Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Alp M., Köleoğlu N., Çinar B., "Kargo Firmalarının Müşteri Memnuniyeti ve Firma İtibari Açısından İncelenmesi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
Çolakoğlu H., Köleoğlu N., "Sanal Deneyimsel Pazarlamanın Daha Fazla Ödeme Niyeti ve Şikâyet Niyeti Üzerine Etkisi", Social Mentality And Researcher Thinkers Journal, 2018 (Özet) (Abstract)
Köleoğlu N., "Hüzün Turizmi ve Gelibolu Tarihi Alan Bölgesinde Yaşayan Yerel Halk Üzerindeki Etkisinin Kümele Analizi ile Modellenmesi", Balkan Journal of Social Sciences, 2018
Köleoğlu N., "Organizasyonlarda Uzun Süre Yönetimde Kalmanın Sırları ve Gözlemlenemeyen Heterojenlik", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018
Köleoğlu N., "Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Uyumunu Belirlemede Loglineer Model Kullanımı", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.101-116, 2018
Çolakoğlu H., Köleoğlu N., "Sanal Deneyimsel Pazarlamanın Daha Fazla Ödeme Niyeti Ve Şikâyet Niyeti Üzerine Etkisi", Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, vol.4, 2018 (Link)
Köleoğlu N., "Turizmin Etkilerine Karşı Yerel Halkın Algılarının Değerlendirilmesi: Gelibolu Tarihi Alan Bölgesinde Bir Araştırma", Selçuk İletişim, 2018
Köleoğlu N., Erdil T., Gezen A., "Tüketicilerin Helal Ürün Algısı ve Helal Ürünleri Satın Alma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.363-378, 2016
Köleoğlu N., Gülnur K. , "Examination of the Correlation Between Reward and Punishment Perception and Socio Demographic Variables", British Journal of Science 1, vol.13, pp.1-12, 2016
Kara K., Köleoğlu N., Gürol P., "Analytic Network Process (ANP) in Supplier Selection: A Case Study in Textile Sector", International Journal of Business and Social Science , vol.7, pp.241-257, 2016
Keçek G., Köleoğlu N., "Examination of the Effect of Employees’ Perception of Reward and Punishment on Their Future Prospect", European Journal of Business and Management, vol.8, pp.44-52, 2016
Köleoğlu N., Erdil T., Gezen A., "Tüketicilerin Helal Ürün Algısı ve Helal Ürünleri Satın Alma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, 2016
Köleoğlu N., Keçek G., "Examination of the Correlation Between Reward and Punishment Perception and Socio Demographic Variables", British Journal of Science, vol.13, pp.1-12, 2016
Özkan Ç., Esitti B., Köleoğlu N., "Work-Family Conflict in Hospitality Industry Employees: an Application in Izmir", Journal of Life Econmics, vol.4, pp.75-88, 2015
Gürol P., Kara K., Köleoğlu N., "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlı Atık Toplama Tesisi Yer Seçimi: Çimento Sanayi Uygulaması", Journal of Economics, Finance and Accounting, vol.1, pp.192-204, 2014
Köleoğlu N., "Üniversitelerde İnsan Kaynaklarının Yaşam Fonksiyonu İle Hesaplanılmasına Yönelik Değişkenlerin Belirlenmesi", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.50-55, 2004
Gümüş M. , Köleoğlu N., "Factor Analysis on Service Attributes of Canakkale Municipality", The TQM Magazine, vol.14, pp.367-372, 2002
Kasımoğlu M. , Köleoğlu N., "Derslerde Etkililik ve Etkinlik Düzeyinin Ölçümüne ilişkin Bir Anket Geliştirme Süreci", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.90-98, 2000
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akatay A., Köleoğlu N., İnandı K., "Analysis of Gender’s Role on Voluntary Tendency of Potential/Active Volunteers, Via Logistik Regression Modelling", İnternational Conference on Business and Economy, ROMANYA, - , pp.--
Kandemir A., Köleoğlu N., Kule H., "Study of Work Satisfaction Levels of Academic Personnel at Turkish State Universities with Correspondence Analysis", EABR (Business)&ETCL (Teaching) Conference, ITALYA, - , pp.10-
Köleoğlu N., Kandemir A., "Sağlık Çalışanlarının Kurum Memnuniyetlerinin Ordinal Regresyon Analizi İle Ölçülmesi", 10. Ekonometri İstatistik Sempoyumu,, ERZURUM, TÜRKIYE, - , ss.--
Ekmekçi A., Köleoğlu N., Kasımoğlu M. , "Are The Workers And Managers Having Same Level Commitment To Organization? A Research In Organizational Echelons with Logistic Regression Model with Implication Of Quasi Variance", 5th. International Strategic Management Conference, GUNEY AFRIKA CUM., - , pp.--
Köleoğlu N., Ayman M., Kandemir A., "A Researche of Customers Attitude for Shopping Who Have Hyper-Market Card: The Overalls Approach", 4nd International Symposium International Bussiness Administation, CEK CUM., - , pp.569-
Köleoğlu N., "The Examination of Organizational Commitment and Interaction of Cyberslacking for Employees in the Public Sector", ICSS XII, 12th International Conference on Social Sciences, ,
Köleoğlu N., Çolakoğlu H., "Sanal Deneyimsel Pazarlamanın Davranışsal Niyetler Üzerine Etkisi", Uluslararası Farkındalık Konferansı, Krakow, POLONYA, , pp.343-364
Köleoğlu N., "Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Uyum Problemini Belirlemede Log-lineer Model Kullanımı", XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.376-376
Köleoğlu N., Çelikkan H., "Sanal Deneyimsel Pazarlama ve Ağızdan Ağza İletişim Niyeti İlişkisi", İlişkisi", Eğitim, Bilim ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar Konferansı (ICCIA), Priştine, KOSOVA, 18-20 Ekim 2017, pp.1-1
Köleoğlu N., Çolakoğlu H., "SANAL DENEYIMSEL PAZARLAMA VEAĞIZDAN AĞZA İLETİŞİM NİYETİ İLİŞKİSİ", Eğitim, Bilim ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar Konferansı, Priştine, KOSOVA, , pp.27-46
Köleoğlu N., "The Examination of Organizational Commitment and Interaction of Cyberslacking for Employees in the Public Sector", ICSS XII, 12th International Conference on Social Sciences , amsterdam, HOLLANDA, 19-20 Mayıs 2017, pp.491-491
Köleoğlu N., Çelikkan H., "Sanal Deneyimsel Pazarlamanın Davranışsal Niyetler Üzerine Etkisi", Uluslararası Farkındalık Konferansı: Eğitim, Bilim ve Felsefede Farkındalık, Krakow, POLONYA, 16-18 Kasım 2017, pp.1-1
Kandemir A., Köleoğlu N., Kule H., İrteş M., "Responsibilities Awareness of University Students by Probit Model", Symposium on Ethics and Social Responsibility, Lisbon, PORTEKIZ, 14-15 Nisan 2011, pp.---
Öge S. , Köleoğlu N., "The Role of Human Resources (HR) Function At Strategy Formulation and The Required HR Needs for M.Porter’s Generic Competetive Strategies", International Strategic Management. Conference, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 22-26 Haziran 2005, pp.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şimşek Kandemir A., Köleoğlu N., "Küreselleşen Dünya’ da Türkiye’deki Akademisyenlerin Uluslararasılaşmaya Bakışı", Gazi Kitabevi, Ankara, 2019
Köleoğlu N., "Karar Teorisi", İstatistik, Şengül S., Ed., Lisans yayıncılık, İstanbul, ss.351-366, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi