitis in Children", BALKAN MEDICAL JOURNAL, vol.30, pp.301-304, 2013
Güleç Öyekçin D., Şahin E.M., Gülpek D., Mete L., "Depression, Anxiety, Body Image, Sexual Functioning, And Dyadic Adjustment Associated With Dialysis Type In Chronic Renal Failure", Psichiatry in Medicine, vol.43, pp.227-241, 2012
Güleç Öyekçin D., Yetim D., Şahin E.M., "Psychosocial Factors Affecting Various Types Of Intimate Partner Violence Against Women", Turk Psikiyatri Derg, vol.23, pp.75-81, 2012
Güleç Öyekçin D., Yıldız D., Şahin E.M., Gür S., "Depression and anxiety in obese patients", . Turk JEM, vol.15, pp.121-124, 2011
Şahin E.M., Yetim D., "Physical Child Abuse And Causative Factors In Edirne, Turkey", The Turkish Journal of Pediatrics, vol.53, pp.375-380, 2011
Şahin E.M., Altinel T., "Perceived Social Support and Affecting Factors in Women Living in Edirne", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.30, pp.864-870, 2010
Şahin E.M., Kılıçarslan S., "Depressive, Anxiety Levels and Affecting Factors of Third Trimester Pregnant Women", TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.27, pp.51-58, 2010
Duran S., Duran R., Şahin E.M., Dağdeviren N., Güzel A., "Comparison Of The Knowledge And Attitudes Of Midwives About Breastfeeding With Breastfeeding Behaviors Of The Mothers They Provide Counseling", Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.27, pp.11-17, 2010
Şahin E.M., Yüksek Y.N., Daglar G., Gözalan U., Kama N.A., "Diagnosis and treatment of hydatid cysts: Results of 120 patients", TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.25, pp.6-14, 2008
Şahin E.M., Ozer C., Çakmak H., Tunç Z., Taştan K., Can F.N.E., "Smoking status of medical students", TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.24, pp.209-212, 2007
Yalcin B.M., Karahan T., Karadenizli D., Şahin E.M., "Short-term effects of problem-based learning curriculum on students' self-directed skills development", CROATIAN MEDICAL JOURNAL, vol.47, pp.491-498, 2006
Aydın S., Yarış F., Şahin E.M., Özer C., Özkömür E., "Students Perceptions Of Their Undergraduate Medical Education", Saudi Med J, vol.26, pp.1484-1486, 2005
Yalcin B.M., Şahin E.M., Yalcin E., "Which anthropometric measurements is most closely related to elevated blood pressure?", FAMILY PRACTICE, vol.22, pp.541-547, 2005
Şahin E.M., Yalçın B.M., "COMPARING THE INCIDENCES OF DEPRESSION AT THE ELDERLY LIVING IN NURSING HOME OR AT THEIR OWN HOMES", TURK GERIATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS, vol.6, pp.10-13, 2003
Akturk Z., Dagdeviren N., Şahin E.M., Ozer C., "Use of quality circles among first year medical students and impact on student satisfaction", SWISS MEDICAL WEEKLY, vol.132, pp.143-147, 2002
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aşkın M., Koç E.M., Sözmen M.K., Şahin E.M., Aydogmuş S., "Kadınların Cinsel Fonksiyonlarını Etkileyen Faktörlerin ve Kontraseptif Yöntem Tercihlerinin Değerlendirilmesi", Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.172-176, 2019 (Link)
Korkmazer B., Kilincarslan M.G., Sarigül B., Şahin E.M., "Araştırma Görevlisi Hekimlerin Kanser Tarama Hakkındaki Tutum Ve Davranışları", TROIA TIP DERGİSİ, cilt.1, ss.73-79, 2019 (Link)
Sarigül B., Kilincarslan M.G., Korkmazer B., Şahin E.M., "Üçüncü Basamak Hastanaye Başvuran 1998 Sonrası Doğumlularda Hepatit B Aşısı İle Bağışıklanma Durumu", Troia Tıp Dergisi, cilt.1, ss.20-25, 2019 (Link)
Kilincarslan M.G., Şahin E.M., "Güncel kılavuzlar ışığında dislipidemi yönetiminin ilk basamağı: Yaşam tarzı değişiklikleri.", Türkiye Aile Hekimligi Dergisi, cilt.23, ss.31-40, 2019 (Link)
Ağaoğlu H., Şahin E.M., Güngör Aydin S., Akay A., "Effects of salt restriction counseling on primary hypertension patients already receiving pharmacotherapy A Randomized controlled trial", Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.13, ss.514-522, 2019 (Link)
Korkmazer B., Kilincarslan M.G., Şahin E.M., "THE ASSOCIATION OF INTERNET ADICTION WITH DEPRESSION AND ANXIETY IN UNIVERSITY STUDENTS", Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.13, ss.548-552, 2019 (Link)
Güleç Öyekçin D., Şahin E.M., Aldemir E., "Psychiatric co-morbidity and attachment styles in obese adults: A comparative study with healthy volunteers", KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, vol.21, pp.326-333, 2018
Özgen K., Şahin E.M., Uludağ A., Peker E., Günayi Z., Ertekin Y.H., "Prevalence of irritable bowel syndrome in primary health care", , vol.42, pp.216-222, 2017
Şahin E.M., Akay A., "Hipertansiyon ve Beslenme", Turkiye Klinikleri Journal of Family Medicine Special Topics, cilt.8, ss.474-481, 2017 (Link)
Şahin E.M., Öztürk L., Güleç Öyekçin D., Uludağ A., "Effects of Sleep Hygiene Education on Subjective Sleep Quality and Academic Performance", JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.7, pp.304-308, 2016
Tekin M., Kara M., Uludağ A., Ertekin Y.H., Tekin S.Z., Şahin E.M., et al.,"Çocuklarda kulak burun boğaz muayene sonuçları ve etkileyen faktörler: Okul tabanlı-kesitsel çalışma", Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım, vol.1, pp.19-23, 2016
Uludağ A., Cevizci S., Babaoğlu Ü., Karaahmet E., Vural A., Şahin E.M., et al.,"Dezavantajlı öğrencilerde sağlık algısının ve psikososyal becerilerin geliştirilmesi: okul tabanlı bir müdahale çalışması", TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.14, ss.39-48, 2015 (Link)
Uludağ A., Şahin E.M., Cevizci S., Batu B., Güzey O., Petriçli U. , et al.,"MIGRAINE PREVALENCE AND RELATED FACTORS IN WESTERN ANATOLIA MIGRAINE PREVALANCE", Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care, cilt.9, ss.16-22, 2015
Şahin E.M., Öztürk L., Güleç Öyekçin D., Uludağ A., "Effects of Sleep Hygiene Education on Subjective Sleep Quality and Academic Performance", Journal of Clinical and Analytical Medicine , ss.1-5, 2014 (Link)
Peker Çaliş E., Topaloğlu N., Şahin E.M., Eşsizoğlu E., Uludağ A., Güngör S., et al.,"Çocukların vücut ağırlığı ve görünümleri ile iştahları hakkındaki ebeveyn değerlendirmelerinin nesnel ölçütlerle ilişkisi?", Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.18, ss.142-148, 2014 (Link)
Uludağ A., Çakir Güngör A.N., Gencer M., Şahin E.M., Coşar E., "Kadınların hayatındaki başka bir dönem: Menopoz ve menopozun yaşam kalitesine etkisi ", Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.18, ss.25-30, 2014
Şahin E.M., Yetim D., Güleç Öyekçin D., "Edirne’De Kadına Yönelik Eş Şiddeti Yaygınlığı Ve Kadınların Şiddete Karşı Tutumları", Cumhuriyet Tıp Derg, cilt.34, ss.23-32, 2012
Alar T., Şahin E.M., "Akciğer Kanseri: Birinci Basamakta Tanı, Tedavi Ve Koruma", Smyrna Tıp Dergisi, cilt.2, ss.68-74, 2012
Uludağ A., Şahin E.M., "Birinci Basamakta Orta Akım Idrar Incelemesinin Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Yeri Var Mı?", Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, cilt.3, ss.53-57 , 2012
Güleç Öyekçin D., Şahin E.M., Demet M., "The Child Who Pulls His Little Brothers’ Hair: A Different Trichotillomania Case", Düşünen Adam, cilt.25, ss.274-277, 2012
Şahin E.M., Yetim D., Güleç Öyekçin D., "Edirne’De Kadına Yönelik Eş Şiddeti Yaygınlığı Ve Kadınların Şiddete Karşı Tutumları", Cumhuriyet Tıp Derg, cilt.34, ss.23-32, 2012
Uludağ A., Şahin E.M., "Birinci Basamakta Orta Akım İdrar İncelemesinin Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Yeri Var mı?", Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, cilt.3, ss.53-57, 2012
Güleç Öyekçin D., Şahin E.M., "Yeme Bozukluklarına Yaklaşım", Türk Aile Hek Derg, cilt.15, ss.29-35 , 2011
Eneç Can F.N., Şahin E.M., Erdal M., Aktürk Z., Kar M., "Edirne Şehir Merkezindeki Lise Öğrencilerinde Riskli Sağlık Davranışlarının Değerlendirilmesi", TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.10, ss.687-700 , 2011
Şahin E.M., "Rotavirüs Aşıları", Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, cilt.2, ss.57-62 , 2011
Şahin E.M., "Kronik Psikiyatrik Sorunu Olanlarda Gastrointestinal Sisteme Ait Yakınmaların Yönetilmesi", Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, cilt.1, ss.38-44 , 2010
Yalçın B.M., Şahin E.M., "Is The Halves Rule Of Hypertention Valid In Edirne, Turkey? ", Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, cilt.21, ss.191-197, 2009
Şahin E.M., Tunç Z., "Öğretmenlerin sigara içme davranışlarının transteorik modele göre incelenmesi", Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.12, ss.142-148, 2008
Yetim D., Şahin E.M., "Aile Hekimliğinde Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşım", Aile Hekimliği, cilt.2, ss.48-53 , 2008
Şahin E.M., "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Önleyici Yaklaşım", Aile Hekimliği, cilt.2, ss.12-15 , 2008
Yalcin B.M., Şahin E.M., Yalcin E., Dikici M.F., "Alzheimer Hastası ile Yaşamak", Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.9, ss.167-173, 2007
Şahin E.M., Özer C., Dağdeviren N., Aktürk Z., "Physicians Smoke As Much As Their Patients In Turkey", Middle-East Journal of Family Medicine, vol.3, pp.1-2, 2005 (Link)
Yalçın B.M., Şahin E.M., "Prevalence And Epidemiological Risk Factors Of Obesity In Turkey.", Middle-East Journal of Family Medicine, vol.2, pp.1-2, 2004 (Link)
Özer C., Aktürk Z., Dağdeviren N., Şahin E.M., "Evaluation Of Nasal Airways By Objective Methods In Chronic Otitis Mediareducıng Parental Expectatıons For Antıbıotıcs In Chıldren Under Treatment For Respıratory Tract Symptoms", Middle-East Journal of Family Medicine, vol.2, pp.1-2, 2004 (Link)
Şahin E.M., Şahin Ö.Ö., "Point of entry to the health care system a community based study in Edirne, Turkey", Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.34, ss.109-114, 2004
Ozer C., Şahin E.M., Dağdeviren H.N., Akturk Z., "Birinci basamakta hasta eğitimi", Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, cilt.11, ss.11-14, 2002
Akturk Z., Dağdeviren H.N., Şahin E.M., Ozer C., Yaman H., Göktaş O., et al., "Hastalar hekimleri değerlendiriyor: EUROPEP ölçeği", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.153-160, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sakarya S., Korkmazer B., Anar D., Şahin E.M., "Diabetes Mellitus Hastalarında Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerin Nöropatik Ağrı Üzerine Etkisi", 15. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, BURSA, TÜRKIYE, , ss.91-91
Kurtel Ö., Şahin E.M., Bariş B., "Probiyotiklerin klinik kullanımı", 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, , ss.125-125
Kilincarslan M.G., Şahin E.M., "Üniversite öğrencilerinde sigara kullanımı ile depresyon ve anksiyete arasındaki ilişki durumu", 8. International Trakya Family Medicine Congress, EDİRNE, TÜRKIYE,
Sarigül B., Kilincarslan M.G., Korkmazer B., Asa Afyoncu A., Şahin E.M., "Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Öğrencilerin Erişkin Aşılanma Durumları", 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, , ss.106-106
Kilincarslan M.G., Şahin E.M., "Yaşlılarda Tedaviye Uyum ile İlişkili Faktörlerin Toplum Tabanlı Değerlendirilmesi", 15. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, BURSA, TÜRKIYE, , ss.61-61
Yeşil Ö., Şahin E.M., Kilincarslan M.G., "Hastalarda Beslenme Durumunun Yaşam Kalitesi ve Hastalık Düzeyi ile İlişkisi", 14. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, , ss.120-120
Sarigül B., Şahin E.M., Toraman Ç., Kilincarslan M.G., "Aşı Karşıtlığı Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi", 14. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, , ss.117-117
Korkmazer B., Şahin E.M., Kilincarslan M.G., "Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Depresyon ve Anksiyete ile İlişkisi", 14. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, , ss.35-35
Tan Y., Şahin E.M., "Aile Hekimliği Kliniğinde Somatik Belirtilerin Sosyodemografik ve Klinik Özellikler İle İlişkisi", 15. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, BURSA, TÜRKIYE, , ss.91-91
Yeşil Ö., Önder A., Sakarya S., Demiral C., Şahin E.M., "Akıllı Telefon Kullanım Yaygınlığı, Anksiyete ve Depresyon ile İlişkisi", 15. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, BURSA, TÜRKIYE, , ss.38-38
Tan Y., Şahin E.M., "Yetişkinlerde kişiler arası duyarlılığın sosyodemografik ve klinik özellikler ile ilişkisi", Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UTSAK) 2019, Bandırma, Turkey, BANDIRMA - BALIKESİR, TÜRKIYE, , pp.177-190
Yeşil Ö., Korkmazer B., Özer Ş.D., Şahin E.M., "Poliklinikte Nadir Bir Olgu : Şiddetli Baş Ağrısı ile Prezente Olan Herpes Zoster Enfeksiyonu", 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, TÜRKIYE, , ss.103-103
Kilincarslan M.G., Asa Afyoncu A., Şahin E.M., "Yaşlılarda Kronik Hastalık – Polifarmasi İlişkisi: Toplum Tabanlı Bir Çalışma", 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, TÜRKIYE, , ss.89-89
Kilincarslan M.G., Şahin E.M., "Kliniklerin Gereksiz Test Tekrarı Durumu", 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, TÜRKIYE, , ss.88-88
Özer Ş.D., Anar D., Coşkuntuncel C., Korkmazer B., Şahin E.M., "Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Uyku Kalitesi İlişkisi.", 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, TÜRKIYE, , ss.57-58
Tan Y., Şahin E.M., "Depresif belirtilerin sosyodemografik ve klinik özellikler ile ilişkisi", 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, TÜRKIYE, , ss.57-57
Coşkuntuncel C., Korkmazer B., Arslan Ö., Özer Ş.D., Şahin E.M., "Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Sosyal Görünüş Kaygısı İlişkisi", 15. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, BURSA, TÜRKIYE, , ss.40-40
Anar D., Korkmazer B., Yurdakul F., Özer Ş.D., Şahin E.M., "Antropometrik ve Bioempedans Yöntemi ile Yapılan Vücut Analizinden Elde Edilen Verilerin Score Türkiye ile İlişkisi", 15. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, BURSA, TÜRKIYE, , ss.34-34
Sarigül B., Korkmazer B., Kilincarslan M.G., Bilgen S., Şahin E.M., "Alerjik Hastaların Erişkin Dönem Aşılanma Durumları", 15. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, BURSA, TÜRKIYE, , ss.64-64
Düzce D., Arslan Ö., Sakarya S., Demiral C., Şahin E.M., "Aile Hekimliği Polikliniği’ne Başvuran Hastalarda Vücut Kitle İndeksi ile Kan LDL Düzeyinin İlişkisi", 15. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, BURSA, TÜRKIYE, , ss.86-86
Korkmazer B., Sarigül B., Kilincarslan M.G., Demiral C., Şahin E.M., "Araştırma görevlisi hekimlerin erişkin bağışıklama hakkındaki tutum ve davranışları", 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.91-92
Şahin E.M., Edirne T., "Kardiyak Risk Değerlendirme ve Statin Başlama: Güncel Kılavuzlar Ne Diyor?", 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.9-9
Korkmazer B., Arslan Ö., Sualp B.N., Şafak D., Şahin E.M., "Araştırma görevlisi hekimlerin kanser tarama hakkındaki tutum ve davranışları", 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.90-90
Korkmazer B., Şafak D., Kilincarslan M.G., Coşkuntuncel C., Anar D., Şahin E.M., "Migrende atak esnasında hastaların ilaç kullanım özellikleri", 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.91-91
Asa Afyoncu A., Şahin E.M., Kurtel Ö., Sakarya S., Yeşil Ö., "Çanakkale Onsekiz Mart Tıp Fakültesi hastanesindeki araştırma görevlilerinin empati düzeylerinin değerlendirilmesi", 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.22-23
Kilincarslan M.G., Sarigül B., Şahin E.M., "Üçüncü basamak hastaneye başvuran 1998 sonrası doğumlularda hepatit b aşısı ile bağışıklanma durumu", 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.69-69
Çelik C., Şahin E.M., "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde peripartum depresyon yaygınlığı ve sosyodemografik faktörler ile ilişkisi", 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.56-57
Yalcin B.M., Unal M., Şahin E.M., Öztürk O., "Kendi torunlarına bakıcılık yapan büyükannelerde depresyon, yaşam kalitesi ve genel sağlık algısı", 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.22-22
Şahin E.M., "Metropol life style against lipid disorders", 7. International Trakya Family Medicine Congress, Edirne, TÜRKIYE, , vol.1, pp.29-29
Baştürk M., Uludağ A., Şahin E.M., Ertekin Y.H., Tekin M., "Dipper ve Non Dipper Tansiyon Paternine Sahip Hastalarda migren ve gerilim tipi baş ağrısı", 9. AİLE HEKİMLİĞİ ARAŞTIRMA GÜNLERİ, AYDIN, TÜRKIYE, 10-13 Kasım 2016, ss.45-45
Dağli Z., Uludağ A., Şahin E.M., Ertekin Y.H., Tekin M., "Hemodiyaliz Hastalarında Beslenmeyi Değerlendirmede Subjektif Global Değerlendirme ve Antropometrik Ölçümlerin İlişkisi.", 8. AHAG 7-10 Nisan 2016 Trabzon, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Nisan 2016, cilt.0, no.0, ss.0-0 (Link)
Dağli Z., Uludağ A., Şahin E.M., Ertekin Y.H., Tekin M., "Yaşlılarda Depresyon Sıklığı ve İlişkili Faktörler; Kesitsel Bir Çalışma", 8. AHAG 7-10 Nisan 2016 Trabzon, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Nisan 2016, cilt.0, no.0, ss.0-0 (Link)
Erbağ Ö., Uludag A., Şahin E.M., Tekin M., Ertekin Y.H., "Obez Kadınlarda Menopozla İlişkili Semptomların Şiddeti.", 8. AHAG 7-10 Nisan 2016 Trabzon, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Nisan 2016, cilt.0, no.0, ss.0-0 (Link)
Peköz Ö., Cibik B., Şahin E.M., Uludag A., Ertekin Y.H., Tekin M., "Yaşlılarda fonksiyonel durumun değerlendirilmesi; Kesitsel bir çalışma", 8. AHAG 7-10 Nisan 2016 Trabzon, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Nisan 2016, cilt.0, no.0, ss.0-0 (Link)
Şahin E.M., Özdemir M.T., Ertekin Y.H., Uludağ A., "Tinnitus prevalance and effect on sleep quality", 20th Wonca Europe Conference 2015, , , pp.1035-1035
Akay A., Uludağ A., Şahin E.M., Ertekin Y.H., Tekin M., Güngör S., et al., "Cognitivite function assessment in relation with socio demographic features and depression in geriatricpatients a community based study", 20th Wonca Europe Conference 2015, İstanbul, TÜRKIYE, , vol.1, pp.225-225
Ertekin Y.H., Tekin M., Uludağ A., Cevizci S., Şahin E.M., "Vision Screening for school-age children: an oppurtunity for early detection", 20th Wonca Europe Conference 2015, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2015, vol.19, no.special issue, pp.18-18
Uludağ A., Şahin E.M., Ertekin Y.H., Tekin M., Akay A., "Can Leisure Time Activities Prevent or Delay Cognitive Impairment in Geriatrics?", European General Practice Research Network, EDİRNE, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.43-43
Akay A., Uludağ A., Şahin E.M., Ertekin Y.H., Tekin M., Güngör S., et al.,"Cognitive function assesment in relation with socio-demografic features and depression in geriatric patients: a community-based study", 20th Wonca Europe Conference 2015, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2015, vol.19, no.special issue, pp.48-48
Ertekin Y.H., Uludağ A., Tekin M., Cevizci S., Şahin E.M., "The prevalance of internet addiction in eight grade students in canakkale", 20th Wonca Europe Conference 2015, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2015, vol.19, no.special issue, pp.19-19
Uludağ A., Şahin E.M., Ağaoğlu H., Güngör S., Ertekin Y.H., Tekin M., "Blood pressure values are not compatible wıth medication adherence in hypertensive patients", 20th Wonca Europe Conference 2015, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-22 Ekim 2015, vol.19, pp.244-244
Yalçin M.B., Pirdal H., Karakoç E.V. , Tekin M., Şahin E.M., Öztürk O., "Grandparents as Babysitters; the Depression and Quality of Life among Them", 20th Wonca Europe Conference 2015, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2015, vol.19, pp.985-985
Erbağ Ö., Tekin M., Uludağ A., Ertekin Y.H., Şahin E.M., "Kulak Burun Boğaz Muayene Bulgularının Çanakkale İlköğretim Çağı Çocuklarında Sıklığı", 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2014, ss.331-331
Uludağ A., Tekin M., Ertekin Y.H., Şahin E.M., Cevizci S., Çibik B., "Türk Toplumunda İlköğretim Çocuklarında 2/4 Parmak Oranı Ve Etkileyen Faktörler", 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2014, ss.299-299
Özdemir M.T., Şahin E.M., Uludağ A., Ertekin Y.H., Tekin M., Akay A., "Çanakkale şehir merkezi aile sağlığı merkezine başvuranlarda tinnitus yaygınlığı ve hastaların özellikleri", 5. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-23 Mart 2014, cilt.18, no.4, ss.221-222 (Link)
Ertekin Y.H., Tekin M., Uludağ A., Şahin E.M., "Aile hekimliğine başvuran hastalarda pedomet- reli fiziksel aktivite danışmanlığının vücut kom- pozisyonu ve kan basıncına etkilerinin değerlen-dirilmesi", 5. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-23 Mart 2014, cilt.18, no.4, ss.217-218 (Link)
Ertekin Y.H., Tekin M., Uludağ A., Şahin E.M., Cevizci S., "Çanakkale İl Merkezi İlköğretim Öğrencilerinde Görme Keskinliği, Renk Körlüğü ve Şaşılığın Değerlendirilmesi", 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2014, ss.272-272
Uludağ A., Ertekin Y.H., Tekin M., Cevizci S., Şahin E.M., "Çanakkale il merkezi 1-8. sınıf öğrencilerinde sağlık taraması; kesitsel tipte prevelans çalışması", 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, İZMİR, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2013, cilt.18, no.2, ss.94-95
Dağli Z., Çibik B., Erbağ Ö., Dektaş S., Tekin M., Ertekin Y.H., et al.,"Çanakkale ili Kepez beldesinde bir ortaokulda görme kusuru sıklığı", 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, İZMİR, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2013, cilt.18, no.2, ss.106-106
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aktürk Z., Set T., Taştan K., Dağdeviren H.N., Şahin E.M., Özer C., "The Role of Family Medicine in Undergraduate Medical Education", in: The WORLD BOOK of Family Medicine European Edition, UNGAN M, STEYLAERTS C, Eds., WONCA Europe, pp.21-24, 2015
Uludağ A., Şahin E.M., "Evde Bakımda Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri", Aile Hekimliğinde Evde Bakım, Ünlüoğlu İ., Saatçi E., Ed., Akademi Yayınevi, İstanbul, ss.246-254, 2015
Şahin E.M., "Öykü Alma Tekniklerinde İletişim Becerileri", Aile Hekimliğinde İletişim, Ünlüoğlu İlhami, Yıldırım Kaptanoğlu Ayşegül, Özer Cahit, Ed., Akademi Yayınevi, ss.100-106, 2015
Uludağ A., Şahin E.M., "Evde Bakımda Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri", Evde Bakım, Ünlüoğlu İlhami, Saatçı Esra, Ed., Akademi Yayınevi, ss.246-253, 2015
Özer C., Aktürk Z., Dağdeviren N., Şahin E.M., "Reducing Antibiotic Use For Respiratory Tract Symptoms In Children", in: Improving Patient Care in Primary Care in Europe, O’Riordan M, Seuntjens L, Grol R, Eds., Equip ve Bohn Stafleu Van Loghum, HOUTEN, pp.174-179-, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi